بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه خواهر زاده پنج ساله دارم بهش میگم مامانتو بیشتر دوست داری یا باباتو؟ میگه دختر دایی آیندمو!! منI-) خواهرم:| فرهنگ و ارشاد>:D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفيقم رفته از دانشگاهش (دولتي فني) انصراف داده بهش ميگم براي چي انصراف دادي ميگ اخه دختر نداشت دانشگامون من :-s دخترا :-))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من وقتى مامانم با ى اهنگ زمزمه ميكنه در حالى ك فقط كلمه اخر هر بيت و بلده حس جنون بم دس ميده! شما هم همينطورين!?!?!?!?

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ی دوس دخترم نداریم جلومون بخوره زمین کلی بش بخندیم بعد دودیقه بعد گوشیمونو(ترجیحا1100)بندازیم زمین و کلی قربون صدقش بریم,ای حالی بده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توجه كرديد وقتي تو اين سرما ي دختر خانومي كنار خيابون وا ميسته صدتا ماشين براش وا ميستن حالا اگ ي اقا پسر واسته هيچي ديگ بايد بلرزه يكم ب فكر هم نوع خودمون باشيم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الان نزدیک به نیم ساعته که ایرانسل بهم اس نمیده،دلم شور میزنه:-))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز یدونه از این مو زنهای بینی خریدم رفتم موهای دماغمو باهاش زدم یعنی احساس میکنم دوباره متولد شدم فقط نمیدونم تا الان چطوری نفس میکشیدم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوست دارم الان یکی بغلم کنه بگه چته دیوونه بیا این یه نخ سیگارو بکش ؟؟؟ منم بگم پاشو برو گمشو کثافت آشغال ناباب … خیلی صحنه آموزنده و ملودرامی میشه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من متوجه شدم تازگیا به لطف کیبورد یه زبان جدید یاد گرفتم ! مثلا میدونم : “سشمشئ ناخذه” میشه سلام خوبی ؟ “خن” میشه اوکی ! “ذغث” میشه بای !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تویی که فکر میکنی خیلی بالایی !!! قربون دستت ، یه دستمال میدم اون پرچم مارو هم تمیز کن …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از مهمترین قدمهایی که یه مجرد برای حرکت به سمت زندگی عادی میتونه برداره اینه که ظرفارو به جای لیس زدن ، بشوره !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیدید تا چند دیقه دیر می کنی،مامانت با چادر میاد جلوی در وامیسته؟؟ جان فکر می کنه اینجوری زودتر برمی گردیم..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دقت كرديد وقتىباخانواده داريم انار دون ميكنيم و ميخوريم تلفن زنگ ميخوره هيچكي بروىخودش نمياره؟ جالبه ماهايىكه ميپريم روگوشىاگه اسمسم بياد بروى خودمون نمياريم:-D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طرف دو ماهه رفته ترکیه ، بهش زنگ میزنم میگم کِی برمی گردی... میگه : آگِست هانی.. . . آخه مگه تو ترکیه انگلیسی حرف میزنن که تو الان نمیتونی فارسی زِر بزنی؟ من :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این عاقایونی که ادعای پارک دوبل دارن ..... . . . قرمه سبزی هم بلدین بپزین ؟ آیا؟ :)) موافقا لایک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هروقت شارژ ایرانسل می گیرم چشمم به اعدادش که میوفته یاد رتبم تو کنکور میوفتم، بغض گلوم رو می گیره

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه خواهر زاده پنج ساله دارم بهش میگم مامانتو بیشتر دوست داری یا باباتو؟ میگه دختر دایی آیندمو!! منI-) خواهرم:| فرهنگ و ارشاد>:D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفيقم رفته از دانشگاهش (دولتي فني) انصراف داده بهش ميگم براي چي انصراف دادي ميگ اخه دختر نداشت دانشگامون من :-s دخترا :-))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من وقتى مامانم با ى اهنگ زمزمه ميكنه در حالى ك فقط كلمه اخر هر بيت و بلده حس جنون بم دس ميده! شما هم همينطورين!?!?!?!?

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ی دوس دخترم نداریم جلومون بخوره زمین کلی بش بخندیم بعد دودیقه بعد گوشیمونو(ترجیحا1100)بندازیم زمین و کلی قربون صدقش بریم,ای حالی بده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توجه كرديد وقتي تو اين سرما ي دختر خانومي كنار خيابون وا ميسته صدتا ماشين براش وا ميستن حالا اگ ي اقا پسر واسته هيچي ديگ بايد بلرزه يكم ب فكر هم نوع خودمون باشيم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الان نزدیک به نیم ساعته که ایرانسل بهم اس نمیده،دلم شور میزنه:-))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز یدونه از این مو زنهای بینی خریدم رفتم موهای دماغمو باهاش زدم یعنی احساس میکنم دوباره متولد شدم فقط نمیدونم تا الان چطوری نفس میکشیدم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوست دارم الان یکی بغلم کنه بگه چته دیوونه بیا این یه نخ سیگارو بکش ؟؟؟ منم بگم پاشو برو گمشو کثافت آشغال ناباب … خیلی صحنه آموزنده و ملودرامی میشه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من متوجه شدم تازگیا به لطف کیبورد یه زبان جدید یاد گرفتم ! مثلا میدونم : “سشمشئ ناخذه” میشه سلام خوبی ؟ “خن” میشه اوکی ! “ذغث” میشه بای !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تویی که فکر میکنی خیلی بالایی !!! قربون دستت ، یه دستمال میدم اون پرچم مارو هم تمیز کن …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از مهمترین قدمهایی که یه مجرد برای حرکت به سمت زندگی عادی میتونه برداره اینه که ظرفارو به جای لیس زدن ، بشوره !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیدید تا چند دیقه دیر می کنی،مامانت با چادر میاد جلوی در وامیسته؟؟ جان فکر می کنه اینجوری زودتر برمی گردیم..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دقت كرديد وقتىباخانواده داريم انار دون ميكنيم و ميخوريم تلفن زنگ ميخوره هيچكي بروىخودش نمياره؟ جالبه ماهايىكه ميپريم روگوشىاگه اسمسم بياد بروى خودمون نمياريم:-D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طرف دو ماهه رفته ترکیه ، بهش زنگ میزنم میگم کِی برمی گردی... میگه : آگِست هانی.. . . آخه مگه تو ترکیه انگلیسی حرف میزنن که تو الان نمیتونی فارسی زِر بزنی؟ من :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این عاقایونی که ادعای پارک دوبل دارن ..... . . . قرمه سبزی هم بلدین بپزین ؟ آیا؟ :)) موافقا لایک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هروقت شارژ ایرانسل می گیرم چشمم به اعدادش که میوفته یاد رتبم تو کنکور میوفتم، بغض گلوم رو می گیره