بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا امیدوارم از خدمت پیامک صوتی ایرانسل خبر داشته باشید ساعت3شب پسر عموم پیامک صوتی میفرسته میگه خخیییییییییییییییییییییییییطط نه خدایی این فک و فامیله من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اومدم تو اتاقم عین یه بچه خوب گوگولی نشستم درس میخونم مادر مهرباااااااااااااااان : مگه تو درسم میخونه تن لش؟! :ا قربونش برم عشقش به من اندازه چغندره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من که به شخصه قسمت عمده ی انگیزم از اومدن به فضای مجازی اینترنت اینه که بعد از وارد کردن آدرس سایت، با تمام قدرت و با انگشت وسط دست بکوبم رو Enter و پاف صدا بده!! میخواستم ببینم شمام مث منین آیا؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يه خواهرزاده دارم بسره_وقتي مياد درحياط روبازكنه عين بجه آدم دستشو درازميكنه !تامياي باش دست بدي دستتومحكم فشارميده ميكه بكشونمش؟(بشكونمش)؟!! آخه ادم جي بكه! فك وفاميله مادارايم!  شمشاد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم تا یه جایی بیشتر ساعتو بلد نیست وقتی میرم بیرون از یه ساعتی به بعد هی زنگ میزنه میگه میدونی ساعت چنده؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیدین بعضی ها برا اینکه بگن مطلب ما هم طنزه یه "فک و فامیله داریم" میزنن تنگش؟؟؟؟ بعد انتظار لایک هم دارن؟؟؟ ارسال کننده بی مزست داریم؟؟؟ خخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توی حیاط دانشگاه دوستمو دیدم . یهو از پشت پریدم و زدم روی شونش و گفتم پپپپپپپپخخخخخخخ باورتون نمیشه گریه کرد و گفت تا شیش ماه حق نداری با من صحبت کنی.  آخه دوسته ما داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از فانتزیام اینه که یه روز کیان از خواب پاشه و ببینه که تبدیل شده به یک دختر. بعد من برم باهاش ازدواج کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر خالم از مگس میترسه حالا خالم واسه ریختن ترسش خطاب به مگس=بیا قوربون بالات شم بیا فدای اون ویز ویزات شم بیا با ستاره-دختر خالم- دوست شو بیا جیگرم!خاله ی مگس دوسته دارم من؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگا سر قضیه این اهدا عضو ما کلی جریان داشتیم  رفتیم خونه مامان بزرگم همه نشستن تیریپ برداشتم اومدم گفتم من میخوام اهدامو اعضا کنم(منظورم اعضامو اهدا کنم بودا) هیچی دیه همه فرشا رو گاز زدن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داریم دور هم حرف میزنیم.خواهرم میگه چشم شیطون کر....یعنی پوکیدم از خنده.جالبه همچین چپ چپ نگام میکنه انگار من سوتی دادم.خود درگیری مضمن داره عایا؟خله عایا؟/ راستی این پست اولم بود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام تازه یاد گرفته اس ام اس بفرسته،بعد اولین اسی که برام فرستاده نوشته کوره خر!!! خو پدره من،من به درک دیگه چرا به خودت فحش میدی؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم واسم شامپو Revlone بخر رفته مغازه خوشحال میگه سلام اقا شامپو Redbullمیخاستم مامانم: :) من: :| فروشنده: :O

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام صبح رفته سر كار بعد مامانم ظهر زنگ زده پرسيده كجايي باباي ما هم كه حرصش گرفته بود برگشته ميگه هيچي الان سينما ام جاي حساس فيلم بعدا زنگ بزن باباي با حال ما داريم بابا :-) مامان :-

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو چت به دختره میگم پینت بال رفتی؟ میگه آره. اکثر آهنگای جدیدشو دارم!! یعنی تا این حـــــد !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دل شیر میخواد عصر جمعه به بابای من بگی دلم گرفته  در یک عملیات ضربتی از بی حوصلگی درت میاره  یهو به خودت میای میبینی داری ماشینشو لنگ میکشی!!!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا امیدوارم از خدمت پیامک صوتی ایرانسل خبر داشته باشید ساعت3شب پسر عموم پیامک صوتی میفرسته میگه خخیییییییییییییییییییییییییطط نه خدایی این فک و فامیله من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اومدم تو اتاقم عین یه بچه خوب گوگولی نشستم درس میخونم مادر مهرباااااااااااااااان : مگه تو درسم میخونه تن لش؟! :ا قربونش برم عشقش به من اندازه چغندره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من که به شخصه قسمت عمده ی انگیزم از اومدن به فضای مجازی اینترنت اینه که بعد از وارد کردن آدرس سایت، با تمام قدرت و با انگشت وسط دست بکوبم رو Enter و پاف صدا بده!! میخواستم ببینم شمام مث منین آیا؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يه خواهرزاده دارم بسره_وقتي مياد درحياط روبازكنه عين بجه آدم دستشو درازميكنه !تامياي باش دست بدي دستتومحكم فشارميده ميكه بكشونمش؟(بشكونمش)؟!! آخه ادم جي بكه! فك وفاميله مادارايم!  شمشاد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم تا یه جایی بیشتر ساعتو بلد نیست وقتی میرم بیرون از یه ساعتی به بعد هی زنگ میزنه میگه میدونی ساعت چنده؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیدین بعضی ها برا اینکه بگن مطلب ما هم طنزه یه "فک و فامیله داریم" میزنن تنگش؟؟؟؟ بعد انتظار لایک هم دارن؟؟؟ ارسال کننده بی مزست داریم؟؟؟ خخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توی حیاط دانشگاه دوستمو دیدم . یهو از پشت پریدم و زدم روی شونش و گفتم پپپپپپپپخخخخخخخ باورتون نمیشه گریه کرد و گفت تا شیش ماه حق نداری با من صحبت کنی.  آخه دوسته ما داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از فانتزیام اینه که یه روز کیان از خواب پاشه و ببینه که تبدیل شده به یک دختر. بعد من برم باهاش ازدواج کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر خالم از مگس میترسه حالا خالم واسه ریختن ترسش خطاب به مگس=بیا قوربون بالات شم بیا فدای اون ویز ویزات شم بیا با ستاره-دختر خالم- دوست شو بیا جیگرم!خاله ی مگس دوسته دارم من؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگا سر قضیه این اهدا عضو ما کلی جریان داشتیم  رفتیم خونه مامان بزرگم همه نشستن تیریپ برداشتم اومدم گفتم من میخوام اهدامو اعضا کنم(منظورم اعضامو اهدا کنم بودا) هیچی دیه همه فرشا رو گاز زدن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داریم دور هم حرف میزنیم.خواهرم میگه چشم شیطون کر....یعنی پوکیدم از خنده.جالبه همچین چپ چپ نگام میکنه انگار من سوتی دادم.خود درگیری مضمن داره عایا؟خله عایا؟/ راستی این پست اولم بود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام تازه یاد گرفته اس ام اس بفرسته،بعد اولین اسی که برام فرستاده نوشته کوره خر!!! خو پدره من،من به درک دیگه چرا به خودت فحش میدی؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم واسم شامپو Revlone بخر رفته مغازه خوشحال میگه سلام اقا شامپو Redbullمیخاستم مامانم: :) من: :| فروشنده: :O

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام صبح رفته سر كار بعد مامانم ظهر زنگ زده پرسيده كجايي باباي ما هم كه حرصش گرفته بود برگشته ميگه هيچي الان سينما ام جاي حساس فيلم بعدا زنگ بزن باباي با حال ما داريم بابا :-) مامان :-

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو چت به دختره میگم پینت بال رفتی؟ میگه آره. اکثر آهنگای جدیدشو دارم!! یعنی تا این حـــــد !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دل شیر میخواد عصر جمعه به بابای من بگی دلم گرفته  در یک عملیات ضربتی از بی حوصلگی درت میاره  یهو به خودت میای میبینی داری ماشینشو لنگ میکشی!!!!!