بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما كه از آخر نفهميديم. خيار تهش تلخه يا سرش؟ نميشه ميوه فروشا اون قسمتِ تلخشو علامت بزنن؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز ///////////////////////////// اینقد لواشک بردم مدرسه /////// اینقد به خودم رسید عایا من به بیماری مهربانی مطلق شدم یا دوسسام به بیماری مفتخوری مطق

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻟﺬﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﯾﺰ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ، ﻣﻮﻗﻊ ﭼﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺁﺩﻡ ﺩﻟﺶ ﻗﯿﺮﯼ ﻭﯾﺮﯼ ﻣﯿﺮﻩ ♥ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻋﺸﻘﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﺩﺭ ﺣﺪّ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻡ |:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ . . . ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﯾﻮﺱ ﺷﻮﯾﺪ |: ﺍﻻﻥ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺷﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪﻡ؟؟ :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امان از دسته این مانکنای جلویه مغازه هأ امروز دماغ یکیشون و گرفتم بهم گفت مرض داری ؟ نگو صاحب مغازه بود!! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من نمیدونم چرا اینجوریم !! دنبال شر میگردم (ولی خو اینجا کسی دستش بهم نمیرسه !! ها ها ها ) بعضی دخترا چرا یکم موهاشون رو مثل روبانه گوشه اگهی ترحیم میریزن رو صورتشون ؟؟؟ یعنی مردن ؟؟!!! :o :O

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دفـت کـردیـن وقـتـی بـه یـه نـفـر مـیـگـی بـی زحـمـت فـلـان کـارو بـرام انـجـام بـده ، زحـمـتـش بـرا طـرف هـزار بـرابـر بـیـشـتـر اون مـوقـعـی مـیـشـه کــ بـا فـوش ازش چـیـزی مـیـخوای؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو کنترل یه باطری گذاشتم ۳ سال پیش:| از بس کوبیدمش ، منو که میبینه کار میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما هم وقتي ميريد نونوايي و نون هنوز حاضرنيس خودتونو با خوندن اعلاميه هاي چسبيده به در و ديوار نونوايي سرگرم ميکنين؟؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مخاطب خاصم گفت دخترا بيشترياشون خوشكلن.گفتم آره اوناييم كه خوشگل نيستن نميدونن چجوري بايد آرايش كرد. همين حرف من متحولش كرد. خوشبختانه ديگه احساس خود داف پنداري نداره.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﯿﻨﺘﺎﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﺒﻨﺪﻩ |:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما رو نمیدونم .ولی من تا 9،10 سالگی تو دستشویی با خودم بلند بلند فک میکردم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کلیدی ترین ومفهومی ترین سوال کنکور92 به نظر شما با ظرفیت ترین جای جهان کجاست؟ 1-گرینه 2 2-شلوار کردی عباس 3-گرینه 1و2 4-همه موارد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه بارم ما اومدیم تو خوشبختی غرق بشیم همه تریپ غریق نجات برداشتن .... :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قابل توجه کسانی که وقتی میری دستشویی هی میگن بیا بیرون، عزیزم من اینجا جام خوبه، شما نگران من نباش.!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این پست فقط جنبه شوخی داره ها!!! پدر ها و مادر های عزیز. لطفا برای دختران خود سی. چهل تا داداش بیارین تا اینقدر دنبالِ داداش نگردن.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما كه از آخر نفهميديم. خيار تهش تلخه يا سرش؟ نميشه ميوه فروشا اون قسمتِ تلخشو علامت بزنن؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز ///////////////////////////// اینقد لواشک بردم مدرسه /////// اینقد به خودم رسید عایا من به بیماری مهربانی مطلق شدم یا دوسسام به بیماری مفتخوری مطق

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻟﺬﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﯾﺰ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ، ﻣﻮﻗﻊ ﭼﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺁﺩﻡ ﺩﻟﺶ ﻗﯿﺮﯼ ﻭﯾﺮﯼ ﻣﯿﺮﻩ ♥ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻋﺸﻘﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﺩﺭ ﺣﺪّ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻡ |:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ . . . ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﯾﻮﺱ ﺷﻮﯾﺪ |: ﺍﻻﻥ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺷﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪﻡ؟؟ :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امان از دسته این مانکنای جلویه مغازه هأ امروز دماغ یکیشون و گرفتم بهم گفت مرض داری ؟ نگو صاحب مغازه بود!! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من نمیدونم چرا اینجوریم !! دنبال شر میگردم (ولی خو اینجا کسی دستش بهم نمیرسه !! ها ها ها ) بعضی دخترا چرا یکم موهاشون رو مثل روبانه گوشه اگهی ترحیم میریزن رو صورتشون ؟؟؟ یعنی مردن ؟؟!!! :o :O

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دفـت کـردیـن وقـتـی بـه یـه نـفـر مـیـگـی بـی زحـمـت فـلـان کـارو بـرام انـجـام بـده ، زحـمـتـش بـرا طـرف هـزار بـرابـر بـیـشـتـر اون مـوقـعـی مـیـشـه کــ بـا فـوش ازش چـیـزی مـیـخوای؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو کنترل یه باطری گذاشتم ۳ سال پیش:| از بس کوبیدمش ، منو که میبینه کار میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما هم وقتي ميريد نونوايي و نون هنوز حاضرنيس خودتونو با خوندن اعلاميه هاي چسبيده به در و ديوار نونوايي سرگرم ميکنين؟؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مخاطب خاصم گفت دخترا بيشترياشون خوشكلن.گفتم آره اوناييم كه خوشگل نيستن نميدونن چجوري بايد آرايش كرد. همين حرف من متحولش كرد. خوشبختانه ديگه احساس خود داف پنداري نداره.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﯿﻨﺘﺎﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﺒﻨﺪﻩ |:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما رو نمیدونم .ولی من تا 9،10 سالگی تو دستشویی با خودم بلند بلند فک میکردم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کلیدی ترین ومفهومی ترین سوال کنکور92 به نظر شما با ظرفیت ترین جای جهان کجاست؟ 1-گرینه 2 2-شلوار کردی عباس 3-گرینه 1و2 4-همه موارد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه بارم ما اومدیم تو خوشبختی غرق بشیم همه تریپ غریق نجات برداشتن .... :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قابل توجه کسانی که وقتی میری دستشویی هی میگن بیا بیرون، عزیزم من اینجا جام خوبه، شما نگران من نباش.!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این پست فقط جنبه شوخی داره ها!!! پدر ها و مادر های عزیز. لطفا برای دختران خود سی. چهل تا داداش بیارین تا اینقدر دنبالِ داداش نگردن.