بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه سوالی مغزم رو پریشون کرده: چرا جمعه این قدر به شنبه نزدیکه، ولی شنبه این قدر از جمعه دوره؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه شب یه نفر از کنار قبرستون رد میشده، می بینه همه مرده ها روی قبرشون نشستن! ازشون می پرسه: چی شده؟ میگن: سؤالات شب اول قبر لو رفته، گفتن بیرون بشینید تا دوباره سوال طرح کنیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غضنفر پسرش كور به دنيا مياد اسمشو مي ذاره حيدر مريم زاده!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارو تصمیم میگیره همه نگرانی هاشو به دریا بسپره ولی هرکاری میکنه زنش سوار قایق نمیشه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ضد حال یعنی وقتیکه ۳ صفحه توی چت واسه طرف بنویسی.. بعد جواب بده: Ok

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرکس به طریقی دل ما میشکند / ما هم به طریقی دل او میشکنیم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غضنفر به نامزدش میگه : بوق زدم بیا دم در ، نامزدش میگه آخ جوون ماشین خریدی مبارک باشه؟ میگه نه بوق خریدم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضی ها در دوران تحصیل فقط 3چیز رو به خوبی یاد می گیرن: 1-اسمس نوشتن بدون اینکه نگاه کنن! 2-خوابیدن،بدون اینکه خر و پف کنن! 3-کار گروهی سره جلسه امتحان!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نقش منشی در فیلم های ایرانی: - آقای رییس من بهشون گفتم شما جلسه دارین ولی ایشون -اشکالی نداره، شما بفرمایید !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کلاْ افرادی که ازدواج می کنند دو دسته اند: آنهایی که از جانشان سیر شدند و آنهایی که قصد جان دیگری را دارند!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ضدحال یعنی وقتی با یکی روبوسی میکنی تو ۳ بار میخوای ببوسی و اون یارو عادت داره ۲بار ببوسه ، بوس آخرت بمونه رو هوا خیلی ضدحاله !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شاعر میگه: تقلب توانگر کند مرد را / تو خر کن دبیر خردمند را..!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همیشه از بچگی یه موضوعی برام سوال بوده ... این چوب بستنی ها هست که دکتر ها می کنن تو حلق مریض ! کیم هاش رو کی خورده!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یک مدیر با سابقه مدیریت با تسلط به زبان های انگلیسی و آشنایی کامل به کامپیوتر و برنامه های فتوشاپ ، برنامه نویسی ، طراحی وب و ... جهت کار در ساندویچی نیازمندیم..!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مناجات اسی شنگول با خدا \"خدایا مو دیه بنده تو نیسوم, یه فکری سی خوت کن\"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از یارو میپرسن امام رضا چرا رفته بود مشهد؟ میگه رفته بود زیارت !

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه سوالی مغزم رو پریشون کرده: چرا جمعه این قدر به شنبه نزدیکه، ولی شنبه این قدر از جمعه دوره؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه شب یه نفر از کنار قبرستون رد میشده، می بینه همه مرده ها روی قبرشون نشستن! ازشون می پرسه: چی شده؟ میگن: سؤالات شب اول قبر لو رفته، گفتن بیرون بشینید تا دوباره سوال طرح کنیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غضنفر پسرش كور به دنيا مياد اسمشو مي ذاره حيدر مريم زاده!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارو تصمیم میگیره همه نگرانی هاشو به دریا بسپره ولی هرکاری میکنه زنش سوار قایق نمیشه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ضد حال یعنی وقتیکه ۳ صفحه توی چت واسه طرف بنویسی.. بعد جواب بده: Ok

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرکس به طریقی دل ما میشکند / ما هم به طریقی دل او میشکنیم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غضنفر به نامزدش میگه : بوق زدم بیا دم در ، نامزدش میگه آخ جوون ماشین خریدی مبارک باشه؟ میگه نه بوق خریدم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضی ها در دوران تحصیل فقط 3چیز رو به خوبی یاد می گیرن: 1-اسمس نوشتن بدون اینکه نگاه کنن! 2-خوابیدن،بدون اینکه خر و پف کنن! 3-کار گروهی سره جلسه امتحان!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نقش منشی در فیلم های ایرانی: - آقای رییس من بهشون گفتم شما جلسه دارین ولی ایشون -اشکالی نداره، شما بفرمایید !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کلاْ افرادی که ازدواج می کنند دو دسته اند: آنهایی که از جانشان سیر شدند و آنهایی که قصد جان دیگری را دارند!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ضدحال یعنی وقتی با یکی روبوسی میکنی تو ۳ بار میخوای ببوسی و اون یارو عادت داره ۲بار ببوسه ، بوس آخرت بمونه رو هوا خیلی ضدحاله !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شاعر میگه: تقلب توانگر کند مرد را / تو خر کن دبیر خردمند را..!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همیشه از بچگی یه موضوعی برام سوال بوده ... این چوب بستنی ها هست که دکتر ها می کنن تو حلق مریض ! کیم هاش رو کی خورده!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یک مدیر با سابقه مدیریت با تسلط به زبان های انگلیسی و آشنایی کامل به کامپیوتر و برنامه های فتوشاپ ، برنامه نویسی ، طراحی وب و ... جهت کار در ساندویچی نیازمندیم..!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مناجات اسی شنگول با خدا \"خدایا مو دیه بنده تو نیسوم, یه فکری سی خوت کن\"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از یارو میپرسن امام رضا چرا رفته بود مشهد؟ میگه رفته بود زیارت !