بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینsmsعموهادی به منه: تواین روزای قشنگ که همه خوشحالن جا داره یادی هم از مریضا بکنیم.برادر زاده عزیزم جواداسهال داره نمیتونه بخنده،اگه بخنده خودشو خراب میکنه.توروخدا دعاش کنید... عموء ما داریم؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آخرش نتونستم به مامان جونم یاد بدم اون دستگاهی که گذاشتشم رومیز کامپیوترم اینترنت نیس اسمش مودمه مودم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه ضرب المثل مادرونه هس که می گه: این همه پول دادی یه بار هم تنت نکردی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يه روز بامادرم وخواهرم رفته بوديم ساندويچي ازمادرم پرسيدم چي ميخوري ؟ گفت فرقي نميكنه هرچي خودتون ميخورين ؛ همبرگر !!!!!  اونجا بود كه ديگه معني فرقي نميكنه رو خوب فهميدم خووووووب

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بخاطر بحث و جدل با مامانم دو روزه تو خونه اعتصاب غذا کردم. مامانم هرشب تا ساعت یک و نیم بیدار می مونه که من نرم سر یخچال :).فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پدرم ھمیشه بهم میگه تو توي زندگی ھیچی نمیشی یعنی پدرم واقعا منو امیدوار به زندگی میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم از خونه میرفتم بیرون مامانم پرسید کجا ؟؟! گفتم بیرون ! برگشته میگه: خوب جای دیگه نریا !:/ "قربونت برم الهی مامان گلم:)"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خودمو کشتم رفتم مهندسی رباتیک گرفتم فامیلمون برگشته میگه عقربه بزرگه ساعت خونه مون افتاده ، می تونی جا بندازیش !؟ فک و فامیله ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی از خسته از سرکار میای میبینی یکی انقدر بال بال میزنه تابغلش کنی اصلا یادت میره که دیشب به خاطره گریه هاش نخوابیدی فقط به خاطر فاطیما کوچولوم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب بعد مدتها فهمیدم معنی حرف مامان که همیشه میگه نمیدونم تو به کی رفتی چی هست! فک کنم منظورش اینکه من سرراهیم دیگه نه؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مـــامــانـــم وقــــتــی عـــطـــســـه مــیـــکـــنه بـــــــــــــــــــــووووومـــــــــ ..... اعــضـــای خــانــواده بــایــد در گــوشــشـــونــو بــگــیــرن  و الا مـــوج مــیـــگــیردشــون ....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخــــــــتــــردايـيـم اس داده مــــيـــــــگــــــــه: ســلـــــــــاااااااااااااام لــــــجـــــــــن...چـــــــطــــــوووووووري؟؟؟؟ دخــتـــردايـــيــه بــــامـــحــبـــتـــه مــاداريــــــم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم آب ميخوردم بعد بابام گفت اين جوري آب نخور عقلت كم ميشه گفتم عقل چيه؟؟ گفت هيچي بابا آبتو بخور D: اين فرزنده بابام داره؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم اومده خونه میخواد خودشو لوس کنه رفته به مامانم میگه هوا خیلی سرده گلوم درد میکنه فک کنم سرما خوردم مامانم میگه هیچ مرگیت نیس کمتر قلیون بکش خوب میشی.مامان ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از تفریحات واقعا مفرح خانوادگی ما اینه که وقتی خونه ایم یواشکی به هم یا به خونه زنگ بزنیم بعد بشینیم به طرف که میدوهسمت گوشی بخندیم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه داییم اومده بود خونمون 5سالشه بهش میگم یه بوس بده با کمال پرویی گفت گمشووووووووو تو افق محوشدم اینم فک وفامیله دارم من

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینsmsعموهادی به منه: تواین روزای قشنگ که همه خوشحالن جا داره یادی هم از مریضا بکنیم.برادر زاده عزیزم جواداسهال داره نمیتونه بخنده،اگه بخنده خودشو خراب میکنه.توروخدا دعاش کنید... عموء ما داریم؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آخرش نتونستم به مامان جونم یاد بدم اون دستگاهی که گذاشتشم رومیز کامپیوترم اینترنت نیس اسمش مودمه مودم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه ضرب المثل مادرونه هس که می گه: این همه پول دادی یه بار هم تنت نکردی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يه روز بامادرم وخواهرم رفته بوديم ساندويچي ازمادرم پرسيدم چي ميخوري ؟ گفت فرقي نميكنه هرچي خودتون ميخورين ؛ همبرگر !!!!!  اونجا بود كه ديگه معني فرقي نميكنه رو خوب فهميدم خووووووب

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بخاطر بحث و جدل با مامانم دو روزه تو خونه اعتصاب غذا کردم. مامانم هرشب تا ساعت یک و نیم بیدار می مونه که من نرم سر یخچال :).فک و فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پدرم ھمیشه بهم میگه تو توي زندگی ھیچی نمیشی یعنی پدرم واقعا منو امیدوار به زندگی میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم از خونه میرفتم بیرون مامانم پرسید کجا ؟؟! گفتم بیرون ! برگشته میگه: خوب جای دیگه نریا !:/ "قربونت برم الهی مامان گلم:)"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خودمو کشتم رفتم مهندسی رباتیک گرفتم فامیلمون برگشته میگه عقربه بزرگه ساعت خونه مون افتاده ، می تونی جا بندازیش !؟ فک و فامیله ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی از خسته از سرکار میای میبینی یکی انقدر بال بال میزنه تابغلش کنی اصلا یادت میره که دیشب به خاطره گریه هاش نخوابیدی فقط به خاطر فاطیما کوچولوم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب بعد مدتها فهمیدم معنی حرف مامان که همیشه میگه نمیدونم تو به کی رفتی چی هست! فک کنم منظورش اینکه من سرراهیم دیگه نه؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مـــامــانـــم وقــــتــی عـــطـــســـه مــیـــکـــنه بـــــــــــــــــــــووووومـــــــــ ..... اعــضـــای خــانــواده بــایــد در گــوشــشـــونــو بــگــیــرن  و الا مـــوج مــیـــگــیردشــون ....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخــــــــتــــردايـيـم اس داده مــــيـــــــگــــــــه: ســلـــــــــاااااااااااااام لــــــجـــــــــن...چـــــــطــــــوووووووري؟؟؟؟ دخــتـــردايـــيــه بــــامـــحــبـــتـــه مــاداريــــــم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم آب ميخوردم بعد بابام گفت اين جوري آب نخور عقلت كم ميشه گفتم عقل چيه؟؟ گفت هيچي بابا آبتو بخور D: اين فرزنده بابام داره؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم اومده خونه میخواد خودشو لوس کنه رفته به مامانم میگه هوا خیلی سرده گلوم درد میکنه فک کنم سرما خوردم مامانم میگه هیچ مرگیت نیس کمتر قلیون بکش خوب میشی.مامان ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از تفریحات واقعا مفرح خانوادگی ما اینه که وقتی خونه ایم یواشکی به هم یا به خونه زنگ بزنیم بعد بشینیم به طرف که میدوهسمت گوشی بخندیم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه داییم اومده بود خونمون 5سالشه بهش میگم یه بوس بده با کمال پرویی گفت گمشووووووووو تو افق محوشدم اینم فک وفامیله دارم من