بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگم اگر وقت کردید محض تست موس تون هم که شده یه لایک بزنید! ( اون قلبه :دی ) به خاطر خودتون میگم...! می ترسم یه وقت موس تون جلبک ببنده!!!:))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﻢ ﯾﮑﯿﻮ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻭﺍﯾﺴﯿﻢ ﻭﺍﻟﯿﺒﺎﻝ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گربه هم گربه های قدیم.... عاغا گربه مارو از صد متری میدید در میرفت اما الان میری جلوش وایمیسه صاف صاف زل میزنه تو چشمات و آخرشم روتو کم می کنه.... میگی نه امتحان کن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو در صحرای قلبم سمج ترین شتری !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یـنی وقـتی مطـالبم لایـک میـخوره هـــا ، به شخـصه انـقد انـرژی مـیگیـرم کـه همـه ی جـوک ها رو تا صفحه ی 2060 لایـک میزنم! ( قضیه ی تی تاپه دیگه ) :D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من ی جمله ای را خیلی باش آشنا هستم و خیلی هم ازش متنفرم و جواب خیلی از سوالها و حرکت های ما بود بخصوص دوران دانش آموزی:مگه درس نداری؟(یا جملاتی از این قبیل). نظر شما چیه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از سرگرمی های من اینه به بچه های کوچیک فایل که میان خونمون بگم:مامانت رفت خونشون!!!ولت کردن!!! بعد گریه کردنشو نگاه کنم:) یکی نیست بگه مرض داری مگه...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به نظرم دوست داشتنی ترین سوال فارسی تو 5 ساله دبستان این بود: ""هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید؟"" نــــظــــرت چــــیــــه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز تو کلاس نشسته بودم یه دختره نزدیک من نشسته بود دست کرد تو کیفش آدامس در آورد، باورم نمیشد آدامس اربیت بود تازه به منم تعارف کرد منم نامردی نکردم 4 تا برداشتم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من وقتی به دنیا اومدم باهوش بودم، ولی . . . درس و مدرسه خرابم کرد..: دی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینجوریاست... تو مترو یا اتوبوس از یه نفر آدرس بپرسن میبینین که پونزده نفر پونزده تا آدرس کاملا مختلف میدن... ):

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینجوریاست...... چرا وقتی بچه آروق میزنه همه میگن ای جون ای جونم....حالا ما از دستمون در بره یه آروق بزنیم میگن زهر مار ...بیشعور ..چرا واقعا ؟؟؟؟ :(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما بدبختی رو بوسیدیم و گذاشتیم کنار حالا ول کن نیست میره و میاد میگه بوس بده... :l

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه دختری رو دوست دارید زیاد بهش محل نزارید دخترا همیشه دنبال مردای دست نیافتنی اند از طرف یک پسر دست یافته شده)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از تفریحاتم تو خونه اینه که پفک بچه رو ازش بگیرم و تا آخر بخورم و پوستشو بدم دستش:)) ینی یه همچین آدمیم من:))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا تا دیروز فک میکردم فقط منم که میرم توالت 30 نفر به گوشیم زنگ میزنن:)) دیروز رفتم یه توالت عمومی یه لحظه فکر کردم اومدم مخابرات:)) یکیشون که فکر کنم تو توالت چند تا معامله با گوشی انجام داد:lll

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگم اگر وقت کردید محض تست موس تون هم که شده یه لایک بزنید! ( اون قلبه :دی ) به خاطر خودتون میگم...! می ترسم یه وقت موس تون جلبک ببنده!!!:))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﻢ ﯾﮑﯿﻮ ﺑﮑﺸﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻭﺍﯾﺴﯿﻢ ﻭﺍﻟﯿﺒﺎﻝ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گربه هم گربه های قدیم.... عاغا گربه مارو از صد متری میدید در میرفت اما الان میری جلوش وایمیسه صاف صاف زل میزنه تو چشمات و آخرشم روتو کم می کنه.... میگی نه امتحان کن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو در صحرای قلبم سمج ترین شتری !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یـنی وقـتی مطـالبم لایـک میـخوره هـــا ، به شخـصه انـقد انـرژی مـیگیـرم کـه همـه ی جـوک ها رو تا صفحه ی 2060 لایـک میزنم! ( قضیه ی تی تاپه دیگه ) :D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من ی جمله ای را خیلی باش آشنا هستم و خیلی هم ازش متنفرم و جواب خیلی از سوالها و حرکت های ما بود بخصوص دوران دانش آموزی:مگه درس نداری؟(یا جملاتی از این قبیل). نظر شما چیه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از سرگرمی های من اینه به بچه های کوچیک فایل که میان خونمون بگم:مامانت رفت خونشون!!!ولت کردن!!! بعد گریه کردنشو نگاه کنم:) یکی نیست بگه مرض داری مگه...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به نظرم دوست داشتنی ترین سوال فارسی تو 5 ساله دبستان این بود: ""هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید؟"" نــــظــــرت چــــیــــه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز تو کلاس نشسته بودم یه دختره نزدیک من نشسته بود دست کرد تو کیفش آدامس در آورد، باورم نمیشد آدامس اربیت بود تازه به منم تعارف کرد منم نامردی نکردم 4 تا برداشتم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من وقتی به دنیا اومدم باهوش بودم، ولی . . . درس و مدرسه خرابم کرد..: دی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینجوریاست... تو مترو یا اتوبوس از یه نفر آدرس بپرسن میبینین که پونزده نفر پونزده تا آدرس کاملا مختلف میدن... ):

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینجوریاست...... چرا وقتی بچه آروق میزنه همه میگن ای جون ای جونم....حالا ما از دستمون در بره یه آروق بزنیم میگن زهر مار ...بیشعور ..چرا واقعا ؟؟؟؟ :(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما بدبختی رو بوسیدیم و گذاشتیم کنار حالا ول کن نیست میره و میاد میگه بوس بده... :l

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه دختری رو دوست دارید زیاد بهش محل نزارید دخترا همیشه دنبال مردای دست نیافتنی اند از طرف یک پسر دست یافته شده)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از تفریحاتم تو خونه اینه که پفک بچه رو ازش بگیرم و تا آخر بخورم و پوستشو بدم دستش:)) ینی یه همچین آدمیم من:))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا تا دیروز فک میکردم فقط منم که میرم توالت 30 نفر به گوشیم زنگ میزنن:)) دیروز رفتم یه توالت عمومی یه لحظه فکر کردم اومدم مخابرات:)) یکیشون که فکر کنم تو توالت چند تا معامله با گوشی انجام داد:lll