بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به سراغ من اگر میایی: . . . . . مثل آدم بیا این غرتی بازیا چیه از خودت درمیاری :|......والااااااااااااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺩﻗــــﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾــــﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺰﺍﺣــــﻢ ﻣﯿﺸﻦ ﺍﮐﺜــﺮﺍ ﺍﺳﻤﺸـــﻮﻥ ﯾﺎ ﻣﺮﯾـــﻢِ ﯾﺎ ﺳــــﺎﺭﺍ ؟ !؟:))))))))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه خــونـه خــالـی هـم نـداریـم .. :ا بـا خـودمـون و خـدای خـودمـون خـلـوت کـنـیـم .. چیه؟ نـکنه فـک کردی کـه مـن ؟ لا اله الا الله ! بـرو داداش مـا از اون خـانـواده هـاش نـیستـیم ^_^!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اعتراف می کنم که: با اینکه چندماهه میام 4جوک ولی هفته ی پیش فهمیدم اگه روی آقا ماموته کلیک کنی میری صفحه ی اصلی!!!!!!! یه همچین آدمی ام من !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داش عباس کچل خیلی پستات باحاله یه پست بزار بیشتر باهم دوست بشیم راستی سلنا گومز خواهرم داره؟ عباس آقا چاکریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هـــمـــه مــیــگــن "پـــــــــــــــول" چـــرکـــــــ کـــف دســــتــــــِـ . . . . ولــــی هــــیـــشـــکـــی دَســــتـــای تـــمـــیــز ِ یـــه پـــسَـــر را دوســـت نــــداره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا كيا از قهوه خونه با نام هايي مانند كتابخانه، باشگاه، سينما، استخر، پارك و غيره ياد ميكنند؟ من خودم هر موقع ميخاستم برم قهوه خونه ميگفتم دارم ميرم كتابخونه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شمام بچه بودید شبا موقع خواب دست مامانتونو میگرفتید میخوابیدید ، یا فقط من اینطور بودم :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر : شغلت چیه عزیزم؟ پسر : خوانندگی :) دختر : وای خدای من چقدر رمانتیک، چی میخونی حالا؟ پسر : صفحه نیازمندی روزنامه کثیر الانتشار :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداش کـوچـیکم اس داده:زود چـن تـا اس عـاشقـانه سند کـن بـیاد ، مـهرنوش داره مـیپره ! :ا بـقرآن 14 سـالشـه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چــه کسی خواسـت مــن و تو ما نشویــم؟خدایی دمـش گرم نجاتـــم داد !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همه با هم یک صدا بخونیم………. ﺗــﺎب ﺗـﺎب ﻋﺒــﺎﺳـﯽ، اﺳﺘـــﺎد ﻣَﻨـﻮ ﻧﻨــــﺪازی !!! جمعی از دانشجویان مشروط خُل و چِل!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا وقتی که نشه از اینجا من با بـیــل بزنم تو سر اونایی که لایک نمیکنن،با من از تکنولوژی حرف نزنین!!! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يه سوال شرعي_اجتماعي اون دنيا وقتي ميخوان به حروم خوري هاي ايراسل رسيدگي كنن يقه كي رو ميگيرن؟؟؟؟؟ 1_مدير اپراتور 2_استيون جابز 3_جاستين بيبر 4_مخاطب خاص

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از لذتهای زندگی من اینه: شنیدن صدایی که با قاشق در نوشابه های شیشه ای رو وامیکردیم..... اصن یه دنیاست واسه خودش کیا با من موافقن؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما هم وقتی تویه اتاقی تنها هستید و در به اندازه 1سانتی متر بازه احساس امنیت نمیکنید یا فقط من این جور خود درگیری دارم؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به سراغ من اگر میایی: . . . . . مثل آدم بیا این غرتی بازیا چیه از خودت درمیاری :|......والااااااااااااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺩﻗــــﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾــــﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺰﺍﺣــــﻢ ﻣﯿﺸﻦ ﺍﮐﺜــﺮﺍ ﺍﺳﻤﺸـــﻮﻥ ﯾﺎ ﻣﺮﯾـــﻢِ ﯾﺎ ﺳــــﺎﺭﺍ ؟ !؟:))))))))))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه خــونـه خــالـی هـم نـداریـم .. :ا بـا خـودمـون و خـدای خـودمـون خـلـوت کـنـیـم .. چیه؟ نـکنه فـک کردی کـه مـن ؟ لا اله الا الله ! بـرو داداش مـا از اون خـانـواده هـاش نـیستـیم ^_^!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اعتراف می کنم که: با اینکه چندماهه میام 4جوک ولی هفته ی پیش فهمیدم اگه روی آقا ماموته کلیک کنی میری صفحه ی اصلی!!!!!!! یه همچین آدمی ام من !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داش عباس کچل خیلی پستات باحاله یه پست بزار بیشتر باهم دوست بشیم راستی سلنا گومز خواهرم داره؟ عباس آقا چاکریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هـــمـــه مــیــگــن "پـــــــــــــــول" چـــرکـــــــ کـــف دســــتــــــِـ . . . . ولــــی هــــیـــشـــکـــی دَســــتـــای تـــمـــیــز ِ یـــه پـــسَـــر را دوســـت نــــداره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا كيا از قهوه خونه با نام هايي مانند كتابخانه، باشگاه، سينما، استخر، پارك و غيره ياد ميكنند؟ من خودم هر موقع ميخاستم برم قهوه خونه ميگفتم دارم ميرم كتابخونه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شمام بچه بودید شبا موقع خواب دست مامانتونو میگرفتید میخوابیدید ، یا فقط من اینطور بودم :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر : شغلت چیه عزیزم؟ پسر : خوانندگی :) دختر : وای خدای من چقدر رمانتیک، چی میخونی حالا؟ پسر : صفحه نیازمندی روزنامه کثیر الانتشار :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداش کـوچـیکم اس داده:زود چـن تـا اس عـاشقـانه سند کـن بـیاد ، مـهرنوش داره مـیپره ! :ا بـقرآن 14 سـالشـه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چــه کسی خواسـت مــن و تو ما نشویــم؟خدایی دمـش گرم نجاتـــم داد !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همه با هم یک صدا بخونیم………. ﺗــﺎب ﺗـﺎب ﻋﺒــﺎﺳـﯽ، اﺳﺘـــﺎد ﻣَﻨـﻮ ﻧﻨــــﺪازی !!! جمعی از دانشجویان مشروط خُل و چِل!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا وقتی که نشه از اینجا من با بـیــل بزنم تو سر اونایی که لایک نمیکنن،با من از تکنولوژی حرف نزنین!!! :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يه سوال شرعي_اجتماعي اون دنيا وقتي ميخوان به حروم خوري هاي ايراسل رسيدگي كنن يقه كي رو ميگيرن؟؟؟؟؟ 1_مدير اپراتور 2_استيون جابز 3_جاستين بيبر 4_مخاطب خاص

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از لذتهای زندگی من اینه: شنیدن صدایی که با قاشق در نوشابه های شیشه ای رو وامیکردیم..... اصن یه دنیاست واسه خودش کیا با من موافقن؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما هم وقتی تویه اتاقی تنها هستید و در به اندازه 1سانتی متر بازه احساس امنیت نمیکنید یا فقط من این جور خود درگیری دارم؟