بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داییم بهم اس داده.به مامانت بگو چهلم عمه 25/1/91 میباشد.خو دایی چرا منو از زندگی ناامید میکنی.مگه من چه گناهی کردم .به جون خودم 23روز ازسال 92 گذشته.هنوز میگی 91!!!!!!!اینم دایی حواس پرته ک داریم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا یکی بیاد این فامیلای مارو توجیه کنه ، هنوز دارن میان عید دیدنی ...!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر عمم که گودزیلایی بیش نیست داشت سر و صدا میکرد بهش میگم چرا سر و صدا میکنی؟ میگه آخه من جیگر طلام آخه آدم به اینا چی بگه واقعا؟!؟!؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا رفتيم13 يه سگ اومد سمت مامانم اينا بعد گودزيلامون(2سالشه) ميگه نترس من هست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با دوستم رفتیم سوپر مارکت خواست بگه ماست کم چرب دارین گفت آقا ببخشید ماست کم مصرف دارین من!!!!!! شرکت لبنیات بوق...... سازمان سوخت و ساز کشور

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخترم 3 سالشه داره با مامانش بازی میکنه مامان بهش میگه آخ آقا دزده داره در میزنه دخترم میگه اشکال نداره میرم درو باز میکنم میگم ببخشید اشتباه اومدی.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسرم از دبیرستان تک زده هر چی بهش زنگ میزنم که چه کار داری بعد از چند مرتبه زنگ زدن پیام داده جنبه داشته باش زنگ نزن خواستم سر کارت بذارم. بچه است ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زنگ خونه رو زدم،مامانم اومده دم در،"هنوز پامو از تو کفش در نیوردم" میگه:مرده شورتو ببرن چرا انقد پات بو میده پیییییییییییییییییییییففففففففففففف؟!؟!؟! :ا :ا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مادربزرگم تازه گوشي خريده،رفتم خونشون ميگه: ور پريده ،چرا هرچي اس ميدم،ج نميدي؟؟ مادربزرک خفن و آپ تو ديت من دارم؟؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم همیشه بهم میگه: بلند شو برو درستو بخون تا ی گوهی بشی..... من الان نمیدونم دقیقا من چیم؟؟؟؟؟؟؟؟ ک تازه قراره با درس ی گوووووه بشم!!!!! آخه چرا مادره من؟؟؟؟؟.....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه مخاطب خاص هم نداریم یک لیوان چایی یا شربت خنک بیاره برامون یک ماچ آبدارمون هم بکنه بگه عزیزم خسته نباشی اینقدر پست میذاری! 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستم رفته خاستگاري. اونجا گفته اين دخترتون پرِ جوشِ صورتش. باباي دخترِ هم گفته نه مهم نيست دو تا پوماد بزنه حله. آخه لامصب مگه ماشينه كه پوليش بخوره حله

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا دیروز سر کلاس زبان بودیم یکی ازبچه ها با صدای بلند گفت اهم بعد معلم گفت دسشویی خالی است!!!!!معلم ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا یکی از فامیلامون اومده بود بهم میگه بیا امپول بچه مو بزن.گفتم بلد نیستم.میگه الکی این همه درس خوندی؟اخه چه ربطی داره رشته من اقتصاده نه پزشکی!فک و فامیله ما داریم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ابجیم تست زده بود داشتم به تستاش نگاه میکردم بهش میگم تاکجاتست زدی؟ میگه تااونجایی که لایک خورده!!! ابجیم 4جوکی شده ابجی لایک زدس دارم من؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بحث مال حلال بود.............شوهرخالم میگه من نه دزدی کردم،نه از دیوار کسی رفتم بالا،نه سرقت کردم.............چه فرقی با هم داشتن خدا میدونه!!!!!!!!! پدر بزرگ بدبخت شدی واسه دامادت

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داییم بهم اس داده.به مامانت بگو چهلم عمه 25/1/91 میباشد.خو دایی چرا منو از زندگی ناامید میکنی.مگه من چه گناهی کردم .به جون خودم 23روز ازسال 92 گذشته.هنوز میگی 91!!!!!!!اینم دایی حواس پرته ک داریم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا یکی بیاد این فامیلای مارو توجیه کنه ، هنوز دارن میان عید دیدنی ...!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر عمم که گودزیلایی بیش نیست داشت سر و صدا میکرد بهش میگم چرا سر و صدا میکنی؟ میگه آخه من جیگر طلام آخه آدم به اینا چی بگه واقعا؟!؟!؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا رفتيم13 يه سگ اومد سمت مامانم اينا بعد گودزيلامون(2سالشه) ميگه نترس من هست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با دوستم رفتیم سوپر مارکت خواست بگه ماست کم چرب دارین گفت آقا ببخشید ماست کم مصرف دارین من!!!!!! شرکت لبنیات بوق...... سازمان سوخت و ساز کشور

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخترم 3 سالشه داره با مامانش بازی میکنه مامان بهش میگه آخ آقا دزده داره در میزنه دخترم میگه اشکال نداره میرم درو باز میکنم میگم ببخشید اشتباه اومدی.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسرم از دبیرستان تک زده هر چی بهش زنگ میزنم که چه کار داری بعد از چند مرتبه زنگ زدن پیام داده جنبه داشته باش زنگ نزن خواستم سر کارت بذارم. بچه است ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زنگ خونه رو زدم،مامانم اومده دم در،"هنوز پامو از تو کفش در نیوردم" میگه:مرده شورتو ببرن چرا انقد پات بو میده پیییییییییییییییییییییففففففففففففف؟!؟!؟! :ا :ا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مادربزرگم تازه گوشي خريده،رفتم خونشون ميگه: ور پريده ،چرا هرچي اس ميدم،ج نميدي؟؟ مادربزرک خفن و آپ تو ديت من دارم؟؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم همیشه بهم میگه: بلند شو برو درستو بخون تا ی گوهی بشی..... من الان نمیدونم دقیقا من چیم؟؟؟؟؟؟؟؟ ک تازه قراره با درس ی گوووووه بشم!!!!! آخه چرا مادره من؟؟؟؟؟.....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه مخاطب خاص هم نداریم یک لیوان چایی یا شربت خنک بیاره برامون یک ماچ آبدارمون هم بکنه بگه عزیزم خسته نباشی اینقدر پست میذاری! 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستم رفته خاستگاري. اونجا گفته اين دخترتون پرِ جوشِ صورتش. باباي دخترِ هم گفته نه مهم نيست دو تا پوماد بزنه حله. آخه لامصب مگه ماشينه كه پوليش بخوره حله

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا دیروز سر کلاس زبان بودیم یکی ازبچه ها با صدای بلند گفت اهم بعد معلم گفت دسشویی خالی است!!!!!معلم ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا یکی از فامیلامون اومده بود بهم میگه بیا امپول بچه مو بزن.گفتم بلد نیستم.میگه الکی این همه درس خوندی؟اخه چه ربطی داره رشته من اقتصاده نه پزشکی!فک و فامیله ما داریم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ابجیم تست زده بود داشتم به تستاش نگاه میکردم بهش میگم تاکجاتست زدی؟ میگه تااونجایی که لایک خورده!!! ابجیم 4جوکی شده ابجی لایک زدس دارم من؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بحث مال حلال بود.............شوهرخالم میگه من نه دزدی کردم،نه از دیوار کسی رفتم بالا،نه سرقت کردم.............چه فرقی با هم داشتن خدا میدونه!!!!!!!!! پدر بزرگ بدبخت شدی واسه دامادت