بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقر اینه که از بابک و افشین و سیاوش و مولوی و رودکی و خیام چیزی جز اسم ندونی اما ماجراهای آنجلینا جولی و براد پیت و سیر تحولی بریتنی اسپرز رو پیگیری کنی !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به رفیقم میگم برو سی دی خام بگیر .......................میگه سی دی خام صوتی یا تصویری!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خخخخخخخخخخخخخخخخخخ غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ بـه ایـن عـمـل مـیـگـن خـلـط سـنـجـی!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اس ام اس هـای مـن و مـخـاطـب خـاص: مـخـاطـب خـاص: از دسـتـت نـاراحـتم... مـن: اشـکـالـی نـداره! مـخـاطـب خـاص: دلـمـو شـکـونـدی... مـن: بـرو حـالـشـو بـبـر! مـخـاطـب خـاص: کـصـــــافـت!!! من;)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خطاب به اون دوستاي كه ميگن نميتوني مخ بزني شرك با خر تونست مخ شاهزاده رو بزنه بعد من با 206 نميتونم آره داداش ما خودمون نميخوايم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دل من مثل اتوبوسای شهری شده فقط غم وغصه وارد میشه تازه میخان همشون تا ایسگاه اخر بمونن دوس دارم سر همشون داد بزنم :بابا جا نیس ب قران سوار نشین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حس زنبوری رو دارم که قصدش اینه کام ملتو شیرین کنه ولی متاسفانه یبوست داره!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

كيا مثل من صبح تا چشماشونو باز ميكنن ناشتا اول يه سر ميان٤جوك شبام تا دوباره يه سر به ٤جوك نزنن خوابشون نميره تازه تا صبحم خواب ٤جوك ميبينن!!!! لايك=منم جز اين دسته ام

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ღ♥عشق تو تعطیلی نداره.به فکر خودت نیستی فکری به حال خستگی ما بکن ما هر روز تا دیر وقت خرابتیم.....ღ♥

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کسایی که میرن دستشویی یاد ندارن چجوری پی پی کنن همون آدمایین که بعد از بیست سی سال رانندگی هنوز به در و دیوار میزنن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این روزا به علت کمبوددد کیس مناسب تورم ادامه تحصیل بهترین جملست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اوناییکه موقع خوشیاشون اینقد باهم خوبن که بقیه حسادت میکنن موقع اختلافشون جوری میشن که بقیه خداشونو شکر میکنن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من از گذشته های دوووووووووووووور با این دعایی الهی پیر شی مشکل داشتم،،،شما هم آره،،،؟آ؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اينايى كه فقط با يه نفر هستن بهشون ميگن : تک پر خــُــ اونوقت به ماهايى كه با هيشكى نيستيم ميگن بى پر آیـا؟ خزنده؟ چى ميگن؟ یکی به من بگه ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما یادتون نمیاد! یه زمانی مرغ فروش ها کلاس میزاشتن! یه زمانی پسته فروشا! یه زمانی پیراید دارا! گوجه فروش محلمون واسمون کلاس نزاشته بود که اونم گذاشت!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از لذت بخش ترین لحظات زتدگیم اینه که فک میکنم جورابم بو میده بعد وقتی که اونو استشمام میکنم و میفهمیم که بو نمیبده انگار دنیا روبهم دادن! به جان خودم !

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقر اینه که از بابک و افشین و سیاوش و مولوی و رودکی و خیام چیزی جز اسم ندونی اما ماجراهای آنجلینا جولی و براد پیت و سیر تحولی بریتنی اسپرز رو پیگیری کنی !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به رفیقم میگم برو سی دی خام بگیر .......................میگه سی دی خام صوتی یا تصویری!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خخخخخخخخخخخخخخخخخخ غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ بـه ایـن عـمـل مـیـگـن خـلـط سـنـجـی!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اس ام اس هـای مـن و مـخـاطـب خـاص: مـخـاطـب خـاص: از دسـتـت نـاراحـتم... مـن: اشـکـالـی نـداره! مـخـاطـب خـاص: دلـمـو شـکـونـدی... مـن: بـرو حـالـشـو بـبـر! مـخـاطـب خـاص: کـصـــــافـت!!! من;)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خطاب به اون دوستاي كه ميگن نميتوني مخ بزني شرك با خر تونست مخ شاهزاده رو بزنه بعد من با 206 نميتونم آره داداش ما خودمون نميخوايم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دل من مثل اتوبوسای شهری شده فقط غم وغصه وارد میشه تازه میخان همشون تا ایسگاه اخر بمونن دوس دارم سر همشون داد بزنم :بابا جا نیس ب قران سوار نشین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حس زنبوری رو دارم که قصدش اینه کام ملتو شیرین کنه ولی متاسفانه یبوست داره!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

كيا مثل من صبح تا چشماشونو باز ميكنن ناشتا اول يه سر ميان٤جوك شبام تا دوباره يه سر به ٤جوك نزنن خوابشون نميره تازه تا صبحم خواب ٤جوك ميبينن!!!! لايك=منم جز اين دسته ام

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ღ♥عشق تو تعطیلی نداره.به فکر خودت نیستی فکری به حال خستگی ما بکن ما هر روز تا دیر وقت خرابتیم.....ღ♥

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کسایی که میرن دستشویی یاد ندارن چجوری پی پی کنن همون آدمایین که بعد از بیست سی سال رانندگی هنوز به در و دیوار میزنن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این روزا به علت کمبوددد کیس مناسب تورم ادامه تحصیل بهترین جملست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اوناییکه موقع خوشیاشون اینقد باهم خوبن که بقیه حسادت میکنن موقع اختلافشون جوری میشن که بقیه خداشونو شکر میکنن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من از گذشته های دوووووووووووووور با این دعایی الهی پیر شی مشکل داشتم،،،شما هم آره،،،؟آ؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اينايى كه فقط با يه نفر هستن بهشون ميگن : تک پر خــُــ اونوقت به ماهايى كه با هيشكى نيستيم ميگن بى پر آیـا؟ خزنده؟ چى ميگن؟ یکی به من بگه ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما یادتون نمیاد! یه زمانی مرغ فروش ها کلاس میزاشتن! یه زمانی پسته فروشا! یه زمانی پیراید دارا! گوجه فروش محلمون واسمون کلاس نزاشته بود که اونم گذاشت!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از لذت بخش ترین لحظات زتدگیم اینه که فک میکنم جورابم بو میده بعد وقتی که اونو استشمام میکنم و میفهمیم که بو نمیبده انگار دنیا روبهم دادن! به جان خودم !