بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من ی بعض پیامها که برام میاد(...) چند بار متوالی میخونم نه اینکه نفهمیدمش بلکه اونایی که مث منن میدونن چی میگم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینایی که خودشون نوشته خودشون رو لایک می کنند. من رو یاد بچه های 1 ساله میندازند که وقتی می گوزند واسه خودشون دست می زنند :)))))))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برای شما هم پیش اومده که یه چیزی رو پوست میگیرین میخواین بخورینش بجای اینکه پوستشو بندازین سطل آشغال خودشو میندازین تو سطل :))) لامصب از شكست عشقي هم بدتره :lll

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چند وقت بود مي ترسيدم گواهي نامم رو بزارم كنار موبايلم فك مي كردم مي سوزه.اولشم فك مي كردم كارت سوخت روي گواهي نامست.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این هواکش دستشویی ما صدای گنجیش میده... انگار وسط جنگل ......... ....به به :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آخه این چه وضعیه؟ پیراهن پاره مد شده ، شلوار پاره مد شده، کلاه سوراخ مد شد، شال پاره هم مد شد؛ پس چرا این جوراب پاره مد نمیشه ! پس تا کی منتظر بمونم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قابل توجه دخترای عزیزشماکه پوتین میپوشیدتازانووآماده به رزم اید میشه اسلحه رودادن مارم خبرکنید؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما كه نديديم ولي ميگن: خیلی شیرینه وقتی تو اس ام اس بازی های شبانه خوابت میبره صبح بلندمیشی میبینی مسیج اومده: قربون عشقم برم که خوابش برده! :| بازم تأكيد ميكنم كه ما نديديم ولي ميگن..! :| :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام گلم چطوری؟ از دیشب تا حالا فقط به u فکر می کردم. تمام فکر و ذهنم مشغوله u بود.امروز فردا هم می خوام به v.w.y.z فکر کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من نگویم جمله ای تاکه مرا لایک کنید زیر آن جمله برایم اندکی تایپ کنید جمله ها جملگی از قعر دلم آید برون اندکی زین عاشقان خسته دل یاد کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﺷﻤﺎﻡ ﻣﻮﻗﻪ ﺍﺳﻤﺲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻟﺤﻨﺸﻮﻥ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﻣﺜﻠﻦ ﺳﻼﻡ ﺩﺧﺘﺮﻡ؛ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﻥ ﺑﺨﺮ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعـضیـا انـقد دوست داشتـنی انـد کـه آدم دلـش میـخواد مـوهاشـونـو از بیــخ بـکنه و صورتـشونـو چنـگول بـگیـره و بـا آرنـج بـکـوبه تـو دهنـشون لامصّـبا رو :D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کیا مث خودم بچه + اند و تو هیچ امتحانی تقلب نکردن تاحالا؟ ینی تقلب کردن ولی یه خورده؟ یه خورده هم که نه ولی بعدش توبه کردن؟ توبه هم که نکرده باشن توجیح هم بکنن قبوله نبووووووود؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پر کاربردترین دروغ ، پشت تلفن . . . .اونم سلام میرسونه..!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از آپشن های که دخترا دارن اینه که ... . . دختره شکست عشقی خورده در حد خودکشی... اصن داغون...: ولی میاد معدلش میشه 19/75 :| :| :

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺩﻋﺎﯼ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ :ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻭ ﺷﺎﺕﺩﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﮑﭙﻢ!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من ی بعض پیامها که برام میاد(...) چند بار متوالی میخونم نه اینکه نفهمیدمش بلکه اونایی که مث منن میدونن چی میگم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینایی که خودشون نوشته خودشون رو لایک می کنند. من رو یاد بچه های 1 ساله میندازند که وقتی می گوزند واسه خودشون دست می زنند :)))))))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برای شما هم پیش اومده که یه چیزی رو پوست میگیرین میخواین بخورینش بجای اینکه پوستشو بندازین سطل آشغال خودشو میندازین تو سطل :))) لامصب از شكست عشقي هم بدتره :lll

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چند وقت بود مي ترسيدم گواهي نامم رو بزارم كنار موبايلم فك مي كردم مي سوزه.اولشم فك مي كردم كارت سوخت روي گواهي نامست.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این هواکش دستشویی ما صدای گنجیش میده... انگار وسط جنگل ......... ....به به :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آخه این چه وضعیه؟ پیراهن پاره مد شده ، شلوار پاره مد شده، کلاه سوراخ مد شد، شال پاره هم مد شد؛ پس چرا این جوراب پاره مد نمیشه ! پس تا کی منتظر بمونم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قابل توجه دخترای عزیزشماکه پوتین میپوشیدتازانووآماده به رزم اید میشه اسلحه رودادن مارم خبرکنید؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما كه نديديم ولي ميگن: خیلی شیرینه وقتی تو اس ام اس بازی های شبانه خوابت میبره صبح بلندمیشی میبینی مسیج اومده: قربون عشقم برم که خوابش برده! :| بازم تأكيد ميكنم كه ما نديديم ولي ميگن..! :| :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام گلم چطوری؟ از دیشب تا حالا فقط به u فکر می کردم. تمام فکر و ذهنم مشغوله u بود.امروز فردا هم می خوام به v.w.y.z فکر کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من نگویم جمله ای تاکه مرا لایک کنید زیر آن جمله برایم اندکی تایپ کنید جمله ها جملگی از قعر دلم آید برون اندکی زین عاشقان خسته دل یاد کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﺷﻤﺎﻡ ﻣﻮﻗﻪ ﺍﺳﻤﺲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻟﺤﻨﺸﻮﻥ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﻣﺜﻠﻦ ﺳﻼﻡ ﺩﺧﺘﺮﻡ؛ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﻥ ﺑﺨﺮ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعـضیـا انـقد دوست داشتـنی انـد کـه آدم دلـش میـخواد مـوهاشـونـو از بیــخ بـکنه و صورتـشونـو چنـگول بـگیـره و بـا آرنـج بـکـوبه تـو دهنـشون لامصّـبا رو :D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کیا مث خودم بچه + اند و تو هیچ امتحانی تقلب نکردن تاحالا؟ ینی تقلب کردن ولی یه خورده؟ یه خورده هم که نه ولی بعدش توبه کردن؟ توبه هم که نکرده باشن توجیح هم بکنن قبوله نبووووووود؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پر کاربردترین دروغ ، پشت تلفن . . . .اونم سلام میرسونه..!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از آپشن های که دخترا دارن اینه که ... . . دختره شکست عشقی خورده در حد خودکشی... اصن داغون...: ولی میاد معدلش میشه 19/75 :| :| :

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺩﻋﺎﯼ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ :ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻭ ﺷﺎﺕﺩﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﮑﭙﻢ!