بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سیم کارتم نشديم همراه "اول" کسی باشيم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اصغر دماغ بزرگی داشت و خیلی مهربان بود و باهوش و سختکوش و خوش برخورد و با جنبه و مؤدب و خوش لباس و متین و فروتن و خوش صحبت و باشخصیت و تمیز و مرتب. بچه های محل صداش می کردند اصغر دماغ. !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نصیحت پند آموز! هرگز زرنگ باش پسر!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روزیه چوپونی میر خواستکاری روش نمیشه بگه چوپونم میکه نمایشگای گوسفند دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا وقتی مجردی هرکی بهت میرسه میگه: تو که همه چی داری چرا ازدواج نمیکنی؟ وقتی ازدواج کردی هرکی بهت میرسه میپرسه: تو که همه چی داشتی واسه چی ازدواج کردی!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پشت کامیونا مینویسن عاقبتِ فرار از مدرسه پشت مسافر کشا عاقبت ادامه تحصیل!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آدم وقت نمی‌کنه به خودش برسه اون وقت می‌گن آدم به آدم می‌رسه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تنها جایی که می بینی یکی ، 10، 15تا هندونه یجا می خره ، کتاب ریاضیه..!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غضنفر داشته راه میرفته... خسته میشه می دوِئه !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

راننده به غضنفر ميگه: داداش قربونت يه نيگا بنداز ببين راهنماي اون طرف ماشين کار مي کنه يا نه؟ غضنفر نيگا ميکنه و ميگه : حالا کار مي کنه حالا کار نمي کنه حالا کار مي کنه حالا کار نمي کنه...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غضنفر از حال میره ، از پذیرایی بیرون میاد!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما که نفهمیدیم دنیا دستِ کیه. ولی‌ دستِ هر کی‌ هست، خــُــــــــب لامصــــــّــــب دست به دست بچرخون که به دستِ همه برسه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حیف نون داخل عروسي مي بينه همه موبايل دارند, يك كاغذ لوله ميكنه مي بنده به کمرش،یکی بهش میگه این چیه؟ نگاه میکنه میگه وای فکس اومده...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز یه نفر میره فروشگاه کفش بخره میگه آقا این چنده؟ فروشنده میگه مفته. خریدار میگه تخفیف هم میدین؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از یکی می پرسن قوی ترین جانور چیه؟ .. میگه مورچه!! .. می پرسن چرا؟ .. میگه آخه یه بار مورچه قورت داده بودم اونجا بود که فهمیدم چه قدر قدرتمند عطسه می کنه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شعر غضنفر به نامزدش : صبح كه پنجره مون واميشه ، شب كه پنجره مون واميشه ، واي كه چقدر پنجره مون واميشه!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سیم کارتم نشديم همراه "اول" کسی باشيم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اصغر دماغ بزرگی داشت و خیلی مهربان بود و باهوش و سختکوش و خوش برخورد و با جنبه و مؤدب و خوش لباس و متین و فروتن و خوش صحبت و باشخصیت و تمیز و مرتب. بچه های محل صداش می کردند اصغر دماغ. !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نصیحت پند آموز! هرگز زرنگ باش پسر!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روزیه چوپونی میر خواستکاری روش نمیشه بگه چوپونم میکه نمایشگای گوسفند دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا وقتی مجردی هرکی بهت میرسه میگه: تو که همه چی داری چرا ازدواج نمیکنی؟ وقتی ازدواج کردی هرکی بهت میرسه میپرسه: تو که همه چی داشتی واسه چی ازدواج کردی!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پشت کامیونا مینویسن عاقبتِ فرار از مدرسه پشت مسافر کشا عاقبت ادامه تحصیل!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آدم وقت نمی‌کنه به خودش برسه اون وقت می‌گن آدم به آدم می‌رسه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تنها جایی که می بینی یکی ، 10، 15تا هندونه یجا می خره ، کتاب ریاضیه..!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غضنفر داشته راه میرفته... خسته میشه می دوِئه !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

راننده به غضنفر ميگه: داداش قربونت يه نيگا بنداز ببين راهنماي اون طرف ماشين کار مي کنه يا نه؟ غضنفر نيگا ميکنه و ميگه : حالا کار مي کنه حالا کار نمي کنه حالا کار مي کنه حالا کار نمي کنه...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غضنفر از حال میره ، از پذیرایی بیرون میاد!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما که نفهمیدیم دنیا دستِ کیه. ولی‌ دستِ هر کی‌ هست، خــُــــــــب لامصــــــّــــب دست به دست بچرخون که به دستِ همه برسه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حیف نون داخل عروسي مي بينه همه موبايل دارند, يك كاغذ لوله ميكنه مي بنده به کمرش،یکی بهش میگه این چیه؟ نگاه میکنه میگه وای فکس اومده...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز یه نفر میره فروشگاه کفش بخره میگه آقا این چنده؟ فروشنده میگه مفته. خریدار میگه تخفیف هم میدین؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از یکی می پرسن قوی ترین جانور چیه؟ .. میگه مورچه!! .. می پرسن چرا؟ .. میگه آخه یه بار مورچه قورت داده بودم اونجا بود که فهمیدم چه قدر قدرتمند عطسه می کنه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شعر غضنفر به نامزدش : صبح كه پنجره مون واميشه ، شب كه پنجره مون واميشه ، واي كه چقدر پنجره مون واميشه!