بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام رفته هویج خریده میگه عقلت که کار نمیکنه بگیر این هویجو کوفت کن که حداقل چشمات برای تقلب کار کنه ! این باباس ما داریم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخترعمم دهه هشتادیه رفته بودیم خونشون باکلی مهربونی داشت هندوونه میزاشت تودهنم ومن کلی خرکیف شده بودم که یهوجلوهمه بهم گفت بخوربزرگ شی گاوبشی.بعدمادرعزیزم گفت یعنی گاوترازاین؟؟؟میدنم سرراهی هستم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر یه فامیلامون دو سالشه گرفتیمش باهزار زحمت آشغالای دماغشو خالی کردیم، گریه میکنه گیر داده میگه بزارید سر جاش !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم: مامان! یکم وحید بار بزار؟ مامانم:چشم گلم. (منظور از اسم من وحید در اینجا میوه شریفه شلغم می باشد) :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داییم خیلی خر پوله لامصب. یه ماشین خریده 120 میلیون... باور کنین از دیروز که فهمیدم چشام از کاسه دراومده.منتظره یه فرصتم برم روش خط بندازم. فک و فامیله دایی ما داره آخه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نمیدونم چه حکمیه تا ازدواج میکنی دخترای خوشکل مشکل از درودیوار جلوت سبز میشن..مسئولین لدفا ی فکری کنن.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

3ساعت نازل بنزینو تو باک میتکونی بعد تا درمیاری یه قطره میچکه خو بمیری لیتری 700 دارم پولتو میدم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعنی اون شهاب سنگ ماهایا تو حلقم اگه دروغ بگم بابام دهه چهلیه ب قرآن یعنی 70تا دهه هشتادی رو میزاره تو جیبش.وقتی بابام تو یه مجلسه دهه هشتادی وجود نداره حرف بزنه خدایه تیکه انداختنه:-D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز سر کلاس یودم دیدم بابام زنگ میزنه بهم، گفتم نکنه اتفاقی افتاده! رفتم بیرون جواب دادم دیدم نه سلامی نه علیکی میگه: من الآن جلسه م بعدا تماس میگیرم! اخه من چی بگم؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شـــوهــــر خـــالـــم یـــه مـــرد ابــداع گــرهٍ ایـــقد !! فـــرق گـــوجـــه رو با خـــرمالـــو نـــمیـــفـــهـــمـــه  پــاشـــده بــا خـــرمـــالـــو املـــت درســـت کـــرده فک و فاملین اخه؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب رفتم پیش بابام بهش گفتم:بابای خوبم ,گلم,قربونت برم! یهو گفت باز پی میخوای؟ خوب پدر گلم وایسا حرفمو کامل بزنم شاید چیزی نخوام پدره ما داریم؟!!:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز بعد کلاس رفتم یکم تخمه بخرم گفتم کیلو چنده گفت 7 تومن!!! بهش میگم چقدر گرون شده میگه قیمت دلار رفته بالا خوب فرشنده ی عزیز دلار چه ربطی به تخمه داره؟:|:|:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يكي از فانتزيام اينه كه بازيكن تعويضي فوتبال كه ميخواد بياد داخل زمين اولش كه داره با سرعت مياد با قدرت تمام با صورت بخوره زمين آي حال ميده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهرم گیر داده میگه از توی جوی آب برام عروس دریایی پیدا کن.هر چی میگیم بابا عروس دریایی توی دریاست تو جوی آب چیکار میکنه حالیش نمیشه!خواهر خنگه ما داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وای بر من حسرت یبار "خسته نباشید" گفتن به بابام موند رودلم!!!! خب بابا جون برو یه کاری بره خودت پیدا کن دیگه اه!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام اومده میگه قانون جدید راهنمایی و رانندگی رو شنیدی ؟ گفتم: نه گفت: تصویب کردن از این به بعد اونایی که بنزین نمی زنن غلط میکنن ماشینو ببرن بیرون !

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام رفته هویج خریده میگه عقلت که کار نمیکنه بگیر این هویجو کوفت کن که حداقل چشمات برای تقلب کار کنه ! این باباس ما داریم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخترعمم دهه هشتادیه رفته بودیم خونشون باکلی مهربونی داشت هندوونه میزاشت تودهنم ومن کلی خرکیف شده بودم که یهوجلوهمه بهم گفت بخوربزرگ شی گاوبشی.بعدمادرعزیزم گفت یعنی گاوترازاین؟؟؟میدنم سرراهی هستم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر یه فامیلامون دو سالشه گرفتیمش باهزار زحمت آشغالای دماغشو خالی کردیم، گریه میکنه گیر داده میگه بزارید سر جاش !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم: مامان! یکم وحید بار بزار؟ مامانم:چشم گلم. (منظور از اسم من وحید در اینجا میوه شریفه شلغم می باشد) :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داییم خیلی خر پوله لامصب. یه ماشین خریده 120 میلیون... باور کنین از دیروز که فهمیدم چشام از کاسه دراومده.منتظره یه فرصتم برم روش خط بندازم. فک و فامیله دایی ما داره آخه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نمیدونم چه حکمیه تا ازدواج میکنی دخترای خوشکل مشکل از درودیوار جلوت سبز میشن..مسئولین لدفا ی فکری کنن.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

3ساعت نازل بنزینو تو باک میتکونی بعد تا درمیاری یه قطره میچکه خو بمیری لیتری 700 دارم پولتو میدم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعنی اون شهاب سنگ ماهایا تو حلقم اگه دروغ بگم بابام دهه چهلیه ب قرآن یعنی 70تا دهه هشتادی رو میزاره تو جیبش.وقتی بابام تو یه مجلسه دهه هشتادی وجود نداره حرف بزنه خدایه تیکه انداختنه:-D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز سر کلاس یودم دیدم بابام زنگ میزنه بهم، گفتم نکنه اتفاقی افتاده! رفتم بیرون جواب دادم دیدم نه سلامی نه علیکی میگه: من الآن جلسه م بعدا تماس میگیرم! اخه من چی بگم؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شـــوهــــر خـــالـــم یـــه مـــرد ابــداع گــرهٍ ایـــقد !! فـــرق گـــوجـــه رو با خـــرمالـــو نـــمیـــفـــهـــمـــه  پــاشـــده بــا خـــرمـــالـــو املـــت درســـت کـــرده فک و فاملین اخه؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب رفتم پیش بابام بهش گفتم:بابای خوبم ,گلم,قربونت برم! یهو گفت باز پی میخوای؟ خوب پدر گلم وایسا حرفمو کامل بزنم شاید چیزی نخوام پدره ما داریم؟!!:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز بعد کلاس رفتم یکم تخمه بخرم گفتم کیلو چنده گفت 7 تومن!!! بهش میگم چقدر گرون شده میگه قیمت دلار رفته بالا خوب فرشنده ی عزیز دلار چه ربطی به تخمه داره؟:|:|:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يكي از فانتزيام اينه كه بازيكن تعويضي فوتبال كه ميخواد بياد داخل زمين اولش كه داره با سرعت مياد با قدرت تمام با صورت بخوره زمين آي حال ميده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهرم گیر داده میگه از توی جوی آب برام عروس دریایی پیدا کن.هر چی میگیم بابا عروس دریایی توی دریاست تو جوی آب چیکار میکنه حالیش نمیشه!خواهر خنگه ما داریم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وای بر من حسرت یبار "خسته نباشید" گفتن به بابام موند رودلم!!!! خب بابا جون برو یه کاری بره خودت پیدا کن دیگه اه!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام اومده میگه قانون جدید راهنمایی و رانندگی رو شنیدی ؟ گفتم: نه گفت: تصویب کردن از این به بعد اونایی که بنزین نمی زنن غلط میکنن ماشینو ببرن بیرون !