بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

Inbox گوشیت خالیه... سال به سال کسی خبری ازت نمی گیره... حالا بیا هندزفری بذار تو گوشِت آهنگ گوش بده هی زِرت و زورت واست اس میفرستن و آهنگه رو کوفتت می کنن! کشیدم که میگما!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قبول دارین نصف جوونای مملکت به امید" گرفتن وام ازدواجه" که مزدوج میشن؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

5+ ســال . . . اتـل مـتـل تـوتـولـه گــاو حـسـن چـجـوره ؟؟؟ کـرگـدن تـو بـا ایـن سـنـت خـجـالـت نـمـیـکـشـی +5 مـیـخـونـی ^_^؟؟؟ بــرو از خــدا بــتــرس!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینقده بدم میاد وقتی دارم روی آهنگ می خونم خواننده اشتباه میخونه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لعنت به اون لحظه ای که..... دلت گرفته و رفتی تو حسسسس غم..... ولی یوهویی.... دستشوییت بگیره و مجبور شی حس و بیخی شی بری دستشویی تا اتاقو اب نبرده خخخخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

50 درصـد عـلـتـی کـه مـیـرم جـشـن واس گـردو تـو کـیـکـشـه 40 درصـد خـامـه کـیـک 5 درصـد مـیـوه کـیـک 5 درصـد بـقـیـه مـحـتـوا کـیـک بـه مـن چـی دو کـفـتـر عـاشـق مـیـخـوان بـرن لـونـه سـازی؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخدره متولده 1378 استاتوس گذاشته : ” اگر مرا نمیخواهی به من بگو منو در این بلاتکلیفی رها نکن! . . بعد من همسن این بودم تنها بلا تکلیفیم این بود سرِ دسشویی کدوم وری بشینم.... :o

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از وقتي عضو رسمي 4جوك شدم به يه بيماري عجيب دچارشدم به دگرنالايكي يه نوع از خودلايكيه ولي حادتر از اونه خداهمتونو شفا بده(خخخخخخخخخخخخخخ) هاااااي هرروز كته چرا فحش ميدي؟؟؟ بي مزه خودتي

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نمیدانم تا کدامین طلوع خواهم ماند........در کدامین غروب خواهم رفت ............. اما دوست دارم تا وقتی که زنده ام . . . . . تو رو سر کار بذارم. خخخخخخخخخ خخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اراده ای کـــــه بـــعـــضـــی پــــســـرا بـَــــرا دوســـتــــــ شــــدن بـــا دخــتــرا دارند .. .. .. .. .. "مــجــنــون" بــَـــرا رســـیــدن بـــه "لــیــلــی" نــــداشـــت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تلویزیون داره میگه : جوونا باید مسیر زندگیشونو مشخص کنن تا موفق بشن ... یهو مامانم برگشته میگه : مسیرشون مشخصه دیگه ... اینترنت ..آشپزخونه... اینترنت...دستشویی... اینترنت...تخت خواب ...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

- «شام چی درست کنم؟» اولین جمله مامانم در حین جمع کردن سفره ناهار

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه‏ ‏سوال‏ ‏فلسفی جهان هستی سرد است و به ان گرما داده شدهثابت کنید که غلط است بگوییم جهان هستی گرم است و به ان سرما داده شده است‏!‏... من‏ ‏که‏ ‏موندم‏ ‏توش خخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باید اعتراف کنم من زمانی که درخیابان هستم دنبال شماره پلاک ماشن های که شبیه شماره ماشین خودم هست می گرذم حال نمی دانم شماهم همین جوری هستید یامن مرض شماره گرفتم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

__[ ]__|"?___ '-@------@- ' اين نيسان با يك بشكه محبت قاچاق تقديم تو. فقط دمت گرم مسیج خوندى پاک کن نيسان دزديه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من موندم این قدیمیا چطوری شعر های دوره دبستانشون رو حفظ هستن؟ من تنها چیزی که از دبستانم مونده تو ذهنم یه جمله از کتاب علومه! سبزیه رنگ برگ به سبب ماده ای به نام سبزینه است

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

Inbox گوشیت خالیه... سال به سال کسی خبری ازت نمی گیره... حالا بیا هندزفری بذار تو گوشِت آهنگ گوش بده هی زِرت و زورت واست اس میفرستن و آهنگه رو کوفتت می کنن! کشیدم که میگما!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قبول دارین نصف جوونای مملکت به امید" گرفتن وام ازدواجه" که مزدوج میشن؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

5+ ســال . . . اتـل مـتـل تـوتـولـه گــاو حـسـن چـجـوره ؟؟؟ کـرگـدن تـو بـا ایـن سـنـت خـجـالـت نـمـیـکـشـی +5 مـیـخـونـی ^_^؟؟؟ بــرو از خــدا بــتــرس!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینقده بدم میاد وقتی دارم روی آهنگ می خونم خواننده اشتباه میخونه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لعنت به اون لحظه ای که..... دلت گرفته و رفتی تو حسسسس غم..... ولی یوهویی.... دستشوییت بگیره و مجبور شی حس و بیخی شی بری دستشویی تا اتاقو اب نبرده خخخخخخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

50 درصـد عـلـتـی کـه مـیـرم جـشـن واس گـردو تـو کـیـکـشـه 40 درصـد خـامـه کـیـک 5 درصـد مـیـوه کـیـک 5 درصـد بـقـیـه مـحـتـوا کـیـک بـه مـن چـی دو کـفـتـر عـاشـق مـیـخـوان بـرن لـونـه سـازی؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخدره متولده 1378 استاتوس گذاشته : ” اگر مرا نمیخواهی به من بگو منو در این بلاتکلیفی رها نکن! . . بعد من همسن این بودم تنها بلا تکلیفیم این بود سرِ دسشویی کدوم وری بشینم.... :o

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از وقتي عضو رسمي 4جوك شدم به يه بيماري عجيب دچارشدم به دگرنالايكي يه نوع از خودلايكيه ولي حادتر از اونه خداهمتونو شفا بده(خخخخخخخخخخخخخخ) هاااااي هرروز كته چرا فحش ميدي؟؟؟ بي مزه خودتي

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نمیدانم تا کدامین طلوع خواهم ماند........در کدامین غروب خواهم رفت ............. اما دوست دارم تا وقتی که زنده ام . . . . . تو رو سر کار بذارم. خخخخخخخخخ خخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اراده ای کـــــه بـــعـــضـــی پــــســـرا بـَــــرا دوســـتــــــ شــــدن بـــا دخــتــرا دارند .. .. .. .. .. "مــجــنــون" بــَـــرا رســـیــدن بـــه "لــیــلــی" نــــداشـــت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تلویزیون داره میگه : جوونا باید مسیر زندگیشونو مشخص کنن تا موفق بشن ... یهو مامانم برگشته میگه : مسیرشون مشخصه دیگه ... اینترنت ..آشپزخونه... اینترنت...دستشویی... اینترنت...تخت خواب ...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

- «شام چی درست کنم؟» اولین جمله مامانم در حین جمع کردن سفره ناهار

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه‏ ‏سوال‏ ‏فلسفی جهان هستی سرد است و به ان گرما داده شدهثابت کنید که غلط است بگوییم جهان هستی گرم است و به ان سرما داده شده است‏!‏... من‏ ‏که‏ ‏موندم‏ ‏توش خخخخخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باید اعتراف کنم من زمانی که درخیابان هستم دنبال شماره پلاک ماشن های که شبیه شماره ماشین خودم هست می گرذم حال نمی دانم شماهم همین جوری هستید یامن مرض شماره گرفتم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

__[ ]__|"?___ '-@------@- ' اين نيسان با يك بشكه محبت قاچاق تقديم تو. فقط دمت گرم مسیج خوندى پاک کن نيسان دزديه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من موندم این قدیمیا چطوری شعر های دوره دبستانشون رو حفظ هستن؟ من تنها چیزی که از دبستانم مونده تو ذهنم یه جمله از کتاب علومه! سبزیه رنگ برگ به سبب ماده ای به نام سبزینه است