بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیگه کم کم داره به مرغ تو حیاتمون حسودیم میشه............. لامصب تا حالا هفت هشت تا خواستگار داشته!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یاروپدرش توی اتیش سوزی می میره روی درمغازه می نویسه به دلیل پدرسوختگی تعطیل است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیوار موسسه بیمه رو تازه رنگ کردن روش نوشتن "لطفا روی دیوار چیزی ننویسید" یکی اومده با اسپری روش نوشته "چشم داداش شما جون بخواه"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آنقدر که ذرت مکزیکى توى ایران اشتغال زایى کرد، تو خود مکزیک نکرد !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعد از سالها جستجو و نیافتن نیمه گمشده به این نتیجه رسیدیم که خدا مارو کامل خلق کرده! نیمه میمه نداریم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو خونه یه پشه داریم دیگه مقیم شده ، از خودمونه … امروز که اتاقم رو بعد از چند ماه مرتب کردم دیدمش از در اتاق اومد تو ، بعد نشناخت ، فک کرد اشتباهی اومده، رفتش بیرون !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتم امتحان گواهينامه سرهنگه ميپرسه اومدي امتحان؟ جرات نكردم بگم پ ن پ از طرف سيا اومدم براي عمليات جاسوسي استخدامت كنم خيلي مودب گفتم بله جناب سرهنگ!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اي كسانيكه پشت فرمان به راننده بغلي فحش مي‌دهيد و گازش را گرفته در مي‌رويد ... بدانيد و آگاه باشيد شايد يه كم جلوتر ترافيك باشه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

معلم به دانش اموزش ميگه با (حالا) جمله بساز دانش اموزشم ميگه حالا يارم بيا دلدارم بيا معلم هم ميگه حالا صفرت ميدم برو ننتو بيار!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گفتم غم تو دارم,گفتا غمت سرآيد گفتم كه ماه من شو,گفتا چرت و پرت بسه ديگه ماشين پاشين چي داري؟ها؟مايه....!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پرسید شبی ز حال من دلدارم گفتم که ز رنگ و بوی تو بی زارم گفتا نکند 2 تا شده شلوارت گفتم پـَـ نه پَــ! فقط تو را دوست دارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به سلامتي ايرانسل كه بهمون ياد داد قبول كردن بعضي پيشنهادها فقط از اعتبارمون كم ميكنه !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اعتراف ميكنم وقتي بچه بودم آب بيني مو با زبون ميليسيدم تا سرازير نشه!! (ترش مزه هم بود!!)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قانون2012 مورفي: موقع كباب درست كردن يا سيگار كشيدن هر طرف كه وايستي دود پيدات ميكنه و مياد طرفت! (به تجربه ثابت شده ها)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا حالا دقت كردي وقتي لباس سفيد ميپوشي يه لكه سياه بهش ميچسبه.بعد لباس سياه ميپوشي لكه سفيد بر ميداره!! اصلا دنيا با ما لج كرده!والا!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پدرم بهم گفت پسرم تو هیچ خری نشدی ولی از یک چیزت راضی هستم من گفتم از چی؟ برگشت گفت مطمئنم حتمن میری بهشت اگه اینجور ادامه بدی همیشه انلاینی تو فیسبوک و اصن فرصت گناه کردن نداری!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیگه کم کم داره به مرغ تو حیاتمون حسودیم میشه............. لامصب تا حالا هفت هشت تا خواستگار داشته!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یاروپدرش توی اتیش سوزی می میره روی درمغازه می نویسه به دلیل پدرسوختگی تعطیل است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیوار موسسه بیمه رو تازه رنگ کردن روش نوشتن "لطفا روی دیوار چیزی ننویسید" یکی اومده با اسپری روش نوشته "چشم داداش شما جون بخواه"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آنقدر که ذرت مکزیکى توى ایران اشتغال زایى کرد، تو خود مکزیک نکرد !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعد از سالها جستجو و نیافتن نیمه گمشده به این نتیجه رسیدیم که خدا مارو کامل خلق کرده! نیمه میمه نداریم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو خونه یه پشه داریم دیگه مقیم شده ، از خودمونه … امروز که اتاقم رو بعد از چند ماه مرتب کردم دیدمش از در اتاق اومد تو ، بعد نشناخت ، فک کرد اشتباهی اومده، رفتش بیرون !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتم امتحان گواهينامه سرهنگه ميپرسه اومدي امتحان؟ جرات نكردم بگم پ ن پ از طرف سيا اومدم براي عمليات جاسوسي استخدامت كنم خيلي مودب گفتم بله جناب سرهنگ!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اي كسانيكه پشت فرمان به راننده بغلي فحش مي‌دهيد و گازش را گرفته در مي‌رويد ... بدانيد و آگاه باشيد شايد يه كم جلوتر ترافيك باشه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

معلم به دانش اموزش ميگه با (حالا) جمله بساز دانش اموزشم ميگه حالا يارم بيا دلدارم بيا معلم هم ميگه حالا صفرت ميدم برو ننتو بيار!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گفتم غم تو دارم,گفتا غمت سرآيد گفتم كه ماه من شو,گفتا چرت و پرت بسه ديگه ماشين پاشين چي داري؟ها؟مايه....!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پرسید شبی ز حال من دلدارم گفتم که ز رنگ و بوی تو بی زارم گفتا نکند 2 تا شده شلوارت گفتم پـَـ نه پَــ! فقط تو را دوست دارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به سلامتي ايرانسل كه بهمون ياد داد قبول كردن بعضي پيشنهادها فقط از اعتبارمون كم ميكنه !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اعتراف ميكنم وقتي بچه بودم آب بيني مو با زبون ميليسيدم تا سرازير نشه!! (ترش مزه هم بود!!)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قانون2012 مورفي: موقع كباب درست كردن يا سيگار كشيدن هر طرف كه وايستي دود پيدات ميكنه و مياد طرفت! (به تجربه ثابت شده ها)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا حالا دقت كردي وقتي لباس سفيد ميپوشي يه لكه سياه بهش ميچسبه.بعد لباس سياه ميپوشي لكه سفيد بر ميداره!! اصلا دنيا با ما لج كرده!والا!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پدرم بهم گفت پسرم تو هیچ خری نشدی ولی از یک چیزت راضی هستم من گفتم از چی؟ برگشت گفت مطمئنم حتمن میری بهشت اگه اینجور ادامه بدی همیشه انلاینی تو فیسبوک و اصن فرصت گناه کردن نداری!