بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاخه کجای دنیا زیر دریا ساحل وجود داره ک تو کارتون باب اسفنجی میرن ساحل موج سواری و شنا!؟! دوربین تعجب منو بگیر!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو خونه ما یه قانون نا نوشته هست که میگه هر کی آخرین نفر از سفره بلند شد،باید همه چی رو خودش جمع کنه !! اصن یه وضی :-o

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻦﺍﯾﻨﻘﺪ ﻣﺎﻫﻦ ﮐﻪﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﻫﯽ ﻧﮕﺎﺷﻮﻥﮐﻨﯽ . . . . .ﭼﯿﻪ ؟ ﭼﺮﺍ ﻫﻤﺘﻮﻥ ﺯﻝﺯﺩﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی میگفت یادش بخیر!!!! ماکه بچه بودیم چقدر نعلبیکی وایتکس میزدیم حالا دخترای الان بلدنیستن در اشپزخونه از کدوم طرف هست !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

واقعا نمیدونم ملت چ انگیزه ایی دارن سر افطار بلند میشن میان خرید؟؟؟؟!!!! تا ساعت8هیچ خبری نیستا از8ب بعد مثه مور و ملخ میریزن تو مغازه.بخدا مام گناه داریم نمیزارن ی لغمه افطار نوش جون کنیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نمیدونم فرستنده ی ما پسرا ایراد داره یا گیرنده ی دخترا. همین ک ب دختره میگی دوستت دارم جوگیر میشه میگه؛کی میای خواستگاریم؟؟؟؟؟ از همین تریبون اعلام میکنم؛دخترای عزیز استدلالتون تو حلقم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امـروز بـه داداشــم میــگم : کلاغـه بـرام خبـر آورده کـه سـیگـار میکـشی... داداشـم میـگه:تـو خـودت چـی میزنـی کـه مـی تونـی بـا پـرنده ها صـحبـت کنـی؟؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو ماه رمضون وقتي موقع اذان ميشه ميگن الله اکبر مردم انقد خوشحال ميشن که انگار سال تحويل شده مــــــا که اينجوريـــم (((((((((-:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آیا میدانید وقتی زبونتو از دهنت بیرون آوردی نمیتونی حرف 'ژ' رو تلفظ کنی؟ . . . . . حالا چرا مث عقب مونده ها زبونتو بیرون آوردی؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هیچ صدایی نا امید کننده تر از صدای پخ پخ ته آب میوه نیس!!!! . . به نظر شما اینطوری نیس؟؟!!عایا؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادتونه بچه بودیم تو مدرسه میگفتیم کیا روزن؟ واسه اثباتش زبونمون رو نشون میدادیم اگه سفید بود مورد قبول واقع میشد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طبق آخرین آمار، خانوم ها ۷۰٪ عمر خود را در جستجوی یافتن آدرسِ ” یه دکترِ خوب!!”سپری میکنند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من تا چن وقت پیش نمیدونستم چرا به ماه رمضان میگن ، ماه پر برکت !! تا امروز ظهر ناخداگاه کشیده شدم سمت یخچاله خونمون و وقتی که در یخچال رو باز کردم ، پی به موضوع بردم....!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هـر چـقــــــدر هـم جـفـت بـیـــــاورم فـایــــده ای نـدارد؛ فقـــط تـــــــو جـفـت مـنـی . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پنجره اتاقم رو به حیات باز میشد منم هر چی میخوردم زررت از اونجا مینداختم بیرون الا تور نصب کردیم هر چی میندازم کتلت میشه کف اتاق

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلامتی هرچی خوبه, که بدش ماییم..... سلامتی هر چی بزرگه,که کوچیکش ماییم..... سلامتی هرچی رفیقه,که اگه قابل بدونه رفیقش ماییم.....

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاخه کجای دنیا زیر دریا ساحل وجود داره ک تو کارتون باب اسفنجی میرن ساحل موج سواری و شنا!؟! دوربین تعجب منو بگیر!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو خونه ما یه قانون نا نوشته هست که میگه هر کی آخرین نفر از سفره بلند شد،باید همه چی رو خودش جمع کنه !! اصن یه وضی :-o

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻦﺍﯾﻨﻘﺪ ﻣﺎﻫﻦ ﮐﻪﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﻫﯽ ﻧﮕﺎﺷﻮﻥﮐﻨﯽ . . . . .ﭼﯿﻪ ؟ ﭼﺮﺍ ﻫﻤﺘﻮﻥ ﺯﻝﺯﺩﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی میگفت یادش بخیر!!!! ماکه بچه بودیم چقدر نعلبیکی وایتکس میزدیم حالا دخترای الان بلدنیستن در اشپزخونه از کدوم طرف هست !!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

واقعا نمیدونم ملت چ انگیزه ایی دارن سر افطار بلند میشن میان خرید؟؟؟؟!!!! تا ساعت8هیچ خبری نیستا از8ب بعد مثه مور و ملخ میریزن تو مغازه.بخدا مام گناه داریم نمیزارن ی لغمه افطار نوش جون کنیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نمیدونم فرستنده ی ما پسرا ایراد داره یا گیرنده ی دخترا. همین ک ب دختره میگی دوستت دارم جوگیر میشه میگه؛کی میای خواستگاریم؟؟؟؟؟ از همین تریبون اعلام میکنم؛دخترای عزیز استدلالتون تو حلقم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امـروز بـه داداشــم میــگم : کلاغـه بـرام خبـر آورده کـه سـیگـار میکـشی... داداشـم میـگه:تـو خـودت چـی میزنـی کـه مـی تونـی بـا پـرنده ها صـحبـت کنـی؟؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو ماه رمضون وقتي موقع اذان ميشه ميگن الله اکبر مردم انقد خوشحال ميشن که انگار سال تحويل شده مــــــا که اينجوريـــم (((((((((-:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آیا میدانید وقتی زبونتو از دهنت بیرون آوردی نمیتونی حرف 'ژ' رو تلفظ کنی؟ . . . . . حالا چرا مث عقب مونده ها زبونتو بیرون آوردی؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هیچ صدایی نا امید کننده تر از صدای پخ پخ ته آب میوه نیس!!!! . . به نظر شما اینطوری نیس؟؟!!عایا؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادتونه بچه بودیم تو مدرسه میگفتیم کیا روزن؟ واسه اثباتش زبونمون رو نشون میدادیم اگه سفید بود مورد قبول واقع میشد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طبق آخرین آمار، خانوم ها ۷۰٪ عمر خود را در جستجوی یافتن آدرسِ ” یه دکترِ خوب!!”سپری میکنند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من تا چن وقت پیش نمیدونستم چرا به ماه رمضان میگن ، ماه پر برکت !! تا امروز ظهر ناخداگاه کشیده شدم سمت یخچاله خونمون و وقتی که در یخچال رو باز کردم ، پی به موضوع بردم....!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هـر چـقــــــدر هـم جـفـت بـیـــــاورم فـایــــده ای نـدارد؛ فقـــط تـــــــو جـفـت مـنـی . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پنجره اتاقم رو به حیات باز میشد منم هر چی میخوردم زررت از اونجا مینداختم بیرون الا تور نصب کردیم هر چی میندازم کتلت میشه کف اتاق

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلامتی هرچی خوبه, که بدش ماییم..... سلامتی هر چی بزرگه,که کوچیکش ماییم..... سلامتی هرچی رفیقه,که اگه قابل بدونه رفیقش ماییم.....