بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر کی بهت سنگ پرت کرد تو گل پرتاب کن ... اما با گلدونش!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه یه وقت حوصله ات سر رفت بزن پس کله خودت بگو، کی بود!!..؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زندگی گرامی تر از آن است که به خصومت بگذرد بیا کارت شارژهایمان را تقسیم کنیم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دقت كردين تو خونه هر كي( بيشتر مردا)از راه ميرسه سويچ ماشين و كارت ماشين و بعضي از وسايل توي جيبشو ميذاره رو اپن آشپزخونه؟؟!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عنصر شماره دوازده جدول تناوبي چيست؟
1.منيزيم
2.تو يزيم
3.شما يزيم
4.ايشون يزيم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نیاز فوری به یک دوست دارم؛؛؛ . . . سیمکارت ایرانسلم رو شارژ شگفت انگیز کردم مهلتش امروز تموم میشه.. حیفه :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با دوستم رفتیم کافی شاپ..لیوان اب سیب بستنی من با لیوان شیرموز اناناس اون جا به جا شده.بعد به گارسون میگه میبخشید میزو اشتباه اوردین.. من:( مردم:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه آجرُ وردار بپیچ تو کیسه نایلون سیاه، بذار بالای یخچال، به بقیه هم بگو بش دست نزنن و سراغش نرن. تا خود صبح همه انگولکش می‌کنن ببینن توش چیه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به استاد میگم استاد شما که ۹ دادی حالا این یه نمره هم بده دیگه یک نگاه عاقل اندر دیوانه کرد دست گذاشته رو دوشم میگه برو درس بخون دخترم استادم نشدیم شخصیت کسی رو خورد کنیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنوزم که هنوزه ، هستند کسایی که وقتی میخوای بری بیرون میـپـرسن: ” کجا !؟ “ و بلافاصله بعد از شنیدن جواب ”میــــرم بیرون “ از جانب شما قانع شده و به آرامش خاصی میرسند !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اون تیکه ی آخر پیتزا که سیر شدی و می مونه و خورده نمیشه همون لعنتیه که روحش وقت گشنگی میاد سراغت !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه آدمایی هستن نه میشه درکشون کرد نه میشه ردشون کرد همینطوری تو زندگیتن…. زل میزنن به آرامشت… !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رو اعصاب تر از اونایی که وقتی ازتاکسی پیاده میشن تازه جیباشونو میگردن که کرایه رو بدن؛ اونایین که بعد دو دقیقه گشتن اسکناس ۵ تومنی میدن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ازدکمه “اینتر”، رفیق روزهای عصبانیتمان ممنونیم که زیر بار سخت ترین ضربات دست ما، صداش در نمیاد !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به رفيقم ميگم اين ناظمه خيلي پست فطرته ميگه نه اتفاقا آدم خيلي خوبي هم هست مي پرسم چرا؟ميگه به كسي نگو چون معدل ميان ترممو يك نمره اضافه كرده!جهان سوم كه ميگن همينه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسره قد فيل رشد كرده و قيافش شبيه گوريله.اونوقت نامزدش صداش ميزنه جوجو

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر کی بهت سنگ پرت کرد تو گل پرتاب کن ... اما با گلدونش!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه یه وقت حوصله ات سر رفت بزن پس کله خودت بگو، کی بود!!..؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زندگی گرامی تر از آن است که به خصومت بگذرد بیا کارت شارژهایمان را تقسیم کنیم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دقت كردين تو خونه هر كي( بيشتر مردا)از راه ميرسه سويچ ماشين و كارت ماشين و بعضي از وسايل توي جيبشو ميذاره رو اپن آشپزخونه؟؟!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عنصر شماره دوازده جدول تناوبي چيست؟
1.منيزيم
2.تو يزيم
3.شما يزيم
4.ايشون يزيم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نیاز فوری به یک دوست دارم؛؛؛ . . . سیمکارت ایرانسلم رو شارژ شگفت انگیز کردم مهلتش امروز تموم میشه.. حیفه :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با دوستم رفتیم کافی شاپ..لیوان اب سیب بستنی من با لیوان شیرموز اناناس اون جا به جا شده.بعد به گارسون میگه میبخشید میزو اشتباه اوردین.. من:( مردم:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه آجرُ وردار بپیچ تو کیسه نایلون سیاه، بذار بالای یخچال، به بقیه هم بگو بش دست نزنن و سراغش نرن. تا خود صبح همه انگولکش می‌کنن ببینن توش چیه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به استاد میگم استاد شما که ۹ دادی حالا این یه نمره هم بده دیگه یک نگاه عاقل اندر دیوانه کرد دست گذاشته رو دوشم میگه برو درس بخون دخترم استادم نشدیم شخصیت کسی رو خورد کنیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنوزم که هنوزه ، هستند کسایی که وقتی میخوای بری بیرون میـپـرسن: ” کجا !؟ “ و بلافاصله بعد از شنیدن جواب ”میــــرم بیرون “ از جانب شما قانع شده و به آرامش خاصی میرسند !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اون تیکه ی آخر پیتزا که سیر شدی و می مونه و خورده نمیشه همون لعنتیه که روحش وقت گشنگی میاد سراغت !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه آدمایی هستن نه میشه درکشون کرد نه میشه ردشون کرد همینطوری تو زندگیتن…. زل میزنن به آرامشت… !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رو اعصاب تر از اونایی که وقتی ازتاکسی پیاده میشن تازه جیباشونو میگردن که کرایه رو بدن؛ اونایین که بعد دو دقیقه گشتن اسکناس ۵ تومنی میدن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ازدکمه “اینتر”، رفیق روزهای عصبانیتمان ممنونیم که زیر بار سخت ترین ضربات دست ما، صداش در نمیاد !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به رفيقم ميگم اين ناظمه خيلي پست فطرته ميگه نه اتفاقا آدم خيلي خوبي هم هست مي پرسم چرا؟ميگه به كسي نگو چون معدل ميان ترممو يك نمره اضافه كرده!جهان سوم كه ميگن همينه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسره قد فيل رشد كرده و قيافش شبيه گوريله.اونوقت نامزدش صداش ميزنه جوجو