بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یعــنی اگــه قــرار بـاشـه فقـط بـه یـک دلیـل" آرزوی پســر شـدن" داشتـه بـاشـم اون دلیـل چیــزی نیسـت جـز"آواز خـونـدن تـو حمــوم"، فـانتـزیـم شـده کیــصـافـط!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

كيا يادشونه بچه مدرسه اي كه بوديم از اون ليوانايي ميخريديم كه تهش ذره بين داشت فقط به عشق اينكه تو زنگ تفريحامون با ذربينش تو افتاب موشمبا سوراخ كنيم عجب حالي ميداد واي

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام این تبلیغای تلویزیونو دیده میگه این خانما رو با کامپیوتر درستشون میکنن.خوب حق داره پدرم! اونقد صورتاشون صافو قدوقوارشون توپه که آدم انگار داره فیونا رو تو فیلم شرک بعد از زیبا شدن میبینه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تنها كسی كه هميشه شيشه رو آب ميكنه ميذاره تو يخچال تويی و تنها كسی كه هر وقت ميره سر يخچال آب بخوره شيشه ها خالين، باز هم تويی! والله بخدااااااااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مگه صندلیت میخ داره ؟!! جمله ایست که معلما به دانش آموزی میگویند که سرجاش وای نمیسته و مدام تکون میخوره ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه نوع کرم هم داریم تو وجودمون که معمولا آخر شب فعال میشه و هدفش مرور تک تک غم ها,خاطره ها و دیونه بازیاتونه و تا حسابی داغونت نکنه دی اکتیو نمیشه..!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یـه بـار تـو فـامـیـل داشـتـن ازم تـعـریـف میـکـردن اومـدم مـثـلا فـروتـنـی کـنـم گـفــتـم نـه بـابـا اغـراق مـیـفـرمـایـیـد مـنـم یـه خـری مـثـلـه شـمـام!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفـتیم خـونه عــموم مـی بینـم پـسر عمـوم حــمومه داره می خنـده از دختر عموم می پرسم چرا می خنـده؟ میگه چیزی نیست داره سنگ پا می زنه :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتیم میرفتیم سحری بخوریم یکی از بچه ها گفت بهتر نیست اول نماز صبح بخونیم بعد بخوریم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺮ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﯿﺪﻩ ... ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺮﺷﻮ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه پسری رو پیدا کردین که: وقتی بهش تک میزنی سریع زنگ میزنه هروقت ناراحتی قلقلکت میده تو داشبوردش همیشه پاستیل داره... لامصب بس که دختر بازی کرده بلد شده! بزنید لهش کنید!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﻣﭙــــﺰﺷــــﻚ ﺑﺎﺷﻲ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻲ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﭼﺸﻮﻧﻪ! ﻛﺎﻣﻨﺖ گذاشتم ﭼﺖ ﺷﺪﻩ ﻋﺰﻳﺰﻡ؟ ﺑﻼﻛﻢ ﻛﺮﺩ |: آﻳــــﺎ ﺑﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻼﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺑﻴﺴﺖ؟ ((((((

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر عمم ازم پرسید :پسر چجور موجودیه؟ گفتم برو از عالیه سریال دودکش بپرس، اون جانور شناسی میخونه بهترمیتونه جوابتو بده :)) دخترا زود باشین بیایین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الان که ما همینجوری اینجاییم... . . . . . . دوست دختر آرمین2afm زیر دوشه و فکره اینه شب تو دوره همی چی بپوشه!!! (:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه چیز میگم کف کنید .... ابروی چپتون رو ببرید بالا. . . . . خب حالا ابروی راستتون رو ببرید بالا:))))))))))))))) نمیره؟؟؟؟؟ نه؟ آگه حال کردی بلایک.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام روزگار ... چه میکنی با نامردی مردمان ... من هم ... اگر بگذارند ... دارم خرده های دلم را ... چسب میزنم ... راستی این دل ... دل می شود ؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یعــنی اگــه قــرار بـاشـه فقـط بـه یـک دلیـل" آرزوی پســر شـدن" داشتـه بـاشـم اون دلیـل چیــزی نیسـت جـز"آواز خـونـدن تـو حمــوم"، فـانتـزیـم شـده کیــصـافـط!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

كيا يادشونه بچه مدرسه اي كه بوديم از اون ليوانايي ميخريديم كه تهش ذره بين داشت فقط به عشق اينكه تو زنگ تفريحامون با ذربينش تو افتاب موشمبا سوراخ كنيم عجب حالي ميداد واي

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام این تبلیغای تلویزیونو دیده میگه این خانما رو با کامپیوتر درستشون میکنن.خوب حق داره پدرم! اونقد صورتاشون صافو قدوقوارشون توپه که آدم انگار داره فیونا رو تو فیلم شرک بعد از زیبا شدن میبینه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تنها كسی كه هميشه شيشه رو آب ميكنه ميذاره تو يخچال تويی و تنها كسی كه هر وقت ميره سر يخچال آب بخوره شيشه ها خالين، باز هم تويی! والله بخدااااااااااااا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مگه صندلیت میخ داره ؟!! جمله ایست که معلما به دانش آموزی میگویند که سرجاش وای نمیسته و مدام تکون میخوره ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه نوع کرم هم داریم تو وجودمون که معمولا آخر شب فعال میشه و هدفش مرور تک تک غم ها,خاطره ها و دیونه بازیاتونه و تا حسابی داغونت نکنه دی اکتیو نمیشه..!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یـه بـار تـو فـامـیـل داشـتـن ازم تـعـریـف میـکـردن اومـدم مـثـلا فـروتـنـی کـنـم گـفــتـم نـه بـابـا اغـراق مـیـفـرمـایـیـد مـنـم یـه خـری مـثـلـه شـمـام!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفـتیم خـونه عــموم مـی بینـم پـسر عمـوم حــمومه داره می خنـده از دختر عموم می پرسم چرا می خنـده؟ میگه چیزی نیست داره سنگ پا می زنه :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتیم میرفتیم سحری بخوریم یکی از بچه ها گفت بهتر نیست اول نماز صبح بخونیم بعد بخوریم!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺮ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﯿﺪﻩ ... ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺮﺷﻮ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه پسری رو پیدا کردین که: وقتی بهش تک میزنی سریع زنگ میزنه هروقت ناراحتی قلقلکت میده تو داشبوردش همیشه پاستیل داره... لامصب بس که دختر بازی کرده بلد شده! بزنید لهش کنید!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﻣﭙــــﺰﺷــــﻚ ﺑﺎﺷﻲ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻲ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﭼﺸﻮﻧﻪ! ﻛﺎﻣﻨﺖ گذاشتم ﭼﺖ ﺷﺪﻩ ﻋﺰﻳﺰﻡ؟ ﺑﻼﻛﻢ ﻛﺮﺩ |: آﻳــــﺎ ﺑﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻼﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺑﻴﺴﺖ؟ ((((((

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر عمم ازم پرسید :پسر چجور موجودیه؟ گفتم برو از عالیه سریال دودکش بپرس، اون جانور شناسی میخونه بهترمیتونه جوابتو بده :)) دخترا زود باشین بیایین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الان که ما همینجوری اینجاییم... . . . . . . دوست دختر آرمین2afm زیر دوشه و فکره اینه شب تو دوره همی چی بپوشه!!! (:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه چیز میگم کف کنید .... ابروی چپتون رو ببرید بالا. . . . . خب حالا ابروی راستتون رو ببرید بالا:))))))))))))))) نمیره؟؟؟؟؟ نه؟ آگه حال کردی بلایک.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام روزگار ... چه میکنی با نامردی مردمان ... من هم ... اگر بگذارند ... دارم خرده های دلم را ... چسب میزنم ... راستی این دل ... دل می شود ؟