بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر دائیم اومده اسم همه فامیلو نوشته رو کاغذ میگه یکیشو بکش راجع بهش غیبت کنیم ؟!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پشه اومده خونمون مامانم میگه: بذار خونتو بخوره سنگین شه بکشیمش شب نیاد داداشتو بخوره !  من مامان بابای واقعیمو میخووووواااااام

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از سخترین کارها اینه که بتونی تعارف کردن به صورت کامل یاد بگیری

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من عاشق اون دسته از فک و فاميلمونم که دختر دم بخت دارند چون اينا تنها کسايي بودند که تو ايام عيد گير ندادند بيا زن بگير

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم تواین چندسال زندگی من ازمن راضی هستی پسرخوبی بودم میگه هیچ کس به ماست خودش نمیگه ترشه€€!! خو بعد میگن چرا بچه ناراحتی اعصاب میگیره؛؛؛؛ فک و فامیله داریم نه خدایی شمابگین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گالوانومتر1200ولتی تو حلقم اگه دروغ بگم:)) امروز داشتم با گوشیم حرف میزدم همزمان دنبالشم میگشتم و پیدالش نمی کردم:)فکر کنم نحسی سیزده بدر گرفتتم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا دیروز رفتم مغازه گوجه و خیار بخرم هر کدوم 1500ت-بعد مرده سه تا خیار داده با 2تا گوجه اینم سوپر مارکته ما داریم عایا؟!؟!؟!؟!؟!؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم اس ام اس داده شامت آماده ست، فقط دوتا لیوان برنج بریز تو پلوپز،40min بعدم زنگ بزن واست دوسیخ کباب بیارن:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من از وقتی که آهنگهای گندم رو گوش میدم مامانم دیگه نون نمیخوره!! شما هم امتحان کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میخواستیم بریم عید دیدنی داییم داشت موهاشو رو اتو مو میکشید , از اون خالم اومده میگه موهاتو اتو نکش دماغت بزرگ میشه !!! ااااای خدااااااا بیچاره داییم میخواست اتو رو فرو کنه تو حلقش !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خالم اینا برا زندگی رفتن چین پسرخالم 6سالشهرفته بابچه های چینی بازی کنه بدو بدو میگه مامان:اینا با اینکه از من کوچیکترن ولی بلدن چینی حرف بزنناااااا!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا شما هم از این عموها دارید روز جمعه میاد خونتون داد می زنه خوابید یا نه .یا عموی من فقط این طوریه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغااا مامانه شماهم هروقت بخواید ی کاری انجام بدین اول میگه نه ..... یا هروقت میاید باهش بحث منطقی کنید میگه سرم درده حوصله بحث ندارم.. ؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو رامسر زنداییم یه ماشین خفن دید,بعد خواست بگه پلاکش گذر موقته!گفت بچه هااااا ماشین روووو نگاه,تازه پلاکشم زود گذره!!!:-D داشتیم زمین گاز میزدیم بعدش!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يعني موبايل داداشم كه 13 سالشه بيشتر از موبايل من زنگ ميخوره :| ايرانسل اس ام اس داده مشترك مورد نظر سرتو بزار زمين بمير :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امـــــــروز صبح مامانم یه چیزی گفت هنگولیدم گفت پسرم از نت واسمون 2 تا نون دانلود کن خخخخخ منم گفتم چشــــــم گفت کوفت پاشو برو نون بگیر احمق سوسک فسفری

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر دائیم اومده اسم همه فامیلو نوشته رو کاغذ میگه یکیشو بکش راجع بهش غیبت کنیم ؟!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پشه اومده خونمون مامانم میگه: بذار خونتو بخوره سنگین شه بکشیمش شب نیاد داداشتو بخوره !  من مامان بابای واقعیمو میخووووواااااام

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از سخترین کارها اینه که بتونی تعارف کردن به صورت کامل یاد بگیری

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من عاشق اون دسته از فک و فاميلمونم که دختر دم بخت دارند چون اينا تنها کسايي بودند که تو ايام عيد گير ندادند بيا زن بگير

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم تواین چندسال زندگی من ازمن راضی هستی پسرخوبی بودم میگه هیچ کس به ماست خودش نمیگه ترشه€€!! خو بعد میگن چرا بچه ناراحتی اعصاب میگیره؛؛؛؛ فک و فامیله داریم نه خدایی شمابگین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گالوانومتر1200ولتی تو حلقم اگه دروغ بگم:)) امروز داشتم با گوشیم حرف میزدم همزمان دنبالشم میگشتم و پیدالش نمی کردم:)فکر کنم نحسی سیزده بدر گرفتتم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا دیروز رفتم مغازه گوجه و خیار بخرم هر کدوم 1500ت-بعد مرده سه تا خیار داده با 2تا گوجه اینم سوپر مارکته ما داریم عایا؟!؟!؟!؟!؟!؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم اس ام اس داده شامت آماده ست، فقط دوتا لیوان برنج بریز تو پلوپز،40min بعدم زنگ بزن واست دوسیخ کباب بیارن:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من از وقتی که آهنگهای گندم رو گوش میدم مامانم دیگه نون نمیخوره!! شما هم امتحان کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میخواستیم بریم عید دیدنی داییم داشت موهاشو رو اتو مو میکشید , از اون خالم اومده میگه موهاتو اتو نکش دماغت بزرگ میشه !!! ااااای خدااااااا بیچاره داییم میخواست اتو رو فرو کنه تو حلقش !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خالم اینا برا زندگی رفتن چین پسرخالم 6سالشهرفته بابچه های چینی بازی کنه بدو بدو میگه مامان:اینا با اینکه از من کوچیکترن ولی بلدن چینی حرف بزنناااااا!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا شما هم از این عموها دارید روز جمعه میاد خونتون داد می زنه خوابید یا نه .یا عموی من فقط این طوریه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغااا مامانه شماهم هروقت بخواید ی کاری انجام بدین اول میگه نه ..... یا هروقت میاید باهش بحث منطقی کنید میگه سرم درده حوصله بحث ندارم.. ؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو رامسر زنداییم یه ماشین خفن دید,بعد خواست بگه پلاکش گذر موقته!گفت بچه هااااا ماشین روووو نگاه,تازه پلاکشم زود گذره!!!:-D داشتیم زمین گاز میزدیم بعدش!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يعني موبايل داداشم كه 13 سالشه بيشتر از موبايل من زنگ ميخوره :| ايرانسل اس ام اس داده مشترك مورد نظر سرتو بزار زمين بمير :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امـــــــروز صبح مامانم یه چیزی گفت هنگولیدم گفت پسرم از نت واسمون 2 تا نون دانلود کن خخخخخ منم گفتم چشــــــم گفت کوفت پاشو برو نون بگیر احمق سوسک فسفری