بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادتونه هر معلمی میومد سر کلاسمون میگفت شما بدترین کلاسی بودین که من داشتم؟!؟!؟! :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

.یک مرد مجرد برای هضم دلتنگی هاشگریه نمی کن همیره ۲۰۱۲ PES بازی می کنه !زن واسه هضم دلتنگی هاش گریه نمیکنه خریـــــــــد میکنه !!! D:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز انقدر بیحال بودم که نتونستم دکمه ی آسانسور رو بزنم خلاصه از راه پله 5 طبقه رو رفتم بالا :

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این روزا انقدر تو اینترنت جمله های عاشقانه و شکست عشقی خوندم جدی جدی باورم شده یکی ترکم کرده رفته !!!! الان منتظرم برگرده|:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاشقانه ي يك راننده : روزي به تهيه ي رطب خواهم رفت اين راه به روز يا به شب خواهم رفت آن يار عزيز اگر بخواهد تا بم با خاور خود دنده عقب خواهم رفت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سوال امتحانی حیف نون: خاورمیانه را تعریف كنید؟ جواب: به خاورهایی كه از تبریز به سمت میانه در حال حركتند، خاور میانه میگویند!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زیباترین راز زندگانیم را در چشمانت دیدم. آن هنگام که چشمانت به من گفت،چی گفت؟...خودش به من گفت....چی گفت؟....در گوش من گفت...چی گفت؟ آااااهان،بیا ...دستا شله!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از عجایب ایران اینه که پژو 206 رو 12 تومن خریدی، 2 سالم استفاده کردی، پدرش درآوردی بعدشم 16 تومن میفروشیش.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من نميگم زن من بشينه تو خونه ظرف بشوره پاشه تو خونه ظرف بشوره: همچين آدم دموکراتيم من

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طبق اخرين تحقيقات در سه ماه سال جاري تنها درامد ما جيب پدرمان بوده است!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاشقانه ترين حرف اوايل نامزدي پشت تلفن : اول تو قطع كن!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

صبح داشتم می‌رفتم کارخونه ، دوتا سگ دعواشون شده بود از میون حرفاشون شنیدم که یکی به دیگری گفت : " خفه شو، مث آدم داری دروغ می‌گی "شرمنده شدم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توجه كردي بعضي از دوستامون به خاطر منافع و خواسته هاشون با ما هستن؟شيطونه ميگه يكي بزن تو سرش تا آدم شه!والا...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه گوشیمون ازدستمون بیفته زودی برش می داریم تاببینیم چیکارش شدکلی هم غصه میخوریم ولی خدانکنه رفیقمون بخوره زمین هرهربهش میخندین!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توی سوپری وایستاده بودم... طرف اومده میگه ببخشید کارت تلفن دارید... آقاهه گفت بله داریم... طرف گفت : بی زحمت یه شماره رندشو بدین......

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگردرثانيه هاي زندگيت حضورندارم دلم.. دعايم.. هميشه.. همه جا.. باتوست

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادتونه هر معلمی میومد سر کلاسمون میگفت شما بدترین کلاسی بودین که من داشتم؟!؟!؟! :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

.یک مرد مجرد برای هضم دلتنگی هاشگریه نمی کن همیره ۲۰۱۲ PES بازی می کنه !زن واسه هضم دلتنگی هاش گریه نمیکنه خریـــــــــد میکنه !!! D:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز انقدر بیحال بودم که نتونستم دکمه ی آسانسور رو بزنم خلاصه از راه پله 5 طبقه رو رفتم بالا :

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این روزا انقدر تو اینترنت جمله های عاشقانه و شکست عشقی خوندم جدی جدی باورم شده یکی ترکم کرده رفته !!!! الان منتظرم برگرده|:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاشقانه ي يك راننده : روزي به تهيه ي رطب خواهم رفت اين راه به روز يا به شب خواهم رفت آن يار عزيز اگر بخواهد تا بم با خاور خود دنده عقب خواهم رفت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سوال امتحانی حیف نون: خاورمیانه را تعریف كنید؟ جواب: به خاورهایی كه از تبریز به سمت میانه در حال حركتند، خاور میانه میگویند!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زیباترین راز زندگانیم را در چشمانت دیدم. آن هنگام که چشمانت به من گفت،چی گفت؟...خودش به من گفت....چی گفت؟....در گوش من گفت...چی گفت؟ آااااهان،بیا ...دستا شله!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از عجایب ایران اینه که پژو 206 رو 12 تومن خریدی، 2 سالم استفاده کردی، پدرش درآوردی بعدشم 16 تومن میفروشیش.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من نميگم زن من بشينه تو خونه ظرف بشوره پاشه تو خونه ظرف بشوره: همچين آدم دموکراتيم من

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طبق اخرين تحقيقات در سه ماه سال جاري تنها درامد ما جيب پدرمان بوده است!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاشقانه ترين حرف اوايل نامزدي پشت تلفن : اول تو قطع كن!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

صبح داشتم می‌رفتم کارخونه ، دوتا سگ دعواشون شده بود از میون حرفاشون شنیدم که یکی به دیگری گفت : " خفه شو، مث آدم داری دروغ می‌گی "شرمنده شدم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توجه كردي بعضي از دوستامون به خاطر منافع و خواسته هاشون با ما هستن؟شيطونه ميگه يكي بزن تو سرش تا آدم شه!والا...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه گوشیمون ازدستمون بیفته زودی برش می داریم تاببینیم چیکارش شدکلی هم غصه میخوریم ولی خدانکنه رفیقمون بخوره زمین هرهربهش میخندین!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توی سوپری وایستاده بودم... طرف اومده میگه ببخشید کارت تلفن دارید... آقاهه گفت بله داریم... طرف گفت : بی زحمت یه شماره رندشو بدین......

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگردرثانيه هاي زندگيت حضورندارم دلم.. دعايم.. هميشه.. همه جا.. باتوست