بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

3 شاخه گل برات میفرستم... گلبهار,گلناز,گلخار.. گلاشو بذار تو گلدون..بهارش واسه عمرت..نازش واسه چشمات..خارشم بره تو چشم بدخواهات..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به هر حال بررسی که می کنم می بینم تنها کسی که به من نخ داد، قرقره بود!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با اعصاب خراب اومدم نشسنم میگم : دیدی چی شد؟ امروز ن ورزش کردم ن وزن کم کردم! گودزیلا دراومده میگه : چرا وزن کم کردی... مگه نرفتی دستشویی :] ضمن اطلاع 5 سالشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شمام تو امتحانا هرچی سوال بلد بودید ۰/۵ نمره داشت هر چی بلد نبودید ۲ نمره ای بود!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، قِلیون بعد چایی چایی بعد قِلیون :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻋﻄﺴﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺯﻫﺮ ﻣﺎﺭﻩ ﻧﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﺷﻪ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

95درصد معلما وقتی مدیر مدرسه میومد سر کلاس الکی یه جور رفتار می کردن انگار خیلی خفن دارن درس میدن! یادتونه؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ینی اگه در دورترین فاصله خونه نسبت به مامانت هم باشی ... اگه چیزی از دستش بیفته بشکنه ... . باز میگه انقد تو حواسمو پرت کردی ، افتاد شیکست .... !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اينجاآسمان صاف تاقسمتي به رنگ عشق همراه باغبارفراق است. توده اي سلام به سمت شمادرحركت است،ضمنااحتمال بارش بوسه دورازانتظارنيست. !!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گر Mail کنی تو Pic مارا، Thanksمیکنمت بسی نگارا! در شهر Dream گرفته ای عکس، Mail گر نکنی بزن تو یکFax

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه خواهش کوچیک از همتون دارم... الان که داری این پست رو میخونی... فقط 10 ثانیه لبخند بزن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما که پیر شدیم و ازمون گذشت... باشد که نسل آینده ما بفهمند اون سوراخ ریز روی خودکار بیک به چه دردی می خوره؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضیا رو خدا روشون کلی وقت گذاشته با فتوشاپ درست کرده یه عده هم مثل من رو عجله ای با Paint ویندوز درست کرده اینه عدل خدا؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میگم واس اینکه جوکایی که سند میکنم تایید شه و لایکم زیاد باشه باید برم با مار ملاقات مستقیم داشته باشم واس خرید مهره مار

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر شهری ک از بی آبی و کمبود باران رنج میبرد , یکی بیاد این ماشین مارو ببره شهرشون و هر روز ببرتش کارواش. هر روز بارون میاد واسشون!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نقش معلم پرورشی تو مدرسه مث نقش مداد سفید تو مداد رنگیا بود ! خخخخخخ یادش بخیر

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

3 شاخه گل برات میفرستم... گلبهار,گلناز,گلخار.. گلاشو بذار تو گلدون..بهارش واسه عمرت..نازش واسه چشمات..خارشم بره تو چشم بدخواهات..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به هر حال بررسی که می کنم می بینم تنها کسی که به من نخ داد، قرقره بود!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با اعصاب خراب اومدم نشسنم میگم : دیدی چی شد؟ امروز ن ورزش کردم ن وزن کم کردم! گودزیلا دراومده میگه : چرا وزن کم کردی... مگه نرفتی دستشویی :] ضمن اطلاع 5 سالشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شمام تو امتحانا هرچی سوال بلد بودید ۰/۵ نمره داشت هر چی بلد نبودید ۲ نمره ای بود!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، قِلیون بعد چایی چایی بعد قِلیون :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻋﻄﺴﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺯﻫﺮ ﻣﺎﺭﻩ ﻧﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﺷﻪ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

95درصد معلما وقتی مدیر مدرسه میومد سر کلاس الکی یه جور رفتار می کردن انگار خیلی خفن دارن درس میدن! یادتونه؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ینی اگه در دورترین فاصله خونه نسبت به مامانت هم باشی ... اگه چیزی از دستش بیفته بشکنه ... . باز میگه انقد تو حواسمو پرت کردی ، افتاد شیکست .... !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اينجاآسمان صاف تاقسمتي به رنگ عشق همراه باغبارفراق است. توده اي سلام به سمت شمادرحركت است،ضمنااحتمال بارش بوسه دورازانتظارنيست. !!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گر Mail کنی تو Pic مارا، Thanksمیکنمت بسی نگارا! در شهر Dream گرفته ای عکس، Mail گر نکنی بزن تو یکFax

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه خواهش کوچیک از همتون دارم... الان که داری این پست رو میخونی... فقط 10 ثانیه لبخند بزن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما که پیر شدیم و ازمون گذشت... باشد که نسل آینده ما بفهمند اون سوراخ ریز روی خودکار بیک به چه دردی می خوره؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضیا رو خدا روشون کلی وقت گذاشته با فتوشاپ درست کرده یه عده هم مثل من رو عجله ای با Paint ویندوز درست کرده اینه عدل خدا؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میگم واس اینکه جوکایی که سند میکنم تایید شه و لایکم زیاد باشه باید برم با مار ملاقات مستقیم داشته باشم واس خرید مهره مار

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر شهری ک از بی آبی و کمبود باران رنج میبرد , یکی بیاد این ماشین مارو ببره شهرشون و هر روز ببرتش کارواش. هر روز بارون میاد واسشون!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نقش معلم پرورشی تو مدرسه مث نقش مداد سفید تو مداد رنگیا بود ! خخخخخخ یادش بخیر