بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چشمم دیگر آب نمی خورد . . . . ..... ...... ....... لامصب رانی ام گرفتم نخورد..،!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا من برام خواستگار اومد دیدیم قبول کنم: به 4جوک لطمه وارد میشه قبول نکردم خو چیه دیگه درگیرمیشدم نمیتونستم بیام

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما هم هر وقت انگشتر یکی دیگه رو میکنید تو انگشتتون دچار استرس میشید که مبادا انگشتر تو دستتون گیر کنه؟ یا فقط من این جور خودم رو عذاب میدم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما که نفهمیدیم باید این مارکِ کوفتیه رو استینِ کت شلوارو باید بکنیم یا بذاریم همون جا باشه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سـکوت ٍ اختیــاری ٍ یــک زن رو بشکنیــد ... سـکوت ٍ اختیــاری ٍ یـک مـرد رو هـرگز نشکنیــد ... به پـدر و مـادرتـونم نیــکی کنیــد ... قبـل از خــواب هم حتـماً مســواک بزنیــد ... همیـــن ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

واسـه رسیـدن به مـا .. باید دسـت و پـا بـزنـی ! زنگ و اس ام اس که همه میزنن ( : بــــــــــهــــــــــــــله ^_^ اعـتماد بـه سـقف ُ داری مـرگ ِ مـن ؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یـادش بـه خـیـر! یـه زمـانـی مـهـمـتـریـن دغـدغـه زنـدگـیـم فـرمـولــهــای ریـاضــی بـود!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دارم پولامو جم می کنم تا یه موتوره جست و جو بسازم. دو برابر بهتر از گوگل. اون وقت هر وقت امریکایی ها خاستن باهاش سرچ کنن همش فارسی بنویسه. تا بفهمن ما موقع تایپ با گوگل چقدر سختی می کشیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام هروقت گوشیش زنگ می خوره ب من میگه برو بیارش. ی جورایی با رکس احساس همزادپنداری می کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارو میره کلاس رقص باز میکنه بعد از مدتی ورشکست میکنه !!! ازش میپرسن چی شد که ورشکست شدی ؟ میگه اونا هی میرقصیدن من شباش می دادم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو فكرشم يه نمايشگاه بزنم ,تمام آثار هنري و تابلوهايي كه . . . سر كلاساي شیمی خلق كردمو به نمايش بزارم .حالا شعر ها و رپایی که زنگ ریاضی نوشتم به کنار:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طرف تریپ همه چی فهم ورداشته ، استاتوس گذاشته : این زلزله ها به خاطر . . .فساد جامعه س دلم میخواد انقدر با دمپایی ابری خیس بزنم تو دهنش تا قطع نخاع بشه )) خب زر نزنی نمیگن طرف لاله که!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه دوست دارم هر کاری می خواد بکنه با من مشورت می کنه بعد دقیقا عکسشو عمل می کنه و موفق هم می شه !!!کلا نقش هویجو دارم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کلا کتاب عربی هفتا درس داره بعد معلمون اومده میگه هفته دیگه هفتا درس اول امتحان ! معلم :)) هفتا درس اول :D من :| دوستام :| امتحان :| کتاب عربی :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کی یادش میاد؟؟؟؟؟ این چیه این چی چیه؟ کفش نهرین بچه ها, شما هم میخواین؟ بـــــله.. شلیک کن لایکو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینایى که میگن یه تار موت رو به دنیا نمیدم چرت میگن , موقعیتش که پیش بیاد کل هیکلتو به یه کیلو سیب زمینی میفروشن

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چشمم دیگر آب نمی خورد . . . . ..... ...... ....... لامصب رانی ام گرفتم نخورد..،!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا من برام خواستگار اومد دیدیم قبول کنم: به 4جوک لطمه وارد میشه قبول نکردم خو چیه دیگه درگیرمیشدم نمیتونستم بیام

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما هم هر وقت انگشتر یکی دیگه رو میکنید تو انگشتتون دچار استرس میشید که مبادا انگشتر تو دستتون گیر کنه؟ یا فقط من این جور خودم رو عذاب میدم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما که نفهمیدیم باید این مارکِ کوفتیه رو استینِ کت شلوارو باید بکنیم یا بذاریم همون جا باشه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سـکوت ٍ اختیــاری ٍ یــک زن رو بشکنیــد ... سـکوت ٍ اختیــاری ٍ یـک مـرد رو هـرگز نشکنیــد ... به پـدر و مـادرتـونم نیــکی کنیــد ... قبـل از خــواب هم حتـماً مســواک بزنیــد ... همیـــن ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

واسـه رسیـدن به مـا .. باید دسـت و پـا بـزنـی ! زنگ و اس ام اس که همه میزنن ( : بــــــــــهــــــــــــــله ^_^ اعـتماد بـه سـقف ُ داری مـرگ ِ مـن ؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یـادش بـه خـیـر! یـه زمـانـی مـهـمـتـریـن دغـدغـه زنـدگـیـم فـرمـولــهــای ریـاضــی بـود!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دارم پولامو جم می کنم تا یه موتوره جست و جو بسازم. دو برابر بهتر از گوگل. اون وقت هر وقت امریکایی ها خاستن باهاش سرچ کنن همش فارسی بنویسه. تا بفهمن ما موقع تایپ با گوگل چقدر سختی می کشیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام هروقت گوشیش زنگ می خوره ب من میگه برو بیارش. ی جورایی با رکس احساس همزادپنداری می کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارو میره کلاس رقص باز میکنه بعد از مدتی ورشکست میکنه !!! ازش میپرسن چی شد که ورشکست شدی ؟ میگه اونا هی میرقصیدن من شباش می دادم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو فكرشم يه نمايشگاه بزنم ,تمام آثار هنري و تابلوهايي كه . . . سر كلاساي شیمی خلق كردمو به نمايش بزارم .حالا شعر ها و رپایی که زنگ ریاضی نوشتم به کنار:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طرف تریپ همه چی فهم ورداشته ، استاتوس گذاشته : این زلزله ها به خاطر . . .فساد جامعه س دلم میخواد انقدر با دمپایی ابری خیس بزنم تو دهنش تا قطع نخاع بشه )) خب زر نزنی نمیگن طرف لاله که!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه دوست دارم هر کاری می خواد بکنه با من مشورت می کنه بعد دقیقا عکسشو عمل می کنه و موفق هم می شه !!!کلا نقش هویجو دارم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کلا کتاب عربی هفتا درس داره بعد معلمون اومده میگه هفته دیگه هفتا درس اول امتحان ! معلم :)) هفتا درس اول :D من :| دوستام :| امتحان :| کتاب عربی :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کی یادش میاد؟؟؟؟؟ این چیه این چی چیه؟ کفش نهرین بچه ها, شما هم میخواین؟ بـــــله.. شلیک کن لایکو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینایى که میگن یه تار موت رو به دنیا نمیدم چرت میگن , موقعیتش که پیش بیاد کل هیکلتو به یه کیلو سیب زمینی میفروشن