بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه ها شاید باورتون نشه اما من دیشب داشتم خواب میدیدم یه دمپایی ابری رو برداشتم خیس کردم و هی داشتم خودمو باهاش میزدم و هی میگفتم چرا من دردم نمیگیره پس؟ بیاید تحویل بگیرید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مخاطب خاصم بهم اس داده با این مضمون: "جل الخالق! قدرت خدا رو ببین! قورباغه داره اس ام اس میخونه!!" نه شما بگین اینم مخاطب خاصه که من دارم آیا؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﯾﮏ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ اﮔﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﻦ:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهر زادم سه سالشه شب رو اومده مونده خونه ی ما صبح ساعت 5 اومده بالا سرم میگه خاله یا پا میشی یا جیش می کنم تو چشات!!!!!! من الان دیگه چی بگم آخه؟؟؟؟؟؟ خواهر زاده ی دیکتاتوره دارم من عایا؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداش دوستم رفته مسافرت ماشینشو یه هفته داده دست دوستم باشه اونوقت داداشِ منم وقتی میره بیرون شلوارَکِشو قایم میکنه نکنه من بپوشمش ! از داداش هم شانس نیاوردیم …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب با بابام دعوام شد..... هیچی دیگه الان دارم دنبال اسپانسر واسه اهنگهام میگردم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روز اول عید بود اشغالامونو گذاشتیم دم در چون زیاد بود نبرده بودن صبح که بیدار شدیم دیدیم فقط جلوی در ما اشغال هستش.... مامانم عصبانی شد و گفت دیگه به اینا اشغال نمیدم....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داریم عکس دسته جمعی میندازیم داییم رفته بیرون میگیم چرا رفتی؟ میگه من چشام استیکمات چشام سبز میفته

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیوونه شدم از بس که خیره شدم به عکس روی دیوار … چقدر سخته آدم اینقدر به عکس خودش نگاه کنه اما هیچ نقطه ضعفی پیدا نکنه! آخه خوش تیپی و خوشگلی تا چه حد؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برادر زادم 2 سالو نیمشه وقتی باهاش مخالفت میکنیم یا بهش اخم میکنیم تنها کاری که میکنه اینه که ناراحت مبشه تهدید میکنه میگه من لباس میپوشم میرم خونمون ایا شما هم از این مو جوداته تهدید کن دارید عایا؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پشه اومده خونمون مامانم میگه: بذار خونتو بخوره سنگین شه بکشیمش شب نیاد داداشتو بخوره ! من مامان بابای واقعیمو میخووووواااااام

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتم یه پسته برداشتم دارم میخورم،بابام میگه یابو علفی یکم شعور داشته باش،ما هم سن شما بودیم پامونو جلو پدر مادرمون دراز نمیکردیم. من دیگه سر راهیم نیستم،فک کنم از تو تخم مرغ شانسی درم اوردن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هروقت به بابام میگم پول بده میگه تو نمیخوای بری سر کار نره خر!!!! شماهم همین جورید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مادربزرگم میگم چرا صبح زود بیدارم نکردی؟ میگه آخه دیدم خوابی!!!!! فکر نکنم شما از این فک و فامیلا داشته باشین...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خالم اینا واسه زندگی رفتن چین پسر خالم 6 سالشه رفته با بچه های چینی بازی کنه بدو بدو اومده طرف خالم میگه مامان مامان اینا با این که از من کوچیک ترن ولی چینی بلدن حرف بزننا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به داداشم میگم مارک فلان شرکت چه جوریه؟ میگه به علاوه بر عکس.... شما میدونید به علاوه بر عکس چه شکلیه عایا؟ اینوری+  اینوری+  اینوری+  یا اینوری+؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه ها شاید باورتون نشه اما من دیشب داشتم خواب میدیدم یه دمپایی ابری رو برداشتم خیس کردم و هی داشتم خودمو باهاش میزدم و هی میگفتم چرا من دردم نمیگیره پس؟ بیاید تحویل بگیرید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مخاطب خاصم بهم اس داده با این مضمون: "جل الخالق! قدرت خدا رو ببین! قورباغه داره اس ام اس میخونه!!" نه شما بگین اینم مخاطب خاصه که من دارم آیا؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﻡ ﯾﮏ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ اﮔﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﻦ:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهر زادم سه سالشه شب رو اومده مونده خونه ی ما صبح ساعت 5 اومده بالا سرم میگه خاله یا پا میشی یا جیش می کنم تو چشات!!!!!! من الان دیگه چی بگم آخه؟؟؟؟؟؟ خواهر زاده ی دیکتاتوره دارم من عایا؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداش دوستم رفته مسافرت ماشینشو یه هفته داده دست دوستم باشه اونوقت داداشِ منم وقتی میره بیرون شلوارَکِشو قایم میکنه نکنه من بپوشمش ! از داداش هم شانس نیاوردیم …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب با بابام دعوام شد..... هیچی دیگه الان دارم دنبال اسپانسر واسه اهنگهام میگردم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روز اول عید بود اشغالامونو گذاشتیم دم در چون زیاد بود نبرده بودن صبح که بیدار شدیم دیدیم فقط جلوی در ما اشغال هستش.... مامانم عصبانی شد و گفت دیگه به اینا اشغال نمیدم....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داریم عکس دسته جمعی میندازیم داییم رفته بیرون میگیم چرا رفتی؟ میگه من چشام استیکمات چشام سبز میفته

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیوونه شدم از بس که خیره شدم به عکس روی دیوار … چقدر سخته آدم اینقدر به عکس خودش نگاه کنه اما هیچ نقطه ضعفی پیدا نکنه! آخه خوش تیپی و خوشگلی تا چه حد؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برادر زادم 2 سالو نیمشه وقتی باهاش مخالفت میکنیم یا بهش اخم میکنیم تنها کاری که میکنه اینه که ناراحت مبشه تهدید میکنه میگه من لباس میپوشم میرم خونمون ایا شما هم از این مو جوداته تهدید کن دارید عایا؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پشه اومده خونمون مامانم میگه: بذار خونتو بخوره سنگین شه بکشیمش شب نیاد داداشتو بخوره ! من مامان بابای واقعیمو میخووووواااااام

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتم یه پسته برداشتم دارم میخورم،بابام میگه یابو علفی یکم شعور داشته باش،ما هم سن شما بودیم پامونو جلو پدر مادرمون دراز نمیکردیم. من دیگه سر راهیم نیستم،فک کنم از تو تخم مرغ شانسی درم اوردن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هروقت به بابام میگم پول بده میگه تو نمیخوای بری سر کار نره خر!!!! شماهم همین جورید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مادربزرگم میگم چرا صبح زود بیدارم نکردی؟ میگه آخه دیدم خوابی!!!!! فکر نکنم شما از این فک و فامیلا داشته باشین...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خالم اینا واسه زندگی رفتن چین پسر خالم 6 سالشه رفته با بچه های چینی بازی کنه بدو بدو اومده طرف خالم میگه مامان مامان اینا با این که از من کوچیک ترن ولی چینی بلدن حرف بزننا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به داداشم میگم مارک فلان شرکت چه جوریه؟ میگه به علاوه بر عکس.... شما میدونید به علاوه بر عکس چه شکلیه عایا؟ اینوری+  اینوری+  اینوری+  یا اینوری+؟