بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه که بودیم وقتی کسی میخواست تهدیدمون کنه میگفت میرم به مامانت میگما! حالا خود مامان بابامونم یه جیزی بخوان تو روشون وایمیستیم نیشتو ببند. به جاش تامل کن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يكي از فانتزي هام اينه كه بدونم سوباسا و كاكرو الان تو كدوم تيم اند؟!! طرفداراي فوتباليستها لايك كنن فقط!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خيلي دوست دارم وقتي استاد داره نگاه ميكنه بدونم منظورش منم يا صندلي جلويي؟! ولي خداييش لحظه پر استرسيه!! (من تا مرز سكته چند بار رفتم كه ميگمااااا)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستم اومده دانشگاه کت و شلوار پوشیده که هیچ کرواتم زده. بهش میگم آخه این چه کاریه مگه چه خبره؟ میگه: بذار دخترا ازم حساب ببرن! این رفیقه من دارم آخه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به سلامتیه کسایی که میان انجا و نگاه مکنن ببینن کی لایک کم داره زوود لایکش مکنن تا طرف ناراحت نشه چقد عشقن اینا...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتم کاغذ دیواری بخرم...متری 90 تا 450 هزار تومن!! حساب کردم بخوام اسکناس 1000 تومانی جاش بچسبونم 82 تومن درمیاد!! تازه می شه بهش ناخونکم زد !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوبه همین طوری پیش بره خانوما نمیتونن دیگه آرایش کنن بلکه حقایق اشکار شه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوست دارم برم پاریس روصندلی کنار پیاده رو بشینم و این کفترا بیان دورو برم ، براش دون بپاشم؛ یهو پاشم همشونو با سنگ بزنم …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ترفند ما برای اینکه مهمون توی خونه ی ما معذب نشه اینه که از وختی میاد تو خونمون آدم حسابش نمی کنیم که احساس مهمون بودن بهش دست نده !.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستم تعریف میکرد:با داداشم دعوام شد بهش گفتم پدرسگ...بعد دیدم مامانم عصبانی گفت توله سگ تو اصن معنی حرفتو میفهمی؟این فحشی دادی یعنی بابات گاوه...؟ :////

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه خواهر زادم نداریم یکم خنگ بازی دربیاره بزنیم تو4jokحاشو ببریم والااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه خواستید اشک کسی که تازه ازش جدا شدی رو در بیاری بعد چند ساعت بهش اس بدید چند تا اس ام اس عاشقانه برام بفرست بهش نیاز دارم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چرا وقتی سوار تاکسی میشیم فقط به راننده سلام میکنیم !بقیه گودزیلان ها

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما دهه شصتيا هميشه فكر ميكرديم دهه هفتاديا خيلي رو مخند! همين جا از همين تريبون جا داره از اين قضاوت عجولانه معذرت خواهي كنيم.. هنوز دهه هشتاديا رو نديده بوديم..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به سلامتیه همه ی ترم اولیای گل که با شنیدن این همه تیکه و فحشای قشنگ قشنگ باز هم دلو میزنن به دریا و میرن میشینن سر کلاس...:-)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه خواهر زاده دارم 4 ماهشه... بذارید سوتی دادن رو که شروع کرد حتما به اطلاع سروران گرامی میرسونم...

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه که بودیم وقتی کسی میخواست تهدیدمون کنه میگفت میرم به مامانت میگما! حالا خود مامان بابامونم یه جیزی بخوان تو روشون وایمیستیم نیشتو ببند. به جاش تامل کن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يكي از فانتزي هام اينه كه بدونم سوباسا و كاكرو الان تو كدوم تيم اند؟!! طرفداراي فوتباليستها لايك كنن فقط!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خيلي دوست دارم وقتي استاد داره نگاه ميكنه بدونم منظورش منم يا صندلي جلويي؟! ولي خداييش لحظه پر استرسيه!! (من تا مرز سكته چند بار رفتم كه ميگمااااا)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستم اومده دانشگاه کت و شلوار پوشیده که هیچ کرواتم زده. بهش میگم آخه این چه کاریه مگه چه خبره؟ میگه: بذار دخترا ازم حساب ببرن! این رفیقه من دارم آخه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به سلامتیه کسایی که میان انجا و نگاه مکنن ببینن کی لایک کم داره زوود لایکش مکنن تا طرف ناراحت نشه چقد عشقن اینا...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتم کاغذ دیواری بخرم...متری 90 تا 450 هزار تومن!! حساب کردم بخوام اسکناس 1000 تومانی جاش بچسبونم 82 تومن درمیاد!! تازه می شه بهش ناخونکم زد !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوبه همین طوری پیش بره خانوما نمیتونن دیگه آرایش کنن بلکه حقایق اشکار شه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوست دارم برم پاریس روصندلی کنار پیاده رو بشینم و این کفترا بیان دورو برم ، براش دون بپاشم؛ یهو پاشم همشونو با سنگ بزنم …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ترفند ما برای اینکه مهمون توی خونه ی ما معذب نشه اینه که از وختی میاد تو خونمون آدم حسابش نمی کنیم که احساس مهمون بودن بهش دست نده !.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستم تعریف میکرد:با داداشم دعوام شد بهش گفتم پدرسگ...بعد دیدم مامانم عصبانی گفت توله سگ تو اصن معنی حرفتو میفهمی؟این فحشی دادی یعنی بابات گاوه...؟ :////

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه خواهر زادم نداریم یکم خنگ بازی دربیاره بزنیم تو4jokحاشو ببریم والااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه خواستید اشک کسی که تازه ازش جدا شدی رو در بیاری بعد چند ساعت بهش اس بدید چند تا اس ام اس عاشقانه برام بفرست بهش نیاز دارم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چرا وقتی سوار تاکسی میشیم فقط به راننده سلام میکنیم !بقیه گودزیلان ها

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما دهه شصتيا هميشه فكر ميكرديم دهه هفتاديا خيلي رو مخند! همين جا از همين تريبون جا داره از اين قضاوت عجولانه معذرت خواهي كنيم.. هنوز دهه هشتاديا رو نديده بوديم..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به سلامتیه همه ی ترم اولیای گل که با شنیدن این همه تیکه و فحشای قشنگ قشنگ باز هم دلو میزنن به دریا و میرن میشینن سر کلاس...:-)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه خواهر زاده دارم 4 ماهشه... بذارید سوتی دادن رو که شروع کرد حتما به اطلاع سروران گرامی میرسونم...