بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از این جمله چی میفهمید ؟ بودن یا نبودن " مسئله " این است . .. این که شکسپیر از اون بچه خر خون های کلاس ریاضی بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما ها هم بچه بودید سعی می کردید از سرسره های پارک برعکس برید بالا؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

Google Earth به شما این قابلیت رو میده که هر جای دنیا رو که خواستی ببینی، ولی شما چیکار میکنی؟ شما میری خونه خودت رو میبینی!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی عصبی و دلتنگم دوس دارم با لگد برم تو صورت اینایی که دید قشنگی نسبت به زندگی دارن ….

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه سری هستن ، تو همه ی مسائل دخالت می کنن و نظر می دن، فک کنم می ترسن اگه تو مسائلی که بهشون مربوط نیست، دخالت نکنن ؛ مرگ مغزی شن.:))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختره بهم زنگ زده جای اینکه من بگم شما اون میگه شما! منم در عین ناباوری گفتم ببخشید اشتباه برداشتم. خداحافظ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارو میره برا مصاحبه استخدامی بهش میگن اذون بگو.آهی میکشه ومیگه همه چیز با یه نگاه شروع شد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقـتـی بـچـه بـودم،دعـا مـی کـردم کـه خـدا بـه مـن یـه دوچـرخـه بـده،بعد فهمیدم که خدا بــه این شــکل کــار نمــی کــنه ,بــه ایــن خـاطـر یـه دوچـرخـه دزدیـدمُ از خدا طـلــب بــخــشــش کــردم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پشــه هـا هم اگـه دوسشــون داشتـــه بـاشیــم ولمـــون میکنــن میــرن؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آیا تا حالا توجه نمودید که فقط یه ایرانی هست که باطری کنترل رو با ضربه های مکرر مجبور به ادامه حیات می کنه... ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی گوشیت زنگ میخوره و تو نمیخوای جواب بدی ، انگار صداش بلندتر میشه !!!.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هروقت یه پسته ی سربسته رو دوباره بندازی تو ظرف آجیل ؛ هر دفعه دستتو میکنی تو ظرف باید مطمئن باشی همون پسته تو دستته !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در جواب به کسانی که وقتی دستتو می کنی تو دماغت و میگن : “داری شماره ی فلانی رو می گیری ؟” باید سریع دستتودربیاری و بگی “بیا با توکار داره” …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همین الان مامانم اومد بهم گفت :بگیر بخواب ، بی خوابی سلول های مغز رو پیر می کنه ! منم گفتم : مامان جان ، من مغزم کجا بود ، که سلول داشته باشه ؟! هیچی دیگه ، قانع شد و رفت !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر:دوسم داری؟ پسر:نه!! دختر: :( پسر:نپرسیدی عاشقت هسم یا نه؟:) دختر:عاشقمی؟! پسر:نه!:))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هروقت همه خوابند و میخواید کاری رو بی سر و صدا انجام بدید حتی ماهی توی آکواریوم هم مثل فیل نعره میکشه !

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از این جمله چی میفهمید ؟ بودن یا نبودن " مسئله " این است . .. این که شکسپیر از اون بچه خر خون های کلاس ریاضی بوده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما ها هم بچه بودید سعی می کردید از سرسره های پارک برعکس برید بالا؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

Google Earth به شما این قابلیت رو میده که هر جای دنیا رو که خواستی ببینی، ولی شما چیکار میکنی؟ شما میری خونه خودت رو میبینی!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی عصبی و دلتنگم دوس دارم با لگد برم تو صورت اینایی که دید قشنگی نسبت به زندگی دارن ….

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه سری هستن ، تو همه ی مسائل دخالت می کنن و نظر می دن، فک کنم می ترسن اگه تو مسائلی که بهشون مربوط نیست، دخالت نکنن ؛ مرگ مغزی شن.:))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختره بهم زنگ زده جای اینکه من بگم شما اون میگه شما! منم در عین ناباوری گفتم ببخشید اشتباه برداشتم. خداحافظ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارو میره برا مصاحبه استخدامی بهش میگن اذون بگو.آهی میکشه ومیگه همه چیز با یه نگاه شروع شد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقـتـی بـچـه بـودم،دعـا مـی کـردم کـه خـدا بـه مـن یـه دوچـرخـه بـده،بعد فهمیدم که خدا بــه این شــکل کــار نمــی کــنه ,بــه ایــن خـاطـر یـه دوچـرخـه دزدیـدمُ از خدا طـلــب بــخــشــش کــردم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پشــه هـا هم اگـه دوسشــون داشتـــه بـاشیــم ولمـــون میکنــن میــرن؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آیا تا حالا توجه نمودید که فقط یه ایرانی هست که باطری کنترل رو با ضربه های مکرر مجبور به ادامه حیات می کنه... ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی گوشیت زنگ میخوره و تو نمیخوای جواب بدی ، انگار صداش بلندتر میشه !!!.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هروقت یه پسته ی سربسته رو دوباره بندازی تو ظرف آجیل ؛ هر دفعه دستتو میکنی تو ظرف باید مطمئن باشی همون پسته تو دستته !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در جواب به کسانی که وقتی دستتو می کنی تو دماغت و میگن : “داری شماره ی فلانی رو می گیری ؟” باید سریع دستتودربیاری و بگی “بیا با توکار داره” …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همین الان مامانم اومد بهم گفت :بگیر بخواب ، بی خوابی سلول های مغز رو پیر می کنه ! منم گفتم : مامان جان ، من مغزم کجا بود ، که سلول داشته باشه ؟! هیچی دیگه ، قانع شد و رفت !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر:دوسم داری؟ پسر:نه!! دختر: :( پسر:نپرسیدی عاشقت هسم یا نه؟:) دختر:عاشقمی؟! پسر:نه!:))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هروقت همه خوابند و میخواید کاری رو بی سر و صدا انجام بدید حتی ماهی توی آکواریوم هم مثل فیل نعره میکشه !