بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قبلنا پسرا از پدرشون یاد میگرفتن چطور باید ریشاشونو بزنن الان از ماماناشون یاد میگیرن چطور ابرو وردارن به کجا داریم میریم چنین شتابان!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا دوستم امروز میگه:با چی میری فیسبوک؟! گفتم:با مترو!! . . . . فک کنم قانع شد چون دیگه چیزی نپرسید به همین برکت قسم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من سرانجام پس از این همه عمر ، در چشمان تو لانه کردم . . .. . . و بدین ترتیب مشکل مسکن من هم حل شد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ادمین جان چه خبرا؟! کی بشه 4تا لقمه ی چایی پوست بکنیم با هم؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از الان واسه روبوسی عید استرس گرفتم :| که 2بار باید بوس کنم یا 3 بار :((

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شرط می بندم هیچکدوم از بروبچ 4 جوک مظلومیت منو ندارن آخه کدومتون از یه دهه هشتادی کتک میخوره... اونوخ تا میاد اعتراض کنه ننه باباش طردش میکنن؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتار شما در مقابل فردی که شدیدا کمبود نمک داره و مدام مزه میپرونه و عرعر میخنده چیه؟ الف) کتلت کردن او ب) گزینه الف ج) گزینه ب د) هر سه مورد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دقت كردين وقتي تازه لباستو عوض ميكني يه قطره سوپي، آشي، خورشتي، آب اناري ... خلاصه يه كوفتي ميريزه روش و پاكم نميشه ديگه ؟! نه... دقت كردين؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما امسال آجیل نمیخریم که هیچی ، مهمون هم بیاد خونمون انقدر با دمپایی ابری خیس میزنیم تو دهنش تا بمیره تا بفهمه تعطیلات عید واسه استراحته نه صله رحم !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دانشجـو سـالها بـعد از گـرفتن مـدرک... الــــو سلام خانـم.واسـه ایـن آگهـی کـه تـوی روزنـامه دادیـد تمـاس گرفتـم.فـرموده بودیـد آبدارچـی بـا مـدرک لیسانس و روابـط عمـومی بـالا....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این تروریستا که بمب می ذارن و بعد مسئولیتش رو می پذیرن خیلی آدمای مسئولیت پذیرین. به نظرم دخترا باید یه همچین آدمایی رو واسه زندگیشون انتخاب کنن!دی:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز یه بی‌ام‌و عقده‌ای دیدم، لوگوی پراید چسبونده بود !:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام : آب یخ نخور چاق میشی!!!! من: واسه چی؟ چه ربطی داشت؟؟!!! بابام: آب یخ میخوری، چربیات یخ میزنن سفت میشن چاق میشی...!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ینی چی تا یه لیست کتاب به فروشنده میدی میاد رو لیست علامت ضربدر و تیک میزنه خو مگه مریضی نمیتونی حرف بزنی بگی ندارمشون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از دوشواریهای زندگیم اینه که وقتی صبح میام دفتر کارم صبر کنم ادمین بیاد جوکهای دیروزو تایید کنه بخونم خیلی سخته لامصب

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میازار دلی را که با لایـــــــــــــک خوشست!! بکککوب لایـــــــک رو که فرستنده جان دارد و جان شیرین خوشست!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قبلنا پسرا از پدرشون یاد میگرفتن چطور باید ریشاشونو بزنن الان از ماماناشون یاد میگیرن چطور ابرو وردارن به کجا داریم میریم چنین شتابان!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا دوستم امروز میگه:با چی میری فیسبوک؟! گفتم:با مترو!! . . . . فک کنم قانع شد چون دیگه چیزی نپرسید به همین برکت قسم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من سرانجام پس از این همه عمر ، در چشمان تو لانه کردم . . .. . . و بدین ترتیب مشکل مسکن من هم حل شد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ادمین جان چه خبرا؟! کی بشه 4تا لقمه ی چایی پوست بکنیم با هم؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از الان واسه روبوسی عید استرس گرفتم :| که 2بار باید بوس کنم یا 3 بار :((

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شرط می بندم هیچکدوم از بروبچ 4 جوک مظلومیت منو ندارن آخه کدومتون از یه دهه هشتادی کتک میخوره... اونوخ تا میاد اعتراض کنه ننه باباش طردش میکنن؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتار شما در مقابل فردی که شدیدا کمبود نمک داره و مدام مزه میپرونه و عرعر میخنده چیه؟ الف) کتلت کردن او ب) گزینه الف ج) گزینه ب د) هر سه مورد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دقت كردين وقتي تازه لباستو عوض ميكني يه قطره سوپي، آشي، خورشتي، آب اناري ... خلاصه يه كوفتي ميريزه روش و پاكم نميشه ديگه ؟! نه... دقت كردين؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما امسال آجیل نمیخریم که هیچی ، مهمون هم بیاد خونمون انقدر با دمپایی ابری خیس میزنیم تو دهنش تا بمیره تا بفهمه تعطیلات عید واسه استراحته نه صله رحم !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دانشجـو سـالها بـعد از گـرفتن مـدرک... الــــو سلام خانـم.واسـه ایـن آگهـی کـه تـوی روزنـامه دادیـد تمـاس گرفتـم.فـرموده بودیـد آبدارچـی بـا مـدرک لیسانس و روابـط عمـومی بـالا....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این تروریستا که بمب می ذارن و بعد مسئولیتش رو می پذیرن خیلی آدمای مسئولیت پذیرین. به نظرم دخترا باید یه همچین آدمایی رو واسه زندگیشون انتخاب کنن!دی:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز یه بی‌ام‌و عقده‌ای دیدم، لوگوی پراید چسبونده بود !:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام : آب یخ نخور چاق میشی!!!! من: واسه چی؟ چه ربطی داشت؟؟!!! بابام: آب یخ میخوری، چربیات یخ میزنن سفت میشن چاق میشی...!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ینی چی تا یه لیست کتاب به فروشنده میدی میاد رو لیست علامت ضربدر و تیک میزنه خو مگه مریضی نمیتونی حرف بزنی بگی ندارمشون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از دوشواریهای زندگیم اینه که وقتی صبح میام دفتر کارم صبر کنم ادمین بیاد جوکهای دیروزو تایید کنه بخونم خیلی سخته لامصب

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میازار دلی را که با لایـــــــــــــک خوشست!! بکککوب لایـــــــک رو که فرستنده جان دارد و جان شیرین خوشست!