بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نشستیم تو تاکسی،راننده می پرسه: کجا تشریف میبرین؟ دختر عموم میگه میریم شال بخریم!! فکو فامیله دارد؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستم یه شلوار خریده که گوشی جی ال ایکسش تو جیبش گیر میکنه!!! دیگه خودتون حساب کنین که شلواره چقدر تنگه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم بچه كه بوده جمله (با دنده سنگين حركت كنيد ) تو جاده هارو مدونيد چي ميخونده ؟؟؟؟ ميخونده (bad nade sangin harekat kon) خدا وكيلي .....نه خدا وكيلي ....داداشه من دارم!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از دختر عمه هام یه دوست پسر داره به اسم علی.فکر می کنین با چه اسمی شمارشو ذخیره کرده تا مامان و باباش شک نکنن.به اسم گوش. دختر عمه من دارم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستی فرمودن ی گوذیلاوارد سایتمون شده ای بابا اینکه چیزی نی ماباگودذیلاهامون مشورت میکنیم ک کدوم پستارولایک کنیم کدوم رو نه!!!!!!!!!!الان دیگه فک کنم عضوهم شده دورازچش من خدا بدادمون برسه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارو زنگ زده میگه شماره خونمون قطع شده . میگم :خوب شماره برام بفرست تا وصلش کنم بعد اس ام اس داده نگاه میکنم تا شماره موبایلشو فرستاده .  خوب ما با کیا شدیم 70 میلیون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گودزيلاي فاميل اومده پيش من ميگه:امير يه چيزي به بابام بگوهروقت توخيابون راه ميريم همش اين دخترخشگلارونيگاه ميكنه.... لايك=هوگوچاوزهنوززنده است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تـو فک وفامیل مـا هـر کـی بـچه کوچـیک داره زحـمت کشیـدن بـه بچه هـاشون یـاد دادن هـر جـا رفـتیم دیـدید پسـته دارن پُـر کنـید تـو جیـباتون بیـارید خـونه فک وفامیل بی فرهنگه داریم!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جدیدا مد شده ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﺗﻨﮓ ﻧﻨﺪﺍﺯﯾﻦ . . . ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﺁﺩﻣﻪ ؟ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺒﺰﯼ ﭘﻠﻮ توله ی ﺳﮕﻪ؟ والا!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتم مایو بخرم! لامصب میگه واسه استخر میخوای؟ گفتم نه چند روز دیگه عروسی دعوتم میخوام متفاوت ظاهر بشم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تصمیم گرفتم تابستون سال بعد هرچی هندونه و خربزه خوردم ... تخمه هاشون و دور نریزم ، نگهشون دارم برای اجیل سال بعد .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام یه کیلو پسته خریده میگه پوستشو پرت نکنید میخوام بذارمش تو کوچه مردم ببینن!!!فک و فامیله من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم ترشی مخلوط درست کرده همه چی خورد کرده ریخته توش جز دمپایی ابریای دسشویی رو ......مامان مبتکر داریم ما

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستان من چک کردم.اینگودزیلاها ، بچه ننه تر از اونن که بخوان با مامانشون قهر کنن.احتمالا در سال هایبعد با بحران بی خوانندگی موجه خواهیم بود.والا با این نوناشون!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه بار رفتم مغازه اسد آقا دختره اومده میگه عدس آقا اسد دارین؟ من :)))) اسد :ا دختره :| عدسا :ا بیچاره دختره فک کنم دیگه روش نشه بیاد مغازه..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر داییم اینترنت خریده یک و نیم گیگابایت یک ماهه! بعد به من میگه این اینترنته محدوده گیگایی دانلود نکنی!! (منظورش گیگابایتی بود) فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نشستیم تو تاکسی،راننده می پرسه: کجا تشریف میبرین؟ دختر عموم میگه میریم شال بخریم!! فکو فامیله دارد؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستم یه شلوار خریده که گوشی جی ال ایکسش تو جیبش گیر میکنه!!! دیگه خودتون حساب کنین که شلواره چقدر تنگه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم بچه كه بوده جمله (با دنده سنگين حركت كنيد ) تو جاده هارو مدونيد چي ميخونده ؟؟؟؟ ميخونده (bad nade sangin harekat kon) خدا وكيلي .....نه خدا وكيلي ....داداشه من دارم!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از دختر عمه هام یه دوست پسر داره به اسم علی.فکر می کنین با چه اسمی شمارشو ذخیره کرده تا مامان و باباش شک نکنن.به اسم گوش. دختر عمه من دارم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستی فرمودن ی گوذیلاوارد سایتمون شده ای بابا اینکه چیزی نی ماباگودذیلاهامون مشورت میکنیم ک کدوم پستارولایک کنیم کدوم رو نه!!!!!!!!!!الان دیگه فک کنم عضوهم شده دورازچش من خدا بدادمون برسه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارو زنگ زده میگه شماره خونمون قطع شده . میگم :خوب شماره برام بفرست تا وصلش کنم بعد اس ام اس داده نگاه میکنم تا شماره موبایلشو فرستاده .  خوب ما با کیا شدیم 70 میلیون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گودزيلاي فاميل اومده پيش من ميگه:امير يه چيزي به بابام بگوهروقت توخيابون راه ميريم همش اين دخترخشگلارونيگاه ميكنه.... لايك=هوگوچاوزهنوززنده است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تـو فک وفامیل مـا هـر کـی بـچه کوچـیک داره زحـمت کشیـدن بـه بچه هـاشون یـاد دادن هـر جـا رفـتیم دیـدید پسـته دارن پُـر کنـید تـو جیـباتون بیـارید خـونه فک وفامیل بی فرهنگه داریم!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جدیدا مد شده ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﺗﻨﮓ ﻧﻨﺪﺍﺯﯾﻦ . . . ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﺁﺩﻣﻪ ؟ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺒﺰﯼ ﭘﻠﻮ توله ی ﺳﮕﻪ؟ والا!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتم مایو بخرم! لامصب میگه واسه استخر میخوای؟ گفتم نه چند روز دیگه عروسی دعوتم میخوام متفاوت ظاهر بشم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تصمیم گرفتم تابستون سال بعد هرچی هندونه و خربزه خوردم ... تخمه هاشون و دور نریزم ، نگهشون دارم برای اجیل سال بعد .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام یه کیلو پسته خریده میگه پوستشو پرت نکنید میخوام بذارمش تو کوچه مردم ببینن!!!فک و فامیله من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم ترشی مخلوط درست کرده همه چی خورد کرده ریخته توش جز دمپایی ابریای دسشویی رو ......مامان مبتکر داریم ما

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستان من چک کردم.اینگودزیلاها ، بچه ننه تر از اونن که بخوان با مامانشون قهر کنن.احتمالا در سال هایبعد با بحران بی خوانندگی موجه خواهیم بود.والا با این نوناشون!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه بار رفتم مغازه اسد آقا دختره اومده میگه عدس آقا اسد دارین؟ من :)))) اسد :ا دختره :| عدسا :ا بیچاره دختره فک کنم دیگه روش نشه بیاد مغازه..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر داییم اینترنت خریده یک و نیم گیگابایت یک ماهه! بعد به من میگه این اینترنته محدوده گیگایی دانلود نکنی!! (منظورش گیگابایتی بود) فک و فامیله داریم؟