بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتیم پارک با بچه ها وسایل هارو انداختیم جلو توالت عمومی بعد رفیقم رضا اومده میگه چه جای درنجی نشستید. اولا رضاجان درنج نیست و دنجه دوما جلو توالت عمومی کجاش دنجه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تازگیا مد شده میگن عشقت رو ول کن بره اگه برگشت مال خودته اگه برنگشت ازقبل مال تو نبوده!! کفتربازیه مگه؟!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا هربار که یه صفحه رو تا آخر میخونم میخوام بزنم صفحه بعدی این دختره که تبلیغ ست تیتانیومه هی نیگام میکنه!!! احساس میکنم عاشقم شده به نظرتون بهش پیشنهاد ازدواج بدم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز تو تاکسی نشسته بودم راننده جلو یکی نگه داشت،بوق زد....پرسید کجا میری؟ یارو گفت خونه!!! همینارو شمردن ک شدیم 75 میلیوناااااااااااااااا!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از دلخوشیامون این بود هرباز میومدیم تو 4جوک به طرز معجزه واری برنده میشدیم وخودمونو خوش شانس میدونستیم ادمین اونم ازمون گرفت من میرم معتاد شم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر کی بهتون توهین کرد محکم بزنین تودهنش یادتون باشه اگه قبل از شما یکی زده بود الان برای شما این اتفاق نمیوفتاد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﯾﻪ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺨﺮ ﺑﺨﺮ) ﮔﺮﻭﻧﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ ( ﯾﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﺨﺮ ﻧﺨﺮ ) ﺍﺭﺯﻭﻧﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ ...( |:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختره پست گذاشته.... مرده شور اون زيبايی رو ببرن كه بعد از حمام قراره هيچی ازش باقی نمونه ینی کشته مرده این حقیقت مداریه دختره شدمااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کیا یادشونه مدرسه میرفتیم دفتر عقاید داشتیم اون موقعها چه خلاف سنگینی ام بود باید تو هزار تا سوراخ سمبه قایمش میکردیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقای پراید قیمتت بالا رفته خودتو گم نکن منم یه روز واسه خودم کیا بیایی داشتم.... مکالمه بین پراید و ژیان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هیچ لذتی بالاتر از این نیست به بچه ۲ ، ۳ ساله بگی مامانتو گرگ خورد=)))))) مردم آزارم خودتونید :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اي كساني كه سرتون رو ميكوبيد به ديوار بتني ديكه بتن نداريم فعلا نكوبيد تا ذخيره كنيم واسه روز مبادا بتن تحريمه سفارش دادم مخفيانه بيارن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینایی که محو شوندگان در افق رو مسخره می کنن همونایی هستن که تا سوم دبیرستان سر صف مدرسه هرروز تو افق محو می شدن خودشون خبر نداشتن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

درد دل یه دردمند... توی شهری که من زندگی می کنم مردمش از زمین خوردن یه موتورسوار دلشون خنک میشه..... مردم شهر شما چطور؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اوج لذت رانندگی وقتیه که ثانیه شمار چراغ سبز کم کم داره به صفر نزدیک میشه و تو هنوز رد نشدی ... که یهو روی 4 مکث می کنه و باعث میشه تو همون لحظه موفق به رد شدن بشی... :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻮ ﻣﻪ ﻣﺤﻮ ﺷﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺍﺑﺮﯼ ﺧﯿﺲ ﺍﻭﻧﻘﺪ ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺻﺪﺍ ﺳﮓ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﻥ ﺗﻮ ﻣﻪ

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتیم پارک با بچه ها وسایل هارو انداختیم جلو توالت عمومی بعد رفیقم رضا اومده میگه چه جای درنجی نشستید. اولا رضاجان درنج نیست و دنجه دوما جلو توالت عمومی کجاش دنجه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تازگیا مد شده میگن عشقت رو ول کن بره اگه برگشت مال خودته اگه برنگشت ازقبل مال تو نبوده!! کفتربازیه مگه؟!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا هربار که یه صفحه رو تا آخر میخونم میخوام بزنم صفحه بعدی این دختره که تبلیغ ست تیتانیومه هی نیگام میکنه!!! احساس میکنم عاشقم شده به نظرتون بهش پیشنهاد ازدواج بدم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز تو تاکسی نشسته بودم راننده جلو یکی نگه داشت،بوق زد....پرسید کجا میری؟ یارو گفت خونه!!! همینارو شمردن ک شدیم 75 میلیوناااااااااااااااا!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از دلخوشیامون این بود هرباز میومدیم تو 4جوک به طرز معجزه واری برنده میشدیم وخودمونو خوش شانس میدونستیم ادمین اونم ازمون گرفت من میرم معتاد شم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر کی بهتون توهین کرد محکم بزنین تودهنش یادتون باشه اگه قبل از شما یکی زده بود الان برای شما این اتفاق نمیوفتاد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﯾﻪ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺨﺮ ﺑﺨﺮ) ﮔﺮﻭﻧﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ ( ﯾﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﺨﺮ ﻧﺨﺮ ) ﺍﺭﺯﻭﻧﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ ...( |:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختره پست گذاشته.... مرده شور اون زيبايی رو ببرن كه بعد از حمام قراره هيچی ازش باقی نمونه ینی کشته مرده این حقیقت مداریه دختره شدمااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کیا یادشونه مدرسه میرفتیم دفتر عقاید داشتیم اون موقعها چه خلاف سنگینی ام بود باید تو هزار تا سوراخ سمبه قایمش میکردیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقای پراید قیمتت بالا رفته خودتو گم نکن منم یه روز واسه خودم کیا بیایی داشتم.... مکالمه بین پراید و ژیان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هیچ لذتی بالاتر از این نیست به بچه ۲ ، ۳ ساله بگی مامانتو گرگ خورد=)))))) مردم آزارم خودتونید :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اي كساني كه سرتون رو ميكوبيد به ديوار بتني ديكه بتن نداريم فعلا نكوبيد تا ذخيره كنيم واسه روز مبادا بتن تحريمه سفارش دادم مخفيانه بيارن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینایی که محو شوندگان در افق رو مسخره می کنن همونایی هستن که تا سوم دبیرستان سر صف مدرسه هرروز تو افق محو می شدن خودشون خبر نداشتن!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

درد دل یه دردمند... توی شهری که من زندگی می کنم مردمش از زمین خوردن یه موتورسوار دلشون خنک میشه..... مردم شهر شما چطور؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اوج لذت رانندگی وقتیه که ثانیه شمار چراغ سبز کم کم داره به صفر نزدیک میشه و تو هنوز رد نشدی ... که یهو روی 4 مکث می کنه و باعث میشه تو همون لحظه موفق به رد شدن بشی... :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻮ ﻣﻪ ﻣﺤﻮ ﺷﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺍﺑﺮﯼ ﺧﯿﺲ ﺍﻭﻧﻘﺪ ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺻﺪﺍ ﺳﮓ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﻥ ﺗﻮ ﻣﻪ