بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اه خیلی هواس پرت شدم. دیروز خیلی گشنم شده بود. واسه همینم رفتم تو دست شویی :ا با خودم گفتم خوب, حالا چی بخورم؟ :ا که یادم اومد باید از تو یخچال خوردنی بردارم :ا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

1دختر دارم شاه نداره صورتی داره ماه نداره........... این مامان باباهای خوشحال بوده ما داشتیم؟ کاش نظرهای باقیم همین بود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی با دوستامم و مامانم یا بابام بهم زنگ می زنن. یجوری باهشون صحبت می کنم که دوستام فکر کنن دارم با سفیر فرانسه حرف میزنم. اخه نمی خام دوستام فکر کنن من بچه ننم :(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا مامانم کنترل تلوزیون رو گرفته جلو دستگاه پخش هی میزنه میکوبه زمین داد میزنخ این چرا کار نمیکنه!!!!!!!! من.....!!! سازنده کنترل!!!!! هر کی با این صحنه درگیر شده بزنه لایکو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ببينيد قيمت دلار چقدر رو بابام تاثير گذاشتهD: هردفعه ازم پول مي گرفت دوبرابرش رو بهم مي داد :) حالا جديدا هرقدر مي گيري يه چيزي هم ازش كم مي كنه بهم پس مي ده :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم امروز حالم خوب نیست ، خیلی بی حالم ... مامانم میگه : تو همیشه حال نداری ؛ نه می میری نه خوب میشی ! شک داشتم که سر راهیم که اونم خوشبختانه برطرف شد!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضی وقتها عقل آدم یه چیز میگه و دلش یه چیز دیگه ! . . . اصلاً هر دو شون غلط کردن آدم باید ببینه زنش چی میگه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نظریه دوست ما رو! جمعه اول دنیا نابود می شه بعد جهان D: الان دقیقا این یعنی چی ؟!؟! دوست ما داریم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام میگه اگه بایکی دعوا گرفتی بزا دماغتو بشکنه 15 میلین دیه بگیریم چی بگم به این پدر (این رو دید یه پس گردنی زد )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز با داداشم تو تاکسی بودیم اومد بگه کنار پل پیاده میشیم گفت:آقا پیاده کنارا پل میشیم....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو اتاقم چی‌توز موتوری بزرگ داشتم ، مامانم اومد نصف بیشترش رو خورد ، وقتی‌ که داشت میرفت بیرون از اتاق خیلی‌ جدی برگشت گفت : اینا چیه میخورین؟ اه اه زبونم از گفتن هر حرفی‌ قاصره :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماشین جدید خریده بودم رفتم خونه بعد از اینکه ماشین رو گذاشتم توی حیاط ،موقع بستن در حیاط سرم خورد به جعبه پست و شکست و کلی خون اومد. بابام گفت خدا رو شکر خونریزی هم شد دیگه لازم نیست گوسفند بکشیم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دهه هشتادیا درعین ترسناک بودن حسود وخطرناک هم هشتن به داداششون هم رحم نمیکنن.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما تابه الان چند بار توی جشن تولدتون کیک تولدتون رو بریدین بعدشم جاقوش رو لیسیدین اونم وقتی مهمون دارین؟ چند بار ها چندبار  خیلی دلم میخواد بدونم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از خاطرات بدم اینه که وقتی سر سفره میشستییییم بابام ازم وضع کارنامه اوووو نمره هامیپرسید!!!!!!غذا واسم زهر مار میشد.........آخه اینم خونواده ی غذا زهر مار کنه ما دارییییم؟دونقطه دی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هوای فردا افتابی و صاف تا قسمتی ابری همراه با باران و احتمال بارش برف و تگرگ می باشد. خوب تو که همه حالت های اب و هوایی رو گفتی!!! هوا شناسی شهر شما هم همین طوره؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اه خیلی هواس پرت شدم. دیروز خیلی گشنم شده بود. واسه همینم رفتم تو دست شویی :ا با خودم گفتم خوب, حالا چی بخورم؟ :ا که یادم اومد باید از تو یخچال خوردنی بردارم :ا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

1دختر دارم شاه نداره صورتی داره ماه نداره........... این مامان باباهای خوشحال بوده ما داشتیم؟ کاش نظرهای باقیم همین بود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی با دوستامم و مامانم یا بابام بهم زنگ می زنن. یجوری باهشون صحبت می کنم که دوستام فکر کنن دارم با سفیر فرانسه حرف میزنم. اخه نمی خام دوستام فکر کنن من بچه ننم :(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا مامانم کنترل تلوزیون رو گرفته جلو دستگاه پخش هی میزنه میکوبه زمین داد میزنخ این چرا کار نمیکنه!!!!!!!! من.....!!! سازنده کنترل!!!!! هر کی با این صحنه درگیر شده بزنه لایکو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ببينيد قيمت دلار چقدر رو بابام تاثير گذاشتهD: هردفعه ازم پول مي گرفت دوبرابرش رو بهم مي داد :) حالا جديدا هرقدر مي گيري يه چيزي هم ازش كم مي كنه بهم پس مي ده :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم امروز حالم خوب نیست ، خیلی بی حالم ... مامانم میگه : تو همیشه حال نداری ؛ نه می میری نه خوب میشی ! شک داشتم که سر راهیم که اونم خوشبختانه برطرف شد!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضی وقتها عقل آدم یه چیز میگه و دلش یه چیز دیگه ! . . . اصلاً هر دو شون غلط کردن آدم باید ببینه زنش چی میگه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نظریه دوست ما رو! جمعه اول دنیا نابود می شه بعد جهان D: الان دقیقا این یعنی چی ؟!؟! دوست ما داریم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام میگه اگه بایکی دعوا گرفتی بزا دماغتو بشکنه 15 میلین دیه بگیریم چی بگم به این پدر (این رو دید یه پس گردنی زد )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز با داداشم تو تاکسی بودیم اومد بگه کنار پل پیاده میشیم گفت:آقا پیاده کنارا پل میشیم....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو اتاقم چی‌توز موتوری بزرگ داشتم ، مامانم اومد نصف بیشترش رو خورد ، وقتی‌ که داشت میرفت بیرون از اتاق خیلی‌ جدی برگشت گفت : اینا چیه میخورین؟ اه اه زبونم از گفتن هر حرفی‌ قاصره :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماشین جدید خریده بودم رفتم خونه بعد از اینکه ماشین رو گذاشتم توی حیاط ،موقع بستن در حیاط سرم خورد به جعبه پست و شکست و کلی خون اومد. بابام گفت خدا رو شکر خونریزی هم شد دیگه لازم نیست گوسفند بکشیم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دهه هشتادیا درعین ترسناک بودن حسود وخطرناک هم هشتن به داداششون هم رحم نمیکنن.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما تابه الان چند بار توی جشن تولدتون کیک تولدتون رو بریدین بعدشم جاقوش رو لیسیدین اونم وقتی مهمون دارین؟ چند بار ها چندبار  خیلی دلم میخواد بدونم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از خاطرات بدم اینه که وقتی سر سفره میشستییییم بابام ازم وضع کارنامه اوووو نمره هامیپرسید!!!!!!غذا واسم زهر مار میشد.........آخه اینم خونواده ی غذا زهر مار کنه ما دارییییم؟دونقطه دی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هوای فردا افتابی و صاف تا قسمتی ابری همراه با باران و احتمال بارش برف و تگرگ می باشد. خوب تو که همه حالت های اب و هوایی رو گفتی!!! هوا شناسی شهر شما هم همین طوره؟