بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا این پسر خاله ی من خیلی حاضر جواب و پرو یه روز به خالم گفتم این پسرتو ادب کن گفت هر وقت تو با ادب شدی کل پسرای فامیل با ادب میشن دیگه هیچی تو زندگیم اینقد قشنگ قانع نشدم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداش ای کیو من برگشته میگه: ترنم چین سومالی اومده بود .... چی چین سومالی بعد فهمیدم میخاسته بگه ژاپن سونامی اومده بود چین  سومالی وایییییییییییییی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باید یه فکری به حال ما ده شستیا بشه من و خانمم هر دو ده شستیم ولی دو تا گودزیلا داریم که ده هشتادین دیروز سر اینکه بعد از مرگ من کی صاحب ماشینم بشه با هم دعواشون شده بود.................

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چندروزپيش مادربزرگم ازمكه اومدمنم احساساتي شدم توبغلش گريه كردم ازاون موقع پيش همه ميگه مثل گاوگريه ميكرد  اينم مادربزرگ ماداااااااريم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهر کوچیکم تو دهانش آفت زده بعد منو نیگاه میکنه میگه تو منو درک نمیکنی....... خو لامصب چیتو باید درک کنم........ دهه هشتادین دیگه؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادش بخیر. زمان ما هر کی می خواست جوک تعریف کنه جوکس این بود: اولی: اگه ادیسون برقو اختراع نمی کرد چی می شد؟ دومی: خب معلومه یکی دیگه اختراع می کرد. غش غش هم می خندیدیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توی صورتم کلی جوش زدم بابام میگه ایشش قیافشو بین شده مثل استشهاد محل

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روزی این دهه نودیا بزرگ می شن و به نوه هاشون می گن: زمان ما که این چیزا نبودش ما دلمون به داشتن یه پورشه و یک ایفون 5 خوش بودش.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به پسر خالم ميگم : خوب ، چشمتون روشن ، قدم نو رسيده مبارک ، خدا واستون نگهش داره برگشته ميگه : خيلي ممنون ، خدا رفتگان شما رو هم نگه داره !!! پسر خالست داريم؟؟!!! فک و فاميله داريم؟؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چند وقت پيش داشتم خودمو تو ايينه نگاه مي كردم و كيف مي كردم به مامانم گفتم مامان لباي من به كي رفته گفت به شترمون.... مامانه داريم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به بابام میگم امروز بهت زنگیدم چراجواب ندادی میگه گوشیم سونی اریکسون بود منگ نگاش کردم گفتم چی میگي بابا مگه گوشیت ال جی نیست میگه همون سکوت (سایلنت منظورش بود)دیگه باکلاس گفتمش

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا دیـــدین وقتی مامانمـون مـیگه اشـــغالارو ببر چـــــقد بــــهمون زور میاد؟انــــگار یه تــــــبر مـیـــــدن دستمون میگن برو از تو جنگلـــــــل هیــــــــــزم بـــــیار !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برای پسر خالم یه اس ام اس فلسفه فرستادم جواب داه چرت نگو جک جدید چه داری

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا این مامان بزرگم هر وخ میبینه دارم رازهای شعبده بازُ میبینم میگه پسر تو نمیخای زن بگیری؟؟...... نمیدونم با من مشکل داره یا با دستیارای شعبده بازه ... مامان بزرگه داریم؟؟؟؟؟ :دی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام دیدبایه شبکه نمی تونه طاقت بیاره رفت امروز مبدل دیجیتال گرفت.معلوم شدبایدبرای وصل اون هم انتن سالم باشه !!!مجبوره دوباره دست به کار بشه!!!!!!! من:((( بابام:((

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﻟﻢ ... ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻪ : ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻧﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﯽ ! ﺳﺮﻩ ﺭﺍﻫﯿﻢ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ !...

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا این پسر خاله ی من خیلی حاضر جواب و پرو یه روز به خالم گفتم این پسرتو ادب کن گفت هر وقت تو با ادب شدی کل پسرای فامیل با ادب میشن دیگه هیچی تو زندگیم اینقد قشنگ قانع نشدم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداش ای کیو من برگشته میگه: ترنم چین سومالی اومده بود .... چی چین سومالی بعد فهمیدم میخاسته بگه ژاپن سونامی اومده بود چین  سومالی وایییییییییییییی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باید یه فکری به حال ما ده شستیا بشه من و خانمم هر دو ده شستیم ولی دو تا گودزیلا داریم که ده هشتادین دیروز سر اینکه بعد از مرگ من کی صاحب ماشینم بشه با هم دعواشون شده بود.................

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چندروزپيش مادربزرگم ازمكه اومدمنم احساساتي شدم توبغلش گريه كردم ازاون موقع پيش همه ميگه مثل گاوگريه ميكرد  اينم مادربزرگ ماداااااااريم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهر کوچیکم تو دهانش آفت زده بعد منو نیگاه میکنه میگه تو منو درک نمیکنی....... خو لامصب چیتو باید درک کنم........ دهه هشتادین دیگه؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادش بخیر. زمان ما هر کی می خواست جوک تعریف کنه جوکس این بود: اولی: اگه ادیسون برقو اختراع نمی کرد چی می شد؟ دومی: خب معلومه یکی دیگه اختراع می کرد. غش غش هم می خندیدیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توی صورتم کلی جوش زدم بابام میگه ایشش قیافشو بین شده مثل استشهاد محل

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روزی این دهه نودیا بزرگ می شن و به نوه هاشون می گن: زمان ما که این چیزا نبودش ما دلمون به داشتن یه پورشه و یک ایفون 5 خوش بودش.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به پسر خالم ميگم : خوب ، چشمتون روشن ، قدم نو رسيده مبارک ، خدا واستون نگهش داره برگشته ميگه : خيلي ممنون ، خدا رفتگان شما رو هم نگه داره !!! پسر خالست داريم؟؟!!! فک و فاميله داريم؟؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چند وقت پيش داشتم خودمو تو ايينه نگاه مي كردم و كيف مي كردم به مامانم گفتم مامان لباي من به كي رفته گفت به شترمون.... مامانه داريم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به بابام میگم امروز بهت زنگیدم چراجواب ندادی میگه گوشیم سونی اریکسون بود منگ نگاش کردم گفتم چی میگي بابا مگه گوشیت ال جی نیست میگه همون سکوت (سایلنت منظورش بود)دیگه باکلاس گفتمش

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا دیـــدین وقتی مامانمـون مـیگه اشـــغالارو ببر چـــــقد بــــهمون زور میاد؟انــــگار یه تــــــبر مـیـــــدن دستمون میگن برو از تو جنگلـــــــل هیــــــــــزم بـــــیار !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برای پسر خالم یه اس ام اس فلسفه فرستادم جواب داه چرت نگو جک جدید چه داری

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا این مامان بزرگم هر وخ میبینه دارم رازهای شعبده بازُ میبینم میگه پسر تو نمیخای زن بگیری؟؟...... نمیدونم با من مشکل داره یا با دستیارای شعبده بازه ... مامان بزرگه داریم؟؟؟؟؟ :دی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام دیدبایه شبکه نمی تونه طاقت بیاره رفت امروز مبدل دیجیتال گرفت.معلوم شدبایدبرای وصل اون هم انتن سالم باشه !!!مجبوره دوباره دست به کار بشه!!!!!!! من:((( بابام:((

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﻟﻢ ... ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻪ : ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻧﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﯽ ! ﺳﺮﻩ ﺭﺍﻫﯿﻢ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ !...