بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

.داشتم با خواهرم تلفنی حرف میزدم بچه هاش هی‌ میومدن از هم شکایت میکردن خواهرم ام برگشت بهشون گفت دارم تلفن حرف میزنم برین همدیگه رو بزنین :|فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سوال گزينه اي: اگر "مادر زن" و يا "زن" شما در حال غرق شدن باشند و شما فقط يك حق انتخاب داشته باشيد ميرويد رستوران؟ يا سينما؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما هم از ی آهنگی که خوشتون بیاد،اینقدر گوشش میدین تا تنتون کهیر بزنه؟؟؟یا فقط من اینطوریم:دی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چقدر این لحظات قشنگه،یواش یواش دارم بهت میرسم،چند وقت بود ندیده بودمت عشقم؟؟؟؟قول میدم دیگه شبا ولت نکنم پتوی پشمالو و گرم من!!!! I LOVE U "PATOOOO"i

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بخواب بخواب. لا لا لا گل پونه گدا اومد در خونه نونش داديم خوشش اومد خودش رفتو سگش اومد چخش كرديم بدش اومد لا لا لا...لا لا لا...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا حالا دقت كردي اونقدر از عنكبوت ها ميترسيم كه نميتونيم بكشيمشون؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضي موقع ها ميخوام همه چي رو ترك كنم و برم... ولي بعد ميبينم من كه كاري نميكنم كه بخوام ترك كنم!!خخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اينايي كه ميان پستت رو ميخونن،حال ميكنن،ميخندن،ولي لايك نميكنن همونان كه توي مجلس ختم با كفگير حلوا ميخورن ولي فاتحه نميدن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختره عكسشو گذاشته،رفيقش كامنت گذاشته خوشگله،اينم زده چشات خوشگل ميبينه..بعد من زيرش كامنت گذاشتم آره به نظر منم مشكل از چشماشه!!هرچي از دهنش رسيد بارم كرد،يعني زيادن هنوز از اين آدماي بي جنبه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طبق آخرین آمار آدم‌ها دو دسته هستند : ” دوستت دارم‌ها ” … و ” منم همینطورها ” !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ديگه از چشم افتادي . مي فهمي؟ ..............صاف افتادي تو قلب

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شوتيه عينكش را دور دستش می چرخونه بعد میزنه چشمش، سرش گیج میره میخوره زمین هوا ميره ، نمیدونی تا کجا ميره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مدرک،کارت پایان خدمت،پول،شغل ندارم. اما عاشقم... حالا خدایی کدومتون میاید زنم بشید؟ نامردا اگه بگم اینا رو دارم جز عشق رو هوا میزنیدمااا اه اه اه. عشق قد ماست فایده نداره والاه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا حالا کیش رفتید؟؟؟ خوش به حالتون،بچه پولدارید دیگه،ما که نرفتیم. اونا که نرفتن بزنن عشقو... ایشالا خدا نصیبه همه آرزومندان کنه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خیلی پیش اومد خودمو به سرماخوردگی زدم که مدرسه نرم ... اما من هنوز موندم اون دکتری که منو معاینه می کرد و می گفت: مریضی و چند جور قرص و دوا می نوشت تا خوب بشم، مدرکشو از کجا گرفته بود!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شبا وقتی سوار تاکسی می شم به این فکر می کنم که مثلا رمز عابربانکمو چی بگم به راننده یا اگه پیچید تو فرعی چجوری در ماشینو باز کنم بپرم بیرون. به جون خودم !

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

.داشتم با خواهرم تلفنی حرف میزدم بچه هاش هی‌ میومدن از هم شکایت میکردن خواهرم ام برگشت بهشون گفت دارم تلفن حرف میزنم برین همدیگه رو بزنین :|فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سوال گزينه اي: اگر "مادر زن" و يا "زن" شما در حال غرق شدن باشند و شما فقط يك حق انتخاب داشته باشيد ميرويد رستوران؟ يا سينما؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما هم از ی آهنگی که خوشتون بیاد،اینقدر گوشش میدین تا تنتون کهیر بزنه؟؟؟یا فقط من اینطوریم:دی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چقدر این لحظات قشنگه،یواش یواش دارم بهت میرسم،چند وقت بود ندیده بودمت عشقم؟؟؟؟قول میدم دیگه شبا ولت نکنم پتوی پشمالو و گرم من!!!! I LOVE U "PATOOOO"i

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بخواب بخواب. لا لا لا گل پونه گدا اومد در خونه نونش داديم خوشش اومد خودش رفتو سگش اومد چخش كرديم بدش اومد لا لا لا...لا لا لا...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا حالا دقت كردي اونقدر از عنكبوت ها ميترسيم كه نميتونيم بكشيمشون؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضي موقع ها ميخوام همه چي رو ترك كنم و برم... ولي بعد ميبينم من كه كاري نميكنم كه بخوام ترك كنم!!خخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اينايي كه ميان پستت رو ميخونن،حال ميكنن،ميخندن،ولي لايك نميكنن همونان كه توي مجلس ختم با كفگير حلوا ميخورن ولي فاتحه نميدن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختره عكسشو گذاشته،رفيقش كامنت گذاشته خوشگله،اينم زده چشات خوشگل ميبينه..بعد من زيرش كامنت گذاشتم آره به نظر منم مشكل از چشماشه!!هرچي از دهنش رسيد بارم كرد،يعني زيادن هنوز از اين آدماي بي جنبه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طبق آخرین آمار آدم‌ها دو دسته هستند : ” دوستت دارم‌ها ” … و ” منم همینطورها ” !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ديگه از چشم افتادي . مي فهمي؟ ..............صاف افتادي تو قلب

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شوتيه عينكش را دور دستش می چرخونه بعد میزنه چشمش، سرش گیج میره میخوره زمین هوا ميره ، نمیدونی تا کجا ميره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مدرک،کارت پایان خدمت،پول،شغل ندارم. اما عاشقم... حالا خدایی کدومتون میاید زنم بشید؟ نامردا اگه بگم اینا رو دارم جز عشق رو هوا میزنیدمااا اه اه اه. عشق قد ماست فایده نداره والاه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا حالا کیش رفتید؟؟؟ خوش به حالتون،بچه پولدارید دیگه،ما که نرفتیم. اونا که نرفتن بزنن عشقو... ایشالا خدا نصیبه همه آرزومندان کنه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خیلی پیش اومد خودمو به سرماخوردگی زدم که مدرسه نرم ... اما من هنوز موندم اون دکتری که منو معاینه می کرد و می گفت: مریضی و چند جور قرص و دوا می نوشت تا خوب بشم، مدرکشو از کجا گرفته بود!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شبا وقتی سوار تاکسی می شم به این فکر می کنم که مثلا رمز عابربانکمو چی بگم به راننده یا اگه پیچید تو فرعی چجوری در ماشینو باز کنم بپرم بیرون. به جون خودم !