بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مادر:اقاي دكتر بچم چطوره؟؟؟؟؟؟ دكتر:متاسفانه ناقص به دنيا اومده....... مادر: نــــــــــــــــــــــه!!!!! مشكلش چيه؟؟؟؟ دكتر:دندون دنداره خخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گاهی وقتام به خاطر حجم زیاد غذای سوخته یا شفته یا شور شده نمی شه ریختش دورتا این لکه ی ننگو از پیشونیمون پاک بکنیم!!!(یا حداقل کسی نفهمه)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از سخت ترین خدافظی ها … خدافظی با سنگیه که تا دمه در خونه شوتش کردی!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضیام هستن چیزی پیدا نمیکنن بنویسن!!!! همش میگن: بعضیا اینجوری، بعضیا اونجوری!!!!:-?? باید ب اینجور آدما بگن: بروو از خدا بترس!!!!!!! والا!:-??:D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر 18 سال و 7 ماه و 6 روز مدام فرياد بکشي براي گرم کردن يک استکان چاي سرد انرژي توليد مي کني؟ (ارزش امتحان کردن نداره!)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر سرت را محکم به ديوار بکوبي 150 کالري در ساعت را آب ميکني! (هرگز در منزل اينکار را نکن، سر کار اشکالي نداره!)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قلب انسان چنان فشاري موقع رساندن خون به بدن توليد ميکند که مي تواند تا 914.40 سانتيمتر فوران کند!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﮎ ﺣﺮﯾﻒ ﺗﯿﻢ ﺣﺮﯾﻒ ﺭﻭ ﻫﻮﻭﻭ ﮐﻨﻪ :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بی تو بودن مشکل نیست محــــــــــــــــال اسـت...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقای مجری:پسرعمه زا انقد صدات زدن نشنیدی؟ پسرعمه زا:شنیدم اهمیت ندادم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من موندم دخترایی که موهاشونو میرزن یه طرف که طول بینی شون معلوم نشه تو این فکر نیستن که ممکنه یکی از اونور نیگاشون کنه؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا ی روز با مامانم از بغل ی خونه ای رد میشدم یهو با صدای بلند گفتم آخی مامان بوی بابابزرگ میاد!!!! مامانم گفت آبروریزی نکن پدسگ بوی تریاکه!!!!!! منو میگیo_O:'(:-X

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به دوستم میگم برو اون پایین کارت دارن بهم برمیگرده و میگه:پس چرا باتو کار ندارن؟!!!!!!!! دوستانی داریما مااااااااا!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مي گم چرا هر كس مي خواد برا كسي دلسوزي كنه مي گه جيگرم كباب شد چرا نمي گه جيگرم آبپز شد يا جيگرم گريل شد! تازه خاصيتش هم بيشتره سرطان زا هم نيست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گاهي وقتها كه مي يام اينجا مي بينم بعضيا چه زوري مي زنند يه چيز خنده دار بنويسند حتي يه پوسته خربزه كنار خيابون ببينند ازش يك جوك در مي يارند . باخودم ميگم چه مي كنه اين 2هزار تومن!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما نسلی هستیم که بچه که بودیم،روی لواشکو کامل میلیسیدیم تا اگه کسی بهمون گفت به منم بده،بهش بگیم دهنیه!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مادر:اقاي دكتر بچم چطوره؟؟؟؟؟؟ دكتر:متاسفانه ناقص به دنيا اومده....... مادر: نــــــــــــــــــــــه!!!!! مشكلش چيه؟؟؟؟ دكتر:دندون دنداره خخخخخخ

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گاهی وقتام به خاطر حجم زیاد غذای سوخته یا شفته یا شور شده نمی شه ریختش دورتا این لکه ی ننگو از پیشونیمون پاک بکنیم!!!(یا حداقل کسی نفهمه)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از سخت ترین خدافظی ها … خدافظی با سنگیه که تا دمه در خونه شوتش کردی!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضیام هستن چیزی پیدا نمیکنن بنویسن!!!! همش میگن: بعضیا اینجوری، بعضیا اونجوری!!!!:-?? باید ب اینجور آدما بگن: بروو از خدا بترس!!!!!!! والا!:-??:D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر 18 سال و 7 ماه و 6 روز مدام فرياد بکشي براي گرم کردن يک استکان چاي سرد انرژي توليد مي کني؟ (ارزش امتحان کردن نداره!)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر سرت را محکم به ديوار بکوبي 150 کالري در ساعت را آب ميکني! (هرگز در منزل اينکار را نکن، سر کار اشکالي نداره!)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قلب انسان چنان فشاري موقع رساندن خون به بدن توليد ميکند که مي تواند تا 914.40 سانتيمتر فوران کند!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﮎ ﺣﺮﯾﻒ ﺗﯿﻢ ﺣﺮﯾﻒ ﺭﻭ ﻫﻮﻭﻭ ﮐﻨﻪ :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بی تو بودن مشکل نیست محــــــــــــــــال اسـت...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقای مجری:پسرعمه زا انقد صدات زدن نشنیدی؟ پسرعمه زا:شنیدم اهمیت ندادم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من موندم دخترایی که موهاشونو میرزن یه طرف که طول بینی شون معلوم نشه تو این فکر نیستن که ممکنه یکی از اونور نیگاشون کنه؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا ی روز با مامانم از بغل ی خونه ای رد میشدم یهو با صدای بلند گفتم آخی مامان بوی بابابزرگ میاد!!!! مامانم گفت آبروریزی نکن پدسگ بوی تریاکه!!!!!! منو میگیo_O:'(:-X

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به دوستم میگم برو اون پایین کارت دارن بهم برمیگرده و میگه:پس چرا باتو کار ندارن؟!!!!!!!! دوستانی داریما مااااااااا!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مي گم چرا هر كس مي خواد برا كسي دلسوزي كنه مي گه جيگرم كباب شد چرا نمي گه جيگرم آبپز شد يا جيگرم گريل شد! تازه خاصيتش هم بيشتره سرطان زا هم نيست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گاهي وقتها كه مي يام اينجا مي بينم بعضيا چه زوري مي زنند يه چيز خنده دار بنويسند حتي يه پوسته خربزه كنار خيابون ببينند ازش يك جوك در مي يارند . باخودم ميگم چه مي كنه اين 2هزار تومن!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما نسلی هستیم که بچه که بودیم،روی لواشکو کامل میلیسیدیم تا اگه کسی بهمون گفت به منم بده،بهش بگیم دهنیه!!!