بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دقت كردین كل مسیر كه تو راه هستیم دنبال یه موزیك خوب میگردیم نیست، همین كه میرسیم به مقصد یه اهنگِ خفن پیدا میشه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

"اصن چرا منو به دنیا آوردین" . . . تیر خلاص من به والدینم وختی در مقابل خواسته های غیر معقول و خرکیم مقاومت میکنن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنوزم با این که 20 سالمه از تاريكي ميترسم! بعد برادر زاده ی 7 ساله م توی تاريكي نشسته،بهش ميگم: تو تاريكي چه كار ميكني؟ ميگه دارم با روحِ اجسام ارتباط برقرار ميكنم !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز یه احساس خیلی بدی بهم دست داد؛ ولی من بهش دست ندادم...! خلاصه تو جمع کلی ضایش کردم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قابل توجه خانم ها: مرد اونیه که قلبتو شارژ کنه نه سیم کارتتو!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه پشه میتونست با مگس جفت گیری کنه همه ی ما بدبخت میشدیم! بچشون دهن همه ی مارو سرویس میکرد! فکر کن یه پشه که هیکلش مثل مگسه ، سرعتشم مثل مگسه:| خودایا توبه،به ما رحم کردی توو آفریدن پشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دو قطره آب ریخت رو مانیتور اومدم با دستمال کاغذی پاک کنم دیدم قهوه ایه تعجب کردم ، نگو گــــِـــل درست شده بود !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما دانشگاه قبول شدیم زنگ زدیم خبر بدیم گفتیم پیرزن چه میدونه شیمی و مهندسی شیمی فرق داره گفتم مامان بزرگ شیمی قبول شدم گفت شیمی ؟ یا مهندسی شیمی ؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه بارم اومدم به مهمونا شیرینی تعارف کنم گفتم: ” بفرمایید دهنتونو سرویس کنید”

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اونقدر که ما توی کارای خدا دنبال حکمت می گردیم خود خدا هم اونقدرا قصد و غرضی تو کارهاش نداشته!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خیلی حس بدیه وسط یه بحث جدی متوجه شی حق کاملا با طرف مقابلته و داری رسما زر میزنی!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اسمش دمپاییه ولی اصلن دمه پا نیس… معمولا تو دور ترین نقطه توالت پارک شده.. همیــــــــــــشه همینوجوریه هااا..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو به من می خندی چون من متفاوت هستم من هم به تو می خندم که فرقی با بقیه نداری

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایا …. از اینکه مرا در حد ایوب به حساب می آوری ، سپاسگذارم … !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پولدارها پله ترقیِشان “برقی” است! بله آقا جان !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این بچه های جدید چی میفهمن از زندگی؟ چی حالیشونه؟ وقتی یه دست گل کوچیک تو خیابون نزدن

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دقت كردین كل مسیر كه تو راه هستیم دنبال یه موزیك خوب میگردیم نیست، همین كه میرسیم به مقصد یه اهنگِ خفن پیدا میشه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

"اصن چرا منو به دنیا آوردین" . . . تیر خلاص من به والدینم وختی در مقابل خواسته های غیر معقول و خرکیم مقاومت میکنن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنوزم با این که 20 سالمه از تاريكي ميترسم! بعد برادر زاده ی 7 ساله م توی تاريكي نشسته،بهش ميگم: تو تاريكي چه كار ميكني؟ ميگه دارم با روحِ اجسام ارتباط برقرار ميكنم !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز یه احساس خیلی بدی بهم دست داد؛ ولی من بهش دست ندادم...! خلاصه تو جمع کلی ضایش کردم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قابل توجه خانم ها: مرد اونیه که قلبتو شارژ کنه نه سیم کارتتو!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه پشه میتونست با مگس جفت گیری کنه همه ی ما بدبخت میشدیم! بچشون دهن همه ی مارو سرویس میکرد! فکر کن یه پشه که هیکلش مثل مگسه ، سرعتشم مثل مگسه:| خودایا توبه،به ما رحم کردی توو آفریدن پشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دو قطره آب ریخت رو مانیتور اومدم با دستمال کاغذی پاک کنم دیدم قهوه ایه تعجب کردم ، نگو گــــِـــل درست شده بود !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما دانشگاه قبول شدیم زنگ زدیم خبر بدیم گفتیم پیرزن چه میدونه شیمی و مهندسی شیمی فرق داره گفتم مامان بزرگ شیمی قبول شدم گفت شیمی ؟ یا مهندسی شیمی ؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه بارم اومدم به مهمونا شیرینی تعارف کنم گفتم: ” بفرمایید دهنتونو سرویس کنید”

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اونقدر که ما توی کارای خدا دنبال حکمت می گردیم خود خدا هم اونقدرا قصد و غرضی تو کارهاش نداشته!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خیلی حس بدیه وسط یه بحث جدی متوجه شی حق کاملا با طرف مقابلته و داری رسما زر میزنی!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اسمش دمپاییه ولی اصلن دمه پا نیس… معمولا تو دور ترین نقطه توالت پارک شده.. همیــــــــــــشه همینوجوریه هااا..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو به من می خندی چون من متفاوت هستم من هم به تو می خندم که فرقی با بقیه نداری

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایا …. از اینکه مرا در حد ایوب به حساب می آوری ، سپاسگذارم … !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پولدارها پله ترقیِشان “برقی” است! بله آقا جان !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این بچه های جدید چی میفهمن از زندگی؟ چی حالیشونه؟ وقتی یه دست گل کوچیک تو خیابون نزدن