بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این گنده لاتا رو دیدین که شلوار 16 پیلیسه میپوشن و سوار موتور میشن!! همچین که باد زیر این شلوارشون میخوره انگار به خر تیتاب داده باشی انقدر حال میکنن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ایقد بدم میاد وقتی دارم تو خیابون راه میرم یکی پشت سرم سوت بزنه:)))) ینی همونجا میخوام کل منطقه ای که اون یارو ایستاده رو با کاتیوشا بزنم بترکونم:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ایقد با این جمله "شما دهه هتادیا و هشتادیا یادتون نمیاد" حال میکنمD: احساس میکنم الان ریش سفید اینجا هستم!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هميشه اولين باري كه براي شام صدات مي كنن، نرو.. اين يه توطئه ست .. براي اينكه ازت كار بكشن.:-)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خو یکی نبوده به این یارو بگه آدم خیس میشه ؟ همینجوری نشسته برای خودش گفته: چترها را باید بست زیر باران باید رفت دیونه نشید مث من مریض میشید تو این گرونی و بدبختی!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آلاچیقای دانشگاه ما که جدا شد.یه سری شده مخصوص برادر،یه سری مخصوص خواهر. آی خدا،چرا فحش میدن به ما؟ الان همه به نشانه ی اعتراض تو کلاسا میشینن.بخدا.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا حالا پيش اومده از يكي آتو بگيريد ؟؟! بعد از فرداش ميشه پاچه خوارت و 24ساعت عين پروانه دورت مي گرده، اگه پيش اومد نهايت سوءاستفاده رو ببريد :-)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بدتر از شعار تبليغاتي سايپا مطمئن و هيچكس تنها نيست: شعار 'تيبا زيباي ايراني' خيلي رو مخه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دقت كرديد تو خيابون هنزفري تو گوشته و صداش تا آخر بالاست، فكر مي كني همه دارن صدات مي كنن، يا از پشت سر يه ماشيني،موتوري داره بهت ميزنه..؟! نتيجه ي اخلاقي: ولوم كمتر،امنيت بيشتر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دقت كردين تو اين برنامه ها كه با يه متخصص يا كارشناس دارن گفتوگو ميكنن، مجري كه سوال ميپرسه طرف ميگه: "سوال بسيار خوبي رو مطرح كردين..."

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه دختره هست تو دانشگاه بهم پیشنهاد دوستي داده ، میترسم بهش جواب رد بدم تو صورتم اسید بپاشه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دقت کردید همیشه یکی از خط ریش ها از اون یکی بهتر در میاد ؟؟ همین قضیه در مورد ابروی دختر ها هم صدق میکنه...;)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مراحل زندگیه من و ترس از اشخاص :| 2 سالگی : عباس عاغا :| 4 سالگی : نمکی :| 6 سالگی: بچه دزد :| 15 سالگی : تاریکی :| 17 سالگی : جن :| 20 سالگی : تموم شدن حجم اینترنت :-"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوشکل خانوم کدوم آریشگاه میری؟؟!! بعضی از پسرا رو که میبینم دلم میخواد بهشون بگم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سخت ترین کار دنیا بعد از دراوردن اخرین تیکه رانی.. . در آوردن آخرین بیسکوییت از بسته ساقه طلاییه ..!!:))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شاسکول آباد همسایه ی محترم ( کصافط )... اون پلاستیک آشغالت رو از پنجره پرت نکن پایین... آشغالات خیس بود... لباسم به کنار... نگران رشد دوباره ی موهامم :|

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این گنده لاتا رو دیدین که شلوار 16 پیلیسه میپوشن و سوار موتور میشن!! همچین که باد زیر این شلوارشون میخوره انگار به خر تیتاب داده باشی انقدر حال میکنن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ایقد بدم میاد وقتی دارم تو خیابون راه میرم یکی پشت سرم سوت بزنه:)))) ینی همونجا میخوام کل منطقه ای که اون یارو ایستاده رو با کاتیوشا بزنم بترکونم:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ایقد با این جمله "شما دهه هتادیا و هشتادیا یادتون نمیاد" حال میکنمD: احساس میکنم الان ریش سفید اینجا هستم!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هميشه اولين باري كه براي شام صدات مي كنن، نرو.. اين يه توطئه ست .. براي اينكه ازت كار بكشن.:-)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خو یکی نبوده به این یارو بگه آدم خیس میشه ؟ همینجوری نشسته برای خودش گفته: چترها را باید بست زیر باران باید رفت دیونه نشید مث من مریض میشید تو این گرونی و بدبختی!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آلاچیقای دانشگاه ما که جدا شد.یه سری شده مخصوص برادر،یه سری مخصوص خواهر. آی خدا،چرا فحش میدن به ما؟ الان همه به نشانه ی اعتراض تو کلاسا میشینن.بخدا.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا حالا پيش اومده از يكي آتو بگيريد ؟؟! بعد از فرداش ميشه پاچه خوارت و 24ساعت عين پروانه دورت مي گرده، اگه پيش اومد نهايت سوءاستفاده رو ببريد :-)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بدتر از شعار تبليغاتي سايپا مطمئن و هيچكس تنها نيست: شعار 'تيبا زيباي ايراني' خيلي رو مخه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دقت كرديد تو خيابون هنزفري تو گوشته و صداش تا آخر بالاست، فكر مي كني همه دارن صدات مي كنن، يا از پشت سر يه ماشيني،موتوري داره بهت ميزنه..؟! نتيجه ي اخلاقي: ولوم كمتر،امنيت بيشتر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دقت كردين تو اين برنامه ها كه با يه متخصص يا كارشناس دارن گفتوگو ميكنن، مجري كه سوال ميپرسه طرف ميگه: "سوال بسيار خوبي رو مطرح كردين..."

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه دختره هست تو دانشگاه بهم پیشنهاد دوستي داده ، میترسم بهش جواب رد بدم تو صورتم اسید بپاشه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دقت کردید همیشه یکی از خط ریش ها از اون یکی بهتر در میاد ؟؟ همین قضیه در مورد ابروی دختر ها هم صدق میکنه...;)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مراحل زندگیه من و ترس از اشخاص :| 2 سالگی : عباس عاغا :| 4 سالگی : نمکی :| 6 سالگی: بچه دزد :| 15 سالگی : تاریکی :| 17 سالگی : جن :| 20 سالگی : تموم شدن حجم اینترنت :-"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوشکل خانوم کدوم آریشگاه میری؟؟!! بعضی از پسرا رو که میبینم دلم میخواد بهشون بگم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سخت ترین کار دنیا بعد از دراوردن اخرین تیکه رانی.. . در آوردن آخرین بیسکوییت از بسته ساقه طلاییه ..!!:))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شاسکول آباد همسایه ی محترم ( کصافط )... اون پلاستیک آشغالت رو از پنجره پرت نکن پایین... آشغالات خیس بود... لباسم به کنار... نگران رشد دوباره ی موهامم :|