بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ملت شنيدن پياده روي مفيده اما مثه اينکه واسشون شفاف سازي نشده رو زمين بايد اينکارو کنن نه روي اعصابه ما :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خـدا جـون قٌـربـونـت بٍشـم بـه مـا کـه بٍنـز و بـوگـاتی و لامبـورگینـی تـوی واقعیـت نـدادی.... حـداقـل یـه کمکـی کـن، تـو Need For Speedبتونیـم یکـم راحتــــــــتر بدستشــون بیاریــم؛دی:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هــی مــردک ! تــو کــه بـا درس خـونـدن زن مــخالـفــــــــی .. بــی جـا مــیکنی وقـتی زنــت ُ مـیبری دکــتر ، مـیگی دکــتر ِ زن مـعـایـنه ش کـنه ! آررره .. ایـــنجوریاس(:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کیف پولم شده مثل پیاز … هر وقت بازش می کنم اشکم در میاد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستان میخوام در لا به لای پست ها از خــــــــــــانواده محتــــــرم رجبـــــــــــــی تشکر کنم که ما رو تنها نزاشتن و مطالبمون رو لایک کردن! به افتخارشون یه لایک بزنید!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻥ ﺍﺻﻼ؟ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﯼ ﻣﺪﺭﮐﺸﻮﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﺻﻔﺮ ﺟﻠﺴﻪ؟! والــااااا!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب های بارانی چرا که نمیدونم بخوابم حتما به علت زیاد نگاه کردن به فیلم های ترسناک هست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حسابي سر به سر رفيقم گذاشتم.با يه عصبانيت خاصي برگشت و گفت:يه بار ديگه از اين كارا كني ميشه دو بار.اونقد جدي گفت كه يه لحظه هنگ كردم.رفيقه با حاله ما داريم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادش بخیر ما کوچیک بودیم ی توپ دارم قلقلیه میخوندیم ولی بچه های امروزی سوسن خانوم میخونن!!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دقت كردين اگه يكي جيغ ودادكنه صداش تا استراليا ميره! ولي اگه هزاران نفر تو يه جا(مثل كنسرت)جيغ و داد كنن صدا بشكل ههههههااا مياد!تصوركن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باید به بعضی از پسرا گفت خدایی دمت گرم که هنوز دست به ابروهات نزدی .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لا مصب تو مدرسه هروقت یه گندی میزدیم زنگ تفریح بعد ناظم بچه ها را صف میکرد حالا میخواست زنگ اول باشه یا سوم.ما هم مث سگ میترسیدیم که الآن اسممونو صدا میزنه میگه بیاین بالا.... عجب دورانی بود...حیف

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اشک در چشمانش حلقه زده بود،بغض بزرگی راه گلویش را بسته بود، غم بزرگی در سینه داشت ،دلش میخواست فریاد بزند، ،آری این احساس صادق—بچه جاده سرخس بود که در مسجد خرما به او نرسیده بود....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کــصـافـط کیـسـت؟؟؟ . . . . . . اسـتـادی کـه قـبـل از امـتـحـانـات تـو دل بـچـه هـارو خـالـی مـیـکـنـه!!!^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من موندم این صدای پشه ها واقعا صدای بال زدنشونه ... یا لوس بازیشونه ... دارن با دهنشون صدای هلیکوپتر در میارن !!! به قیافش نمیخوره این صداها !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهشمند است از دوستانی که میخوان یه چیزی توی حلقمون فرو کنن(مثلا فانتزی یا اعتماد به نفس یا شجاعت )خواستم بهشون اعلام کنم حلقمون پر شده تو یه جا دیگه فرو کنید

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ملت شنيدن پياده روي مفيده اما مثه اينکه واسشون شفاف سازي نشده رو زمين بايد اينکارو کنن نه روي اعصابه ما :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خـدا جـون قٌـربـونـت بٍشـم بـه مـا کـه بٍنـز و بـوگـاتی و لامبـورگینـی تـوی واقعیـت نـدادی.... حـداقـل یـه کمکـی کـن، تـو Need For Speedبتونیـم یکـم راحتــــــــتر بدستشــون بیاریــم؛دی:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هــی مــردک ! تــو کــه بـا درس خـونـدن زن مــخالـفــــــــی .. بــی جـا مــیکنی وقـتی زنــت ُ مـیبری دکــتر ، مـیگی دکــتر ِ زن مـعـایـنه ش کـنه ! آررره .. ایـــنجوریاس(:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کیف پولم شده مثل پیاز … هر وقت بازش می کنم اشکم در میاد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستان میخوام در لا به لای پست ها از خــــــــــــانواده محتــــــرم رجبـــــــــــــی تشکر کنم که ما رو تنها نزاشتن و مطالبمون رو لایک کردن! به افتخارشون یه لایک بزنید!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻥ ﺍﺻﻼ؟ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﯼ ﻣﺪﺭﮐﺸﻮﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﺻﻔﺮ ﺟﻠﺴﻪ؟! والــااااا!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب های بارانی چرا که نمیدونم بخوابم حتما به علت زیاد نگاه کردن به فیلم های ترسناک هست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حسابي سر به سر رفيقم گذاشتم.با يه عصبانيت خاصي برگشت و گفت:يه بار ديگه از اين كارا كني ميشه دو بار.اونقد جدي گفت كه يه لحظه هنگ كردم.رفيقه با حاله ما داريم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادش بخیر ما کوچیک بودیم ی توپ دارم قلقلیه میخوندیم ولی بچه های امروزی سوسن خانوم میخونن!!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دقت كردين اگه يكي جيغ ودادكنه صداش تا استراليا ميره! ولي اگه هزاران نفر تو يه جا(مثل كنسرت)جيغ و داد كنن صدا بشكل ههههههااا مياد!تصوركن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باید به بعضی از پسرا گفت خدایی دمت گرم که هنوز دست به ابروهات نزدی .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لا مصب تو مدرسه هروقت یه گندی میزدیم زنگ تفریح بعد ناظم بچه ها را صف میکرد حالا میخواست زنگ اول باشه یا سوم.ما هم مث سگ میترسیدیم که الآن اسممونو صدا میزنه میگه بیاین بالا.... عجب دورانی بود...حیف

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اشک در چشمانش حلقه زده بود،بغض بزرگی راه گلویش را بسته بود، غم بزرگی در سینه داشت ،دلش میخواست فریاد بزند، ،آری این احساس صادق—بچه جاده سرخس بود که در مسجد خرما به او نرسیده بود....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کــصـافـط کیـسـت؟؟؟ . . . . . . اسـتـادی کـه قـبـل از امـتـحـانـات تـو دل بـچـه هـارو خـالـی مـیـکـنـه!!!^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من موندم این صدای پشه ها واقعا صدای بال زدنشونه ... یا لوس بازیشونه ... دارن با دهنشون صدای هلیکوپتر در میارن !!! به قیافش نمیخوره این صداها !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهشمند است از دوستانی که میخوان یه چیزی توی حلقمون فرو کنن(مثلا فانتزی یا اعتماد به نفس یا شجاعت )خواستم بهشون اعلام کنم حلقمون پر شده تو یه جا دیگه فرو کنید