بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آغا اصلا يه وضعيه. زمستون ميري دستشويي آب سرده. تابستون ميري آب داغه. نه ميخوام شما بگيد من چيکارکنم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اعضای خانواده شما هم وقتی دارین فیلم میبینین به یه قسمت باحالش که میرسه بر میگردن زوم میکنن رو هم دیگه ببینن بقیه چه عکس العملی نشون میدن ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سركلاس نشسته بودم خوابم نميبرد....لامصب عذابى بود واس خودش!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا تو خونه شمام اینجوریه که تا مهمون پاشو گذاشت بیرون حمله به میوه؟؟ یا فط تو خونه ما اینجوریه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بنی آدم رو اعصاب یکدیگرند …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قلب تو قلب پرنده ، مغزت اما مغز خر !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه دوست دخترم نداریم که تو آزمایشگاه کار کنه بعد بریم آزمایش ادرار بدبم روش بنویسیم تقدیم با عشق بعد اون بخونه!!! حال میده مگه نه؟!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستان تاحالا تونستین ب این سوال کلیشه ای ک میگه بزرگترین ارزوتون چیه ج بدین؟!؟! والا من ک هنوز دنبال ی جوابی میگردم ک باهاش این سوالو ب بهترین نحو دور بزنم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روزه دارا مسواک بزنید و سعی کنید تا اونجایی که ممکنه حرفای "ح" دار نزنید !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دنیاى مزخرفیه ، دو ساعت به موج و ساحل فکر کنى انگار نه انگار اما دو دقیقه که به مورچه فکر کنى، تمام تنت شروع میکنه به خاریدن !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

درزندگی فهمیدم که.. پول زبان دارد و پول های من فقط یه چیز میگن: « خداحافظ »

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارو داشته نماز میخونده ی نفر از اونجا رد میشه بهش میگه افرین..... یهود طرف نمازشو میشکنه میگه تازه روزام میگیرم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم: کی می خواد فردا ر با من روزه بگیره؟؟؟؟ بابام:مدرسان شریف :) خدایی خعله باحال بودا..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امکان نداره وقتی یه دختر لباس بخره جلو آینه نرقصه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه دوست پسر زشتم نداریم!!!!!! .. . . لامصب همشون خوشگل و خوشتیپن ! ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يکي از کاراي که تو ماه رمضون ميکردم اين بود که هي توف هام رو جمع ميکردم بعد قووووورت ميدادم. يعني اون لحظه حس نوشيدن يه بطري آب معدني تگري بهم دست ميداد. اصلا حال ميکني هوشو!!!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آغا اصلا يه وضعيه. زمستون ميري دستشويي آب سرده. تابستون ميري آب داغه. نه ميخوام شما بگيد من چيکارکنم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اعضای خانواده شما هم وقتی دارین فیلم میبینین به یه قسمت باحالش که میرسه بر میگردن زوم میکنن رو هم دیگه ببینن بقیه چه عکس العملی نشون میدن ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سركلاس نشسته بودم خوابم نميبرد....لامصب عذابى بود واس خودش!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا تو خونه شمام اینجوریه که تا مهمون پاشو گذاشت بیرون حمله به میوه؟؟ یا فط تو خونه ما اینجوریه؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بنی آدم رو اعصاب یکدیگرند …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قلب تو قلب پرنده ، مغزت اما مغز خر !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه دوست دخترم نداریم که تو آزمایشگاه کار کنه بعد بریم آزمایش ادرار بدبم روش بنویسیم تقدیم با عشق بعد اون بخونه!!! حال میده مگه نه؟!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستان تاحالا تونستین ب این سوال کلیشه ای ک میگه بزرگترین ارزوتون چیه ج بدین؟!؟! والا من ک هنوز دنبال ی جوابی میگردم ک باهاش این سوالو ب بهترین نحو دور بزنم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روزه دارا مسواک بزنید و سعی کنید تا اونجایی که ممکنه حرفای "ح" دار نزنید !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دنیاى مزخرفیه ، دو ساعت به موج و ساحل فکر کنى انگار نه انگار اما دو دقیقه که به مورچه فکر کنى، تمام تنت شروع میکنه به خاریدن !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

درزندگی فهمیدم که.. پول زبان دارد و پول های من فقط یه چیز میگن: « خداحافظ »

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارو داشته نماز میخونده ی نفر از اونجا رد میشه بهش میگه افرین..... یهود طرف نمازشو میشکنه میگه تازه روزام میگیرم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم: کی می خواد فردا ر با من روزه بگیره؟؟؟؟ بابام:مدرسان شریف :) خدایی خعله باحال بودا..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امکان نداره وقتی یه دختر لباس بخره جلو آینه نرقصه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه دوست پسر زشتم نداریم!!!!!! .. . . لامصب همشون خوشگل و خوشتیپن ! ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يکي از کاراي که تو ماه رمضون ميکردم اين بود که هي توف هام رو جمع ميکردم بعد قووووورت ميدادم. يعني اون لحظه حس نوشيدن يه بطري آب معدني تگري بهم دست ميداد. اصلا حال ميکني هوشو!!!!!