بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻭﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﺩﻭ ﺑﭽﮕﯿﺎﻣﻮﻥ ﺧﻨﮓ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﺧﺐ ﺍﺯﻭﺳﻂ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻮﮔﺮﺍﻓﯿﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﮑﻢ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﯿﺸﻪ !:)))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اينجا خوبیش اينه معلوم نميکنه کيا بدخطن ، کيا خوش خط؟! مثلن من اگه قرار بود واقعی بنویسم باید نوشتمو میبردین داروخونه بفهمین چی میگم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اينجا خوبیش اينه معلوم نميکنه کيا بدخطن ، کيا خوش خط؟! مثلن من اگه قرار بود واقعی بنویسم باید نوشتمو میبردین داروخونه بفهمین چی میگم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروزبرای اولین بارمعجون خریدم!!!!پولداریما به جان خودم،معده ام نمیتونست هضمش کنه بدبخت هنگ کرده بود که چه نوع اسیدی باید ترشح کنه تاهضم شه.. . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط خواستم یاداوری کنم اون کسی که نصف شب میره دستشویی کم کسی نیست... یه قهرمانه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بیشترین آمار طلاق تو 5 سال اول زندگیه... این نشون میده اگه 5 سال دندون رو جیگر بذاری بقیشَــم میتونی تحمل کنی!!! (بخشی از دیالوگ مهران مدیری)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۵ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻮﻩ ﻧﻮﺭﺩﯼ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ؛ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻭ ﺍﻭﻥ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻮﻩ ﻧﻮﺭﺩﯼ ﻭﺭﺯﺵِ ﺍﺳﮑﻮﻻﺳﺖ ......!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯽ ﺷﻌﻮﺭ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺑﯽ ﺷﻌﻮﺭ ﻫﻤﻮﻥ ﺧﺮﯾﻪ ﮎ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺯﯾﺮﺵ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﺷﻌﻮﺭﻡ ﺧﯿﻠﯽ !! :D:D:D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﯾﻪ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ . . . . . . . . ﺧﻮﻧﻪ ﺗﮑﻮﻧﯽ ﻧﺰﺩﯾﮑﻪ ... :D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بدبختی یعنی دانشگاهمون به دلیل کم بود فضا جمعه ها هم کلاس برگزار میکنه خدااااااااااااااااااااااااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب پر از بغضم رفیق..... شانه ات ساعتی چند؟؟؟ چیییییییی؟؟؟؟؟5500؟! چه خبره بابا؟...:| برو برو مارو بگو که به تو میگیم رفیق والا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر است دیگر ...دختر است دیگر ...مرگ است دیگر ...کوفت است دیگر ....کشتید ما رو دیگر ...بس است دیگر ... :D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ینی خدا نکنه چیزی مد شه از وقتی ک /فلان است دیگر/یا یه وقت زشت نباشه/ مد شده از هر 10 پست 9تاش از اینایه بابا جنبه داشته باشین خو البته خودم الان یکی فرستادم خدا کنه تاید نشه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یـکـی از افـتـخـارات تـو زنـدگـیـم ایـنـه کـه مـن عـمـه نـدارم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مـن نـمـیـدونـم چـرا حـس درس خـونـدن بـهـم دسـت نـمـیـده..... الـبـتـه نـا گـفـتـه نـمـونـه یـه بـار دسـت داد امـا مـن بـاهـاش دسـت نـدادم فـک کـنـم قـهـر کـرد..... :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زن بـــاس از خـــونه بابــــاش کـــــه میــــاد : . . . . از مــــچ تـــا کتــــف النگــــو داشتــــه باشـــه . مـــرد هـــی بفروشــــه بزنــــه بــــه یـــه زخمـــــی :))))))

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻭﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﺩﻭ ﺑﭽﮕﯿﺎﻣﻮﻥ ﺧﻨﮓ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﺧﺐ ﺍﺯﻭﺳﻂ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻮﮔﺮﺍﻓﯿﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﮑﻢ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﯿﺸﻪ !:)))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اينجا خوبیش اينه معلوم نميکنه کيا بدخطن ، کيا خوش خط؟! مثلن من اگه قرار بود واقعی بنویسم باید نوشتمو میبردین داروخونه بفهمین چی میگم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اينجا خوبیش اينه معلوم نميکنه کيا بدخطن ، کيا خوش خط؟! مثلن من اگه قرار بود واقعی بنویسم باید نوشتمو میبردین داروخونه بفهمین چی میگم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروزبرای اولین بارمعجون خریدم!!!!پولداریما به جان خودم،معده ام نمیتونست هضمش کنه بدبخت هنگ کرده بود که چه نوع اسیدی باید ترشح کنه تاهضم شه.. . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط خواستم یاداوری کنم اون کسی که نصف شب میره دستشویی کم کسی نیست... یه قهرمانه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بیشترین آمار طلاق تو 5 سال اول زندگیه... این نشون میده اگه 5 سال دندون رو جیگر بذاری بقیشَــم میتونی تحمل کنی!!! (بخشی از دیالوگ مهران مدیری)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۵ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻮﻩ ﻧﻮﺭﺩﯼ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ؛ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻭ ﺍﻭﻥ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻮﻩ ﻧﻮﺭﺩﯼ ﻭﺭﺯﺵِ ﺍﺳﮑﻮﻻﺳﺖ ......!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯽ ﺷﻌﻮﺭ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺑﯽ ﺷﻌﻮﺭ ﻫﻤﻮﻥ ﺧﺮﯾﻪ ﮎ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺯﯾﺮﺵ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﺷﻌﻮﺭﻡ ﺧﯿﻠﯽ !! :D:D:D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﯾﻪ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ . . . . . . . . ﺧﻮﻧﻪ ﺗﮑﻮﻧﯽ ﻧﺰﺩﯾﮑﻪ ... :D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بدبختی یعنی دانشگاهمون به دلیل کم بود فضا جمعه ها هم کلاس برگزار میکنه خدااااااااااااااااااااااااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب پر از بغضم رفیق..... شانه ات ساعتی چند؟؟؟ چیییییییی؟؟؟؟؟5500؟! چه خبره بابا؟...:| برو برو مارو بگو که به تو میگیم رفیق والا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر است دیگر ...دختر است دیگر ...مرگ است دیگر ...کوفت است دیگر ....کشتید ما رو دیگر ...بس است دیگر ... :D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ینی خدا نکنه چیزی مد شه از وقتی ک /فلان است دیگر/یا یه وقت زشت نباشه/ مد شده از هر 10 پست 9تاش از اینایه بابا جنبه داشته باشین خو البته خودم الان یکی فرستادم خدا کنه تاید نشه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یـکـی از افـتـخـارات تـو زنـدگـیـم ایـنـه کـه مـن عـمـه نـدارم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مـن نـمـیـدونـم چـرا حـس درس خـونـدن بـهـم دسـت نـمـیـده..... الـبـتـه نـا گـفـتـه نـمـونـه یـه بـار دسـت داد امـا مـن بـاهـاش دسـت نـدادم فـک کـنـم قـهـر کـرد..... :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زن بـــاس از خـــونه بابــــاش کـــــه میــــاد : . . . . از مــــچ تـــا کتــــف النگــــو داشتــــه باشـــه . مـــرد هـــی بفروشــــه بزنــــه بــــه یـــه زخمـــــی :))))))