بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر به دوس دخدرش: "عزیزم اگه من بمیرم چیکار میکنی؟ "دختر: عــــه دیووووونه !! این چه حرفیه میزنی آخه من که لباس مشکیه مجلسی ندارم !!! خخخخخ :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه گودزیلا داریم موقع پلی استیشن فیشو میکشه میگه بیاید با من کشتی بگرید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما هم پیرهن می خرین یه دکمه اضافه داره ذوق مرگ میشین ؟؟ یا من فقط اینجوری ام؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ینی فقط تنها در صورتی بوی ادکلن ماندگاره که بوش بد باشه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز با دوستم داشتم صحبت میکردم که یهو دیفالو گاز زدم. اومد بگه فردا واسه الودگی هوا مدرسه ها تهطیله گفت:سردا بلای ادلودگی حوا معقسه تعطیله. یعنی ساختمونمون داشت میریخ از بس ستونا شو گز زدم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کسی که بیشتر از ۳ دفعه پشت سر هم بهت گفت ازت متنفرم... عاشقته تضمینی!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آفا توجه كردين وقتي تو حموم ازخودت باد معده ميدي , لامصب انگار يه گازخردل 100% ول كردي!! اه , خخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا شده کارته شارژ بخری اونم 10 تومنی بعدش با کلید بخوای بخراشونیش؟!من یه همچین اتفاقی برام افتاده!تازه عدادشم بخاطره اینکه با کلید خراشوندم پاک شدن!!چه ضد حالی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آغا من یه بار عاشق شدم، زمین و زمان رو بهم دوختم تا بهش رسیدم، الان که زنم شده هر روز پوستمو میکنه. خو لامصب خودم کردم که لعنت بر خودم باد همدردها بنوازند لایک رو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

واقعییییییییییییییییییییییییی یه دوست داشتم توی امتحان علوم معلم ازش میپرسه دنده از چی محافظت میکنه؟ میگه از استخوان اخه لامصب دنده از جنس استخوانه بعد از استخوان محافظت میکنه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قیافه ی من وقتی کسی لایک نمیده _ _ (o) (o) . | . ; | ; _________

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يارو مياد تهران مي‌بينه همه آستين کوتاه پوشيدن، ميگه: عجب، پس اينا دماغشونو با چي پاک ميکنن؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از یه کچل می پرسن اسم شامپوت چیه؟ می گه من شامپو لازم ندارم از شیشه پاک کن استفاده می کنم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ی دوس پسر کـره ای هم نـداریـم بهمــون بگـه:بــانــوی مـن! مــا هم بهـش بگیـم:بـلـــه عـالیجنــاب؟! چخخخخ:D:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هیچگاه برای شخصی که از دور برایت دست تکون میده دست تکون نده… چون دراکثـــر مواقع با تو نیست با پشت سریته..! لذا ضایع میشــــــــــی.. تو روحیـه ات تاثیر میذاره ! به خدا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تنها چیزه باکیفیت تو زندگیمون درده؟!.....لامصبو هر چی میکشیش پاره نمیشه!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر به دوس دخدرش: "عزیزم اگه من بمیرم چیکار میکنی؟ "دختر: عــــه دیووووونه !! این چه حرفیه میزنی آخه من که لباس مشکیه مجلسی ندارم !!! خخخخخ :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه گودزیلا داریم موقع پلی استیشن فیشو میکشه میگه بیاید با من کشتی بگرید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما هم پیرهن می خرین یه دکمه اضافه داره ذوق مرگ میشین ؟؟ یا من فقط اینجوری ام؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ینی فقط تنها در صورتی بوی ادکلن ماندگاره که بوش بد باشه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز با دوستم داشتم صحبت میکردم که یهو دیفالو گاز زدم. اومد بگه فردا واسه الودگی هوا مدرسه ها تهطیله گفت:سردا بلای ادلودگی حوا معقسه تعطیله. یعنی ساختمونمون داشت میریخ از بس ستونا شو گز زدم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کسی که بیشتر از ۳ دفعه پشت سر هم بهت گفت ازت متنفرم... عاشقته تضمینی!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آفا توجه كردين وقتي تو حموم ازخودت باد معده ميدي , لامصب انگار يه گازخردل 100% ول كردي!! اه , خخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا شده کارته شارژ بخری اونم 10 تومنی بعدش با کلید بخوای بخراشونیش؟!من یه همچین اتفاقی برام افتاده!تازه عدادشم بخاطره اینکه با کلید خراشوندم پاک شدن!!چه ضد حالی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آغا من یه بار عاشق شدم، زمین و زمان رو بهم دوختم تا بهش رسیدم، الان که زنم شده هر روز پوستمو میکنه. خو لامصب خودم کردم که لعنت بر خودم باد همدردها بنوازند لایک رو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

واقعییییییییییییییییییییییییی یه دوست داشتم توی امتحان علوم معلم ازش میپرسه دنده از چی محافظت میکنه؟ میگه از استخوان اخه لامصب دنده از جنس استخوانه بعد از استخوان محافظت میکنه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قیافه ی من وقتی کسی لایک نمیده _ _ (o) (o) . | . ; | ; _________

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يارو مياد تهران مي‌بينه همه آستين کوتاه پوشيدن، ميگه: عجب، پس اينا دماغشونو با چي پاک ميکنن؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از یه کچل می پرسن اسم شامپوت چیه؟ می گه من شامپو لازم ندارم از شیشه پاک کن استفاده می کنم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ی دوس پسر کـره ای هم نـداریـم بهمــون بگـه:بــانــوی مـن! مــا هم بهـش بگیـم:بـلـــه عـالیجنــاب؟! چخخخخ:D:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هیچگاه برای شخصی که از دور برایت دست تکون میده دست تکون نده… چون دراکثـــر مواقع با تو نیست با پشت سریته..! لذا ضایع میشــــــــــی.. تو روحیـه ات تاثیر میذاره ! به خدا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تنها چیزه باکیفیت تو زندگیمون درده؟!.....لامصبو هر چی میکشیش پاره نمیشه!