بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سرعت اینترنت خیلی الان رفته بالا از مسیولین میخواییم که کنترل کنن لدفن عادت نداریم میزنیم به در و دیوار اونوخت:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو خونه دانشجویی که90درصد وعده های غذایی رو کنسرو خوراک لوبیا وتخم مرغ تشکیل میده احساس نیاز به فن دستشویی از نون شبم واجب تره......!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آهنگ فاز غم گوش میدم یاد عشق های نداشتم میفتم تخیل در حد جنگ ستارگان :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با جواب دادن به این سوال میتونید بفهمید که افسردگی دارید یا نه والا سوال : افسرده هستید یا نه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه من یه روزی عروسی بگیرم یه عروسی خعلی ساده میگیریم 4 تا پیره زن های فک و فامیل رو دعوت میکنم نه به خاطر هزینش ها نه این دخترای خاک بر سری ارایش میکنن خوشکل میشن میان تازه میفهمم چه غلطی کردم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پيدا كردن يه پسر وفادار،از پيدا كردن يه مارمولك پرنده ي سخن گوي سرخابي تو اقيانوس آرام سخت تره!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توی دوره و زمونه ايی که يه پسر 16 ساله با 40 کيلو وزن و يه ماشين شاسی بلند ، ميشه مرد روياهات ما همون نامرد باشیم بهتره:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخدر خانووما!!! روزهای بارونی تا یه پسر دیدید و یه چاله پر آب و شمام با ماشین بودید یه لحظه درنگ نکنید:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از رموز ماندگاری دوستی ها اینه که هر کسی دُنگ خودش رو بده !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هیچوقت همسرتون رو به خاطر عیب هایی که داره سرزنش نکنید چون اون بنده خدا به خاطر همین عیب ها بوده که نتونسته از شما بهتر پیدا کنه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه سوال دارم چرا وقتی شلوار سفید میپوشی ، خاکی که میشه رنگش سیاهه !؟ ولی وقتی شلوار مشکی میپوشی ، خاکی که میشه رنگش سفیده !؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا حالا توجه كردي وقتي حالت عصباني به خودت ميگيري ابروات جمع ميشه موهات تكون ميخورن گوشات بزرگ ميشن و ............. ا.ا.ا.ا.ا......اين دلقك بازيا چيه در مياري؟؟؟؟زشته بزرگ شدي ديگه......

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يادتونه قديما بچه كه بوديم تو خيابونا ميدويديم تبليغات چسبيده شده رو ديوار رو هر چند با زحمت هم كه شده ميكنديم مينداختيم تو جوب...... كرمي داشتيم هااااا......

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه گفتین تو هوای بارونی چی می چسبه؟؟؟؟ . . . اینکه خیلی راحت از پنجره اتاقتون تف می کنید رو سر عابرین. ای می چسبه،ای می چسبه...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخدر خانوووما!!!! توی یه رستوران که چند تا پسر هم نشستن سوپ رو با صدای بلند هورت بکشید و نوش جان کنید:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا یه سوال!!! دستمال قدرت داداش کایکو چرا تو جیب میتیکومون بود؟!!!!!!!! چرا تو جیب خودش نبود؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سرعت اینترنت خیلی الان رفته بالا از مسیولین میخواییم که کنترل کنن لدفن عادت نداریم میزنیم به در و دیوار اونوخت:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو خونه دانشجویی که90درصد وعده های غذایی رو کنسرو خوراک لوبیا وتخم مرغ تشکیل میده احساس نیاز به فن دستشویی از نون شبم واجب تره......!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آهنگ فاز غم گوش میدم یاد عشق های نداشتم میفتم تخیل در حد جنگ ستارگان :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با جواب دادن به این سوال میتونید بفهمید که افسردگی دارید یا نه والا سوال : افسرده هستید یا نه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه من یه روزی عروسی بگیرم یه عروسی خعلی ساده میگیریم 4 تا پیره زن های فک و فامیل رو دعوت میکنم نه به خاطر هزینش ها نه این دخترای خاک بر سری ارایش میکنن خوشکل میشن میان تازه میفهمم چه غلطی کردم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پيدا كردن يه پسر وفادار،از پيدا كردن يه مارمولك پرنده ي سخن گوي سرخابي تو اقيانوس آرام سخت تره!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توی دوره و زمونه ايی که يه پسر 16 ساله با 40 کيلو وزن و يه ماشين شاسی بلند ، ميشه مرد روياهات ما همون نامرد باشیم بهتره:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخدر خانووما!!! روزهای بارونی تا یه پسر دیدید و یه چاله پر آب و شمام با ماشین بودید یه لحظه درنگ نکنید:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از رموز ماندگاری دوستی ها اینه که هر کسی دُنگ خودش رو بده !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هیچوقت همسرتون رو به خاطر عیب هایی که داره سرزنش نکنید چون اون بنده خدا به خاطر همین عیب ها بوده که نتونسته از شما بهتر پیدا کنه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه سوال دارم چرا وقتی شلوار سفید میپوشی ، خاکی که میشه رنگش سیاهه !؟ ولی وقتی شلوار مشکی میپوشی ، خاکی که میشه رنگش سفیده !؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا حالا توجه كردي وقتي حالت عصباني به خودت ميگيري ابروات جمع ميشه موهات تكون ميخورن گوشات بزرگ ميشن و ............. ا.ا.ا.ا.ا......اين دلقك بازيا چيه در مياري؟؟؟؟زشته بزرگ شدي ديگه......

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يادتونه قديما بچه كه بوديم تو خيابونا ميدويديم تبليغات چسبيده شده رو ديوار رو هر چند با زحمت هم كه شده ميكنديم مينداختيم تو جوب...... كرمي داشتيم هااااا......

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه گفتین تو هوای بارونی چی می چسبه؟؟؟؟ . . . اینکه خیلی راحت از پنجره اتاقتون تف می کنید رو سر عابرین. ای می چسبه،ای می چسبه...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخدر خانوووما!!!! توی یه رستوران که چند تا پسر هم نشستن سوپ رو با صدای بلند هورت بکشید و نوش جان کنید:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا یه سوال!!! دستمال قدرت داداش کایکو چرا تو جیب میتیکومون بود؟!!!!!!!! چرا تو جیب خودش نبود؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!