بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

صداي تشنگي و گرسنگي از دو هفته اونطرفتر داره مياد : يوها ها ها هاااااا.....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیدین تو این فیلما یکی تیر میخوره میوفته به رفیقاش میگه شما برید؟ زر مفته .... من اگه تیر بخورم بیوفتم ببینم رفیقام دارن میرن از پشت همشونو میبندم به رگباررررررررررر ررررر...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از تفریحات کودکی من این بود که با تلفن خونه زنگ بزنم خونمون ببینم اشغاله یا نه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه که بودم تو خونه فوتبال بازی میکردم . برای اینکه حس فوتبال و بازی استادیومی بهم منتقل بشه و آرمانهای ورزش حفظ بشه رو فرش تف میکردم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه بچه نداریم، وقتی میریم مهمونی شیطونی کنه، ما هم بزنیم زیر گوشش، بشینه زار زار گریه کنه، بعد خانمم بیاد از بچه دفاع کنه .. یکی هم بزنیم زیر گوش اون که دیگه تو مسائل پدر و فرزندی دخالت نکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آدم ته دیگ میخوره چرا صدا تلویزیون رو دیگه نمیشنوه؟ با چه نرم افزاری مارو طراحی کردن آخه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امتحان تنظیم خانواده 20 شدم حالا با چه رویی برم به خانواده بگم ...؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سه تا پشه رو دیوار حموم بودن، حمله کردم و دوتاشون رو کُشتم. اون یکی که زنده موند فرار کرد رفت تو هواکش..حالا نمیدونم خودکشی کرده.! یا رفته بقیهشون رو خبر کنه، شب بریزنسرم... خیلی اضطراب دارم...:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سر کلاس زبان خارجه استاد از رفیقم چیزی پرسیده که باید به انگلیسی جوابشو میداده. چند ثانیه طول کشید واون همون طور که داشت فکر می‌کرد با خنده گفت : ....loading, please wait

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارو کف دستش میخاره میگه پول داره میاد ... گوشش میخاره میگه دارن پشتم حرف میزنن ... کفه پاش میخاره میگه پول داره میره ... اصلا به ذهنش نمیرسه که حموم بره شاید درست شه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ياروديگه توخيابون نون جلوپاش ميبينه,بوس نميکنه بذاره کنار! برميداره ميخوره!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز به مامانم میگم سلام دیدم داره نیم ساعت تو چشام نگاه میکنه و هیچی نمیگه!!! میگم چی شده؟ میگه هیچی دارم فکر میکنم چطوری جوابتو بدم که نگی پ ن پ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اومدم خونه ، میبینم یه سری کاغذ چسبیده به دیوار ، روش نوشته ١٨+ همینطور که مسیر کاغذها رو دنبال میکنم ، میبینم میرسه تو آشپزخونه ، آخرین برگ روش نوشته : " آشغالا رو بزار دم درب "!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ديشب واسه خالم خاستگار اومده بود يعني از اول تا آخر حرف گروني و مشكلات بود هيچكي نرفت سر اصل مطلب،آخرش سرپايي قرار مدار رو گذاشتن!!! نه واقعا اين چه فك و فاميليه ما داريم؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه دماغ ماهم مثله پینوکیو با هر دوروغ بزرگ تر میشد من خودم دماغم اصلی ترین رقیب جاده ابریشم از لحاظ طولانی بودن بود والا شما چطور؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آرزو به دلمون موند يكي صب جمعه با اين جمله بيدارمون كنه : عزيزم پاشو شير موزتو بخور، توش گردو ريختم !

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

صداي تشنگي و گرسنگي از دو هفته اونطرفتر داره مياد : يوها ها ها هاااااا.....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیدین تو این فیلما یکی تیر میخوره میوفته به رفیقاش میگه شما برید؟ زر مفته .... من اگه تیر بخورم بیوفتم ببینم رفیقام دارن میرن از پشت همشونو میبندم به رگباررررررررررر ررررر...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از تفریحات کودکی من این بود که با تلفن خونه زنگ بزنم خونمون ببینم اشغاله یا نه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه که بودم تو خونه فوتبال بازی میکردم . برای اینکه حس فوتبال و بازی استادیومی بهم منتقل بشه و آرمانهای ورزش حفظ بشه رو فرش تف میکردم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه بچه نداریم، وقتی میریم مهمونی شیطونی کنه، ما هم بزنیم زیر گوشش، بشینه زار زار گریه کنه، بعد خانمم بیاد از بچه دفاع کنه .. یکی هم بزنیم زیر گوش اون که دیگه تو مسائل پدر و فرزندی دخالت نکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آدم ته دیگ میخوره چرا صدا تلویزیون رو دیگه نمیشنوه؟ با چه نرم افزاری مارو طراحی کردن آخه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امتحان تنظیم خانواده 20 شدم حالا با چه رویی برم به خانواده بگم ...؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سه تا پشه رو دیوار حموم بودن، حمله کردم و دوتاشون رو کُشتم. اون یکی که زنده موند فرار کرد رفت تو هواکش..حالا نمیدونم خودکشی کرده.! یا رفته بقیهشون رو خبر کنه، شب بریزنسرم... خیلی اضطراب دارم...:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سر کلاس زبان خارجه استاد از رفیقم چیزی پرسیده که باید به انگلیسی جوابشو میداده. چند ثانیه طول کشید واون همون طور که داشت فکر می‌کرد با خنده گفت : ....loading, please wait

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارو کف دستش میخاره میگه پول داره میاد ... گوشش میخاره میگه دارن پشتم حرف میزنن ... کفه پاش میخاره میگه پول داره میره ... اصلا به ذهنش نمیرسه که حموم بره شاید درست شه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ياروديگه توخيابون نون جلوپاش ميبينه,بوس نميکنه بذاره کنار! برميداره ميخوره!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز به مامانم میگم سلام دیدم داره نیم ساعت تو چشام نگاه میکنه و هیچی نمیگه!!! میگم چی شده؟ میگه هیچی دارم فکر میکنم چطوری جوابتو بدم که نگی پ ن پ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اومدم خونه ، میبینم یه سری کاغذ چسبیده به دیوار ، روش نوشته ١٨+ همینطور که مسیر کاغذها رو دنبال میکنم ، میبینم میرسه تو آشپزخونه ، آخرین برگ روش نوشته : " آشغالا رو بزار دم درب "!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ديشب واسه خالم خاستگار اومده بود يعني از اول تا آخر حرف گروني و مشكلات بود هيچكي نرفت سر اصل مطلب،آخرش سرپايي قرار مدار رو گذاشتن!!! نه واقعا اين چه فك و فاميليه ما داريم؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه دماغ ماهم مثله پینوکیو با هر دوروغ بزرگ تر میشد من خودم دماغم اصلی ترین رقیب جاده ابریشم از لحاظ طولانی بودن بود والا شما چطور؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آرزو به دلمون موند يكي صب جمعه با اين جمله بيدارمون كنه : عزيزم پاشو شير موزتو بخور، توش گردو ريختم !