بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جدیداً میخوام حال و احوال کسی رو بپرسم زنگ میزنم به موبایلش و با گوش دادن آهنگ پیشوازش سرگذشت نامه ش میاد دستم . پیشنهاد می کنم امتحان کنید جواب میده، خیلی از مخارجتون رو کم میکنه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میدونی یه " لاک پشت " چجوری شمع های تولدش رو " فوت " میکنه ؟نمیدونی ؟؟! د " لاک پشت " که نمیتونه فوت کنه ...اینو یه پنگوانم میدونه پلانگتون !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما خواهان افزایش قیمت لوازم آرایشی هستیم! بلکه حقایق آشکار شوند!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توی این روزهای نزدیک عیدكه همه شاد هستیم بدنيست يادی هم ازدوست مریض من بكنيد . . . . واسه دوستم دعا كنين،نميتونه بخنده، مريضه اسهال داره، بخنده می ریزه تو شلوارش !!! عه نخند دعاکن !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جدیدا تو اسمسا سلام رو فقط یه "س" مینویسن. فک کنم تا چند وقت دیگه اس ام اس خالی میفرستن خودمون باید بفهمین منظورشون چیه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کلاس اول ابتدایی یادش بخیر.. بغل دستی ام همیشه وقت امتحانات و املاء سرش توی برگه من بود! منه از همه جا بیخبر هم فکر می کردم مواظب است تا اشتباه ننویسم.. از همه جا بیخبری بود دیگه.. والا..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم رفته سربازی واسه معرفی که رفته ازش پرسیدن مشکل قضایی ندارین؟ گفته نه به اون صورت ولی هرچی می خورم سیر نمیشم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو کوچه ترقه انداختن ، پیرزنه دم در واستاده بود هفت جد یارو رو نفرین کرد، دو دیقه بعد نوه خودش ترقه زد در حد بمب هیدروژنی !! پیرزنه گفت قربون قد و بالات مادر مواظب باش !! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يکي ازمشکلاتي که من هرسال بعدخونه تکوني دارم اينه که تاچندروزبعدخونه تکوني احساس ميمون بودن دارم،بس که واسه تميزي شيشه ها ازدر و پنجره هاآويزون شدم..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا من فهمیدم GLX مخفف چیه!!!!!! G:جا نمیگیره L:لازمه X:تو ایکی ثانیه از جیب در میاد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چرا وقتي يه شماره غريبه اس يا ميس ميده فكر ميكنم دختره!!!!! ايا دخترام اينجورين؟ اصلا شما هم اينجوري هستين يا دارم توهم ميزنم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺷﻤﺎﺭﻭ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﯼ ﺧﻨﺪﻭﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﯾﺶ ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ  ﮐﺼﺎﻓﻂ !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اون چیه که از گل بهتره از حوری قشنگ تره از دنیا با ارزش تره از فرشته پاک تره؟؟؟؟؟؟؟ . .. ...... واقعا که!!! تو هنوز منو نشناختی♥

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻼ‌ﺹ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻭﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ: ۱- ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﺍﺕ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻩ ۲- ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭی ۳- ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺩ ﺗﺎ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﯼ ﺍﮔﺮ ﻧﺸﺪ، ﺍﺯ ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من از اون آدماییم که اسم بابامو تو گوشیم به اسم "بیا خونه" ذخیره کردم.....چون هر وقت زنگ میزنه...نه سلامی نه علیکی...فقط میگه بیا خونه مرتیکه ی بوووووووق....!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم گوشی نداره...از خونه زنگ میزنه همیشه...اسم تلفن خونه هم گذاشتم...."5 تا نون بگیر بیار".....قربون مامانم برم که حداقل سلام علیک میکنه باهام بعدش میگه نون بگیر بیار.....

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جدیداً میخوام حال و احوال کسی رو بپرسم زنگ میزنم به موبایلش و با گوش دادن آهنگ پیشوازش سرگذشت نامه ش میاد دستم . پیشنهاد می کنم امتحان کنید جواب میده، خیلی از مخارجتون رو کم میکنه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میدونی یه " لاک پشت " چجوری شمع های تولدش رو " فوت " میکنه ؟نمیدونی ؟؟! د " لاک پشت " که نمیتونه فوت کنه ...اینو یه پنگوانم میدونه پلانگتون !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما خواهان افزایش قیمت لوازم آرایشی هستیم! بلکه حقایق آشکار شوند!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توی این روزهای نزدیک عیدكه همه شاد هستیم بدنيست يادی هم ازدوست مریض من بكنيد . . . . واسه دوستم دعا كنين،نميتونه بخنده، مريضه اسهال داره، بخنده می ریزه تو شلوارش !!! عه نخند دعاکن !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جدیدا تو اسمسا سلام رو فقط یه "س" مینویسن. فک کنم تا چند وقت دیگه اس ام اس خالی میفرستن خودمون باید بفهمین منظورشون چیه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کلاس اول ابتدایی یادش بخیر.. بغل دستی ام همیشه وقت امتحانات و املاء سرش توی برگه من بود! منه از همه جا بیخبر هم فکر می کردم مواظب است تا اشتباه ننویسم.. از همه جا بیخبری بود دیگه.. والا..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم رفته سربازی واسه معرفی که رفته ازش پرسیدن مشکل قضایی ندارین؟ گفته نه به اون صورت ولی هرچی می خورم سیر نمیشم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو کوچه ترقه انداختن ، پیرزنه دم در واستاده بود هفت جد یارو رو نفرین کرد، دو دیقه بعد نوه خودش ترقه زد در حد بمب هیدروژنی !! پیرزنه گفت قربون قد و بالات مادر مواظب باش !! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يکي ازمشکلاتي که من هرسال بعدخونه تکوني دارم اينه که تاچندروزبعدخونه تکوني احساس ميمون بودن دارم،بس که واسه تميزي شيشه ها ازدر و پنجره هاآويزون شدم..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا من فهمیدم GLX مخفف چیه!!!!!! G:جا نمیگیره L:لازمه X:تو ایکی ثانیه از جیب در میاد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چرا وقتي يه شماره غريبه اس يا ميس ميده فكر ميكنم دختره!!!!! ايا دخترام اينجورين؟ اصلا شما هم اينجوري هستين يا دارم توهم ميزنم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺷﻤﺎﺭﻭ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﯼ ﺧﻨﺪﻭﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﯾﺶ ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ  ﮐﺼﺎﻓﻂ !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اون چیه که از گل بهتره از حوری قشنگ تره از دنیا با ارزش تره از فرشته پاک تره؟؟؟؟؟؟؟ . .. ...... واقعا که!!! تو هنوز منو نشناختی♥

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻼ‌ﺹ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻭﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ: ۱- ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﺍﺕ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻩ ۲- ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭی ۳- ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺩ ﺗﺎ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﯼ ﺍﮔﺮ ﻧﺸﺪ، ﺍﺯ ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من از اون آدماییم که اسم بابامو تو گوشیم به اسم "بیا خونه" ذخیره کردم.....چون هر وقت زنگ میزنه...نه سلامی نه علیکی...فقط میگه بیا خونه مرتیکه ی بوووووووق....!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم گوشی نداره...از خونه زنگ میزنه همیشه...اسم تلفن خونه هم گذاشتم...."5 تا نون بگیر بیار".....قربون مامانم برم که حداقل سلام علیک میکنه باهام بعدش میگه نون بگیر بیار.....