بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پیاده شدن از مترو تو ایران مث شنای قورباغه میمونه.باید جمعیت جلوی در مترو رو بشکافی تا بتونی پیاده شی!!:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه جایی خوندم که باید یه سنگ بندازی تو رابطت تا ببینی چقد عمیقه … هیچی دیگه منم انداختم … یعنی عمق سینک ظرفشویی از عمق رابطمون بیشتره !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به نظر من همون طور که واسه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی اسم گذاشتن ، باید برای جو گرفتگی بعضی از دوستانم یه اسمی میذاشتن … مثلا چسوف !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به قول رفیقم دانشگاه سیگارو ممنوع کرده.باقلیون که کار نداره،ازهفته بعد قلیون ورداریم بریم دانشگاه بکشیم.خیلی حال داره. حراست=-O ما:-D سازمان جهانی اسکل ها;-) ملت اروپا:-

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ایدئولوژی بعضی از دخترا تو آرایش کردن،همان ایدئولوژی نقاشی های مهد کودک هست!! جای خالی در صفحه باقی نذارید!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کیا تو زمستون تا دست وصورتشونو میشورند زود میرند میگیرند رو بخاری!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اول صبیح یکی دستشا گذاشته رو بوق از خواب پریدم گفتم کدوم خری داره بوق میزنه؟مامانم گفت داداشته میگه برو درو ببند!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از جمله سرگرمی های مادرم اینه که، تو خونه بگرده و از این و اون بپرسه اگه اینو نمیخوای بندازم دور …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

انسان تنها سه بار تو دنیا عزیز میشه: 1 موقع به دنیا اومدن 2 موقع سربازی 3موقع مردن کیا اینو قبول دارن لایک کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستم اومده میگه:دلم گرفته....انگار همه ی درها به روم بسته شدن:(((((( دلداریش میدم:گلم ناراحت نباش...خداگر زحکمت ببندد دری/ز رحمت زند قفل محکمتری:))) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به سلامتی اونایی که هم دل دارن،هم معرفت ، اما کسی رو ندارن..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو چشمای دوست پسرتون به مدت 40 ثانیه خوب نگاه کنید ، اگه بیشتر از 15 تا پلک زد شک نکنید که دوست دختر داره... همونجا محکم بزن تو گوشش :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مگس ها 24 ساعت عمر میکنن ... به جز اونایی که میان تو اتاق من ...اونا عمرشون نا محدوده :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يسوال ذهنم مشغول كرده چرا تو اين فيلماوكارتونا كه تارزانو نشون ميده هميشه موهاش كوتاه وشيش تيغ كردس!!!!!!مگه تو جنگل ارايشگر مخصوص داشت:-0

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نمیدونم این چه کرمیه افتاده بهم که اگه ببینم یه پستی مثلا 199 تا لایک خورد میرم رندش میکنم بعدش کلی ذوق میکنم که من نفر 200ربودم که لایک کردم!!! :)) D:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جمعیت جهان 7،000،000،000 نفر اگه من بمیرم 6،999،999،999 نفر همه ی اعداد عوض میشه.. قدر منو بدونید.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پیاده شدن از مترو تو ایران مث شنای قورباغه میمونه.باید جمعیت جلوی در مترو رو بشکافی تا بتونی پیاده شی!!:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه جایی خوندم که باید یه سنگ بندازی تو رابطت تا ببینی چقد عمیقه … هیچی دیگه منم انداختم … یعنی عمق سینک ظرفشویی از عمق رابطمون بیشتره !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به نظر من همون طور که واسه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی اسم گذاشتن ، باید برای جو گرفتگی بعضی از دوستانم یه اسمی میذاشتن … مثلا چسوف !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به قول رفیقم دانشگاه سیگارو ممنوع کرده.باقلیون که کار نداره،ازهفته بعد قلیون ورداریم بریم دانشگاه بکشیم.خیلی حال داره. حراست=-O ما:-D سازمان جهانی اسکل ها;-) ملت اروپا:-

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ایدئولوژی بعضی از دخترا تو آرایش کردن،همان ایدئولوژی نقاشی های مهد کودک هست!! جای خالی در صفحه باقی نذارید!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کیا تو زمستون تا دست وصورتشونو میشورند زود میرند میگیرند رو بخاری!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اول صبیح یکی دستشا گذاشته رو بوق از خواب پریدم گفتم کدوم خری داره بوق میزنه؟مامانم گفت داداشته میگه برو درو ببند!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از جمله سرگرمی های مادرم اینه که، تو خونه بگرده و از این و اون بپرسه اگه اینو نمیخوای بندازم دور …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

انسان تنها سه بار تو دنیا عزیز میشه: 1 موقع به دنیا اومدن 2 موقع سربازی 3موقع مردن کیا اینو قبول دارن لایک کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستم اومده میگه:دلم گرفته....انگار همه ی درها به روم بسته شدن:(((((( دلداریش میدم:گلم ناراحت نباش...خداگر زحکمت ببندد دری/ز رحمت زند قفل محکمتری:))) خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به سلامتی اونایی که هم دل دارن،هم معرفت ، اما کسی رو ندارن..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو چشمای دوست پسرتون به مدت 40 ثانیه خوب نگاه کنید ، اگه بیشتر از 15 تا پلک زد شک نکنید که دوست دختر داره... همونجا محکم بزن تو گوشش :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مگس ها 24 ساعت عمر میکنن ... به جز اونایی که میان تو اتاق من ...اونا عمرشون نا محدوده :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يسوال ذهنم مشغول كرده چرا تو اين فيلماوكارتونا كه تارزانو نشون ميده هميشه موهاش كوتاه وشيش تيغ كردس!!!!!!مگه تو جنگل ارايشگر مخصوص داشت:-0

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نمیدونم این چه کرمیه افتاده بهم که اگه ببینم یه پستی مثلا 199 تا لایک خورد میرم رندش میکنم بعدش کلی ذوق میکنم که من نفر 200ربودم که لایک کردم!!! :)) D:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جمعیت جهان 7،000،000،000 نفر اگه من بمیرم 6،999،999،999 نفر همه ی اعداد عوض میشه.. قدر منو بدونید.