بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستی تعریف میکرد : دم درِ یه خونه ای رسیدیم بلند بلند با ذوق گفتم وایمامان بیا ببین بوی بابابزرگ میاد اینجا. گف آبروریزی نکن پدسّگ، بوی تریاکه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم فک میکردم اونایی که میخوان تو ونیز خونه بسازن ،چطوری لودر میبرنبرا خاک برداری ؟؟؟ حالا لودر بردن به کنار ، اون همه خاور که قراره تو کوچه وایسن چی ؟؟؟ همچین آدم متفکری هستم من

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آخرین رکورد من در حمام رفتن: زیر 3 دقیقه!!!!!! دارم تلاش میکنم این رکوردو برسونم زیر 30 ثانیه تو گینس ثبتش کنم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به خواهرزاده ام گفتم تومدرسه چی یادگرفتی؟ میگه:حدیث!! میگم یکیشو بگو ببینم؟ میگه:النکاح سنتی%% قیافه من@@

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روز انتقام نزدیکه . . . یه روز میاد که یخچال میاد در اتاقمونو هی باز میکنه ، هی میبنده . . . بعلههه:))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یــه شــاگـرد خــوب هــيـچـوقت شـمــاره اسـتـادش رو بـراي شـوخـي بعـنـوان . . . . فـــروش گـوســفــنـد زنـده تو نـيـازمنديها چــاپ نـمـيكنه ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من تا قبل از بفرمایید شام فک میکردم ایرانیای خارج کشور همه شون تو ناسا دکترمهندسن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چقدر سخته وقتی میبینی هم نفر بالاییت بیشتر از تو لایک خورده، هم نفر پایینی! اصن یه وضی :((( لایک : خخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همچین میزنم تو دهنت که پُرِ خون بشه ها …. ” دیالوگی آشنا از مادران محترم که هیچ وقت هم بهش عمل نکردن ))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا حالا شده بخاین تف کنین بعد این تفه ادامش گیر کنه تو دهنتون و بین زمین و هوا دارحال کش اومدن شمارو مجبور کنه از دستون استفاده کنین و کل هیکلتون خیس بشه؟! اییییییییییییییییییییییییی!!!!چندش!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه دخــتره أم بود همــش اس ام اس میـداد: یه زنگ بهم بزن...:) بعد منم بهـش زنگ میـزدم قطـع میکرد اس ام اس میـداد: توی خـونـه م نمـیتـونم بحـرفم:) خُلاصـه گیر آورده بـود دیـه:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مازوخیست یعنی من که ازصبح تا شب به گوشیم نگاه می کنم تا اگه زنگ بزنی ریجکتت کنم ! سادیسم یعنی تو که زنگ نمی زنی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه یوال دارم (وجدانن راستکیه): افق -علاوه بر محلی برای محو شدن - جایی که خورشید طلوع میکنه یا غروب؟!! واقعا نفهمیدم اینو طی سالیان متمادی...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برگردان کلمات هنگامی که یک جوک را پست میکنید تائید شد: برو حالشو ببر در انتظار تائید: مگه 6 ماهه به دنیا اومدی؟ خوب وایسا بابا تکراری : مگه کوری نمیبینی تکراریه؟ جالب نیست : لوس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کیا یادشونه میرفتیم مغازه تخمه بخریم یه روزنامه یا کاغذ باطله رو شبیه قیف میکردن تخمرو میریختن توش اخخیییییییی چقد مزه میداد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه تو مسیری هستی که ترافیک نیست ، قطعاً اشتباه اومدی!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستی تعریف میکرد : دم درِ یه خونه ای رسیدیم بلند بلند با ذوق گفتم وایمامان بیا ببین بوی بابابزرگ میاد اینجا. گف آبروریزی نکن پدسّگ، بوی تریاکه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم فک میکردم اونایی که میخوان تو ونیز خونه بسازن ،چطوری لودر میبرنبرا خاک برداری ؟؟؟ حالا لودر بردن به کنار ، اون همه خاور که قراره تو کوچه وایسن چی ؟؟؟ همچین آدم متفکری هستم من

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آخرین رکورد من در حمام رفتن: زیر 3 دقیقه!!!!!! دارم تلاش میکنم این رکوردو برسونم زیر 30 ثانیه تو گینس ثبتش کنم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به خواهرزاده ام گفتم تومدرسه چی یادگرفتی؟ میگه:حدیث!! میگم یکیشو بگو ببینم؟ میگه:النکاح سنتی%% قیافه من@@

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روز انتقام نزدیکه . . . یه روز میاد که یخچال میاد در اتاقمونو هی باز میکنه ، هی میبنده . . . بعلههه:))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یــه شــاگـرد خــوب هــيـچـوقت شـمــاره اسـتـادش رو بـراي شـوخـي بعـنـوان . . . . فـــروش گـوســفــنـد زنـده تو نـيـازمنديها چــاپ نـمـيكنه ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من تا قبل از بفرمایید شام فک میکردم ایرانیای خارج کشور همه شون تو ناسا دکترمهندسن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چقدر سخته وقتی میبینی هم نفر بالاییت بیشتر از تو لایک خورده، هم نفر پایینی! اصن یه وضی :((( لایک : خخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همچین میزنم تو دهنت که پُرِ خون بشه ها …. ” دیالوگی آشنا از مادران محترم که هیچ وقت هم بهش عمل نکردن ))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا حالا شده بخاین تف کنین بعد این تفه ادامش گیر کنه تو دهنتون و بین زمین و هوا دارحال کش اومدن شمارو مجبور کنه از دستون استفاده کنین و کل هیکلتون خیس بشه؟! اییییییییییییییییییییییییی!!!!چندش!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه دخــتره أم بود همــش اس ام اس میـداد: یه زنگ بهم بزن...:) بعد منم بهـش زنگ میـزدم قطـع میکرد اس ام اس میـداد: توی خـونـه م نمـیتـونم بحـرفم:) خُلاصـه گیر آورده بـود دیـه:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مازوخیست یعنی من که ازصبح تا شب به گوشیم نگاه می کنم تا اگه زنگ بزنی ریجکتت کنم ! سادیسم یعنی تو که زنگ نمی زنی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه یوال دارم (وجدانن راستکیه): افق -علاوه بر محلی برای محو شدن - جایی که خورشید طلوع میکنه یا غروب؟!! واقعا نفهمیدم اینو طی سالیان متمادی...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برگردان کلمات هنگامی که یک جوک را پست میکنید تائید شد: برو حالشو ببر در انتظار تائید: مگه 6 ماهه به دنیا اومدی؟ خوب وایسا بابا تکراری : مگه کوری نمیبینی تکراریه؟ جالب نیست : لوس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کیا یادشونه میرفتیم مغازه تخمه بخریم یه روزنامه یا کاغذ باطله رو شبیه قیف میکردن تخمرو میریختن توش اخخیییییییی چقد مزه میداد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه تو مسیری هستی که ترافیک نیست ، قطعاً اشتباه اومدی!