بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اصلا توجه کردی وقتی یه آهنگ قدیمی* گوش میدیم، به جایی* اینکه به خود آهنگ گوش بدیم به خاطره*هایی* که با آهنگ داشتیم فکر می کنیم *.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يعنی اگه اين چندتا کلمرو از پسرا بگيری عمرا بتونن حرف بزنن ناموسن،ب مولا،خدا وکيلی بقيشم ديگه سانسوره خودتون حدس بزنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما هم مثل من وقتي خميازه ميکشيد،گوشتون باز ميشه کلي حال ميکنيد يا من فقط اينطوري ام

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایا به من مغز بده تا مرگ مغزی کنم و اعضای بدنمو اهدا کنمو بعدش احسان علیخانی دعوتم کنه ماه عسل واسه سال بعد. دعای حیف نون پس از اتمام ماه رمضان.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه ها شما هم فك ميكنيد گاگول برگرفته از همون گاگوليه كه من فك ميكنم گاگول خودت بگو برگرفته از چي هستي عزيزم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادمه بچه که بودم هرجا یه نقاشی میدیدم میگفتم خوشبحال این آدمه که نمیره مدرسه!! ینی من موندم با اینهمه علاقه به درس و دانشگا چیکار کنم :| :| :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخترا فرشتن .. . . . . . . . فرشته ي عذاب مردا !!!! :دي

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاشق این تیکه از عصر یخبندانم... _شما چرا اینقد سرخوشین؟؟؟ _رازمونو بهش بگیم داداش؟؟؟ بیا جلو بیا... . . چون ما خیلی خیلی... . گاگولیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ميگن چون دنيا اسمش دخترونست وفا نداره... شما ميتوني جهان صداش كني ببين فرقي هم ميكنه...? :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پـسری کـه عیـب و نـقـص داشـتـه باشه پـسر نیـست که ؟ دخـتـره ! :)))) پســــرا امـــواج مـکـزیکـیتـونـو نمیـبیـنـم ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گوگِل جان! ای دانایِ توانا بذار حداقل 2 تا حرف تایپ کنم بعد حدس بزن!!! آبرو حیثیتم رفت جلو مامانم :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ضد حال یعنی .......... 100 گرم میخوای تخمه بخوری .... 99/8 گرمش مشکلی نداره ... اما..............وقتی به 3 تا دونه آخر که میرسی اونوقته که زندگی به دهانت تلخ میشه .............

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دهه 50 زن گرفتن، بچه دار شدن، پس فردا نوه دار میشن!!!!!!!! دهه 70 هم بیش فعالن همشون ازدواج کردن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! چه رازی داره این دهه 60 ازدواج نمیکنن! ( نه زن میگیرن نه شوهر میکنن)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جدیدا توی زندگیم یه صحنه هایی هست که فقط یه موزیک پس زمینه کم داره...!! والا...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا شیش صبح بیدار مووندن خیلی راحتتر از شیش صبح بیدار شدنه... موافقید؟ :((

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میری مهمونی ، آهنگ میذارن خوراکِ باشگاه. میری باشگاه آهنگ میذارن خوراکِ مهمونی! ملت مشکل دارن...........

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اصلا توجه کردی وقتی یه آهنگ قدیمی* گوش میدیم، به جایی* اینکه به خود آهنگ گوش بدیم به خاطره*هایی* که با آهنگ داشتیم فکر می کنیم *.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يعنی اگه اين چندتا کلمرو از پسرا بگيری عمرا بتونن حرف بزنن ناموسن،ب مولا،خدا وکيلی بقيشم ديگه سانسوره خودتون حدس بزنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما هم مثل من وقتي خميازه ميکشيد،گوشتون باز ميشه کلي حال ميکنيد يا من فقط اينطوري ام

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایا به من مغز بده تا مرگ مغزی کنم و اعضای بدنمو اهدا کنمو بعدش احسان علیخانی دعوتم کنه ماه عسل واسه سال بعد. دعای حیف نون پس از اتمام ماه رمضان.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه ها شما هم فك ميكنيد گاگول برگرفته از همون گاگوليه كه من فك ميكنم گاگول خودت بگو برگرفته از چي هستي عزيزم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادمه بچه که بودم هرجا یه نقاشی میدیدم میگفتم خوشبحال این آدمه که نمیره مدرسه!! ینی من موندم با اینهمه علاقه به درس و دانشگا چیکار کنم :| :| :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخترا فرشتن .. . . . . . . . فرشته ي عذاب مردا !!!! :دي

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاشق این تیکه از عصر یخبندانم... _شما چرا اینقد سرخوشین؟؟؟ _رازمونو بهش بگیم داداش؟؟؟ بیا جلو بیا... . . چون ما خیلی خیلی... . گاگولیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ميگن چون دنيا اسمش دخترونست وفا نداره... شما ميتوني جهان صداش كني ببين فرقي هم ميكنه...? :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پـسری کـه عیـب و نـقـص داشـتـه باشه پـسر نیـست که ؟ دخـتـره ! :)))) پســــرا امـــواج مـکـزیکـیتـونـو نمیـبیـنـم ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گوگِل جان! ای دانایِ توانا بذار حداقل 2 تا حرف تایپ کنم بعد حدس بزن!!! آبرو حیثیتم رفت جلو مامانم :)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ضد حال یعنی .......... 100 گرم میخوای تخمه بخوری .... 99/8 گرمش مشکلی نداره ... اما..............وقتی به 3 تا دونه آخر که میرسی اونوقته که زندگی به دهانت تلخ میشه .............

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دهه 50 زن گرفتن، بچه دار شدن، پس فردا نوه دار میشن!!!!!!!! دهه 70 هم بیش فعالن همشون ازدواج کردن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! چه رازی داره این دهه 60 ازدواج نمیکنن! ( نه زن میگیرن نه شوهر میکنن)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جدیدا توی زندگیم یه صحنه هایی هست که فقط یه موزیک پس زمینه کم داره...!! والا...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا شیش صبح بیدار مووندن خیلی راحتتر از شیش صبح بیدار شدنه... موافقید؟ :((

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میری مهمونی ، آهنگ میذارن خوراکِ باشگاه. میری باشگاه آهنگ میذارن خوراکِ مهمونی! ملت مشکل دارن...........