بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وفاداري يه زن زماني معلوم ميشود كه مردش هيچ نداشته باشد ... وفاداري يه مرد زماني معلوم ميشود كه همه چيز داشته باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم ناهار درس میکردم ی لحظه خم شدم موهام سوخت:-( من:آخخخخخخ مامان دیدی موهام سوخت:O مامان:اره ه ه ه؟؟؟؟میبینم بو کله پاچه گوسفند میاد!!!:-) یعنی این ادبیاتش صاف تو لوزالمعدمهo_O

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همین که نصف شب وسط گرما یهو کولر خونه ات خاموش میشه معنیش اینه هنوز سایه آقات بالاسرته برو خداروشکر کن تنش سالمه. به سلامتی همه پدرها

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا نمیدونی ادم چه حالی میشه رفیقشو یه رستوران توپ دعوت میکنه اونم مث ...میخوره به حد مرگ موقع حساب کردنم مفقودالاثر میشه اخرش میگه حیف پول ووقتمون .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آب کافی _ خاک حاصلخیز_ آب و هوای مناسب لامصب جواب های نصف سوال های جغرافی این بود!!!!! اصن سه وضی!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گربه دستش به گوشت نمی رسه، بهش می گه:آبجی!!! بععععععله!!! دخترا پرچمو بگیرین بالا!!!لبخندم فراموش نشه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪﺭ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﭘﺪﺭ ﺯﻥ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﻨﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻘﺼﺮﯼ!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نميدونم چه رابطه ای بين با نمک بودن و سايز بينی وجود داره اصلا از قديم گفتن هر که نمکش بيشتر دماغش بزرگتر من که از همين جا اعتراف ميکنم خيلی بی مزه و لوسم شما چطور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خیلیـآ دوسـت دآرن برن رو مُخـه من ولی من بخــدامُخ ندآرم بـآورکُنیـد;D . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نبردهای زندگی همیشه به نفع قویترین ها پایان نمی پذیرد بلكه دیر یا زود برد با آن كسی است كه بردن را باور دارد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فقط یه ایرونی میتونی به موفقیت دیگرون بگه شانس!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه ضربه فنی شدی......دوباره شروع کن ضربه مغزی که نشدی!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو دانشگاه ما هر موقع چمنارو میزدن فرداش قرمه سبزی داشتیم!!%

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مدرسان شریف بالقمان قرارداد بسته ، دیگه نمیگه از بی ادبان فقط میگه مدرسان شریف

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﻴﮕﻦ ﺗﻮ ﺟﻬﻨﻢ 40 ﺗﺎ دختر ﻣﻴﭽﻴﻨﻦ ﺟﻠﻮﺕ. ﺍﺯﺕ ﻣﻴﺨﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺩﻭﻧﺸﻮﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﻳﺎﺩ ﺑﺪﻱ ! ﻣﻦ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻢ ...~ :-| کی میاد با من؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﯼ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﺯﺕ ﺍﻻﻥ ﭘﯿﺪﺍ بشی ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺎ ﺑﮕﻮ ﺍﮔﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺁﺩﻣﺎ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻧﺮﻡ !

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وفاداري يه زن زماني معلوم ميشود كه مردش هيچ نداشته باشد ... وفاداري يه مرد زماني معلوم ميشود كه همه چيز داشته باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم ناهار درس میکردم ی لحظه خم شدم موهام سوخت:-( من:آخخخخخخ مامان دیدی موهام سوخت:O مامان:اره ه ه ه؟؟؟؟میبینم بو کله پاچه گوسفند میاد!!!:-) یعنی این ادبیاتش صاف تو لوزالمعدمهo_O

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همین که نصف شب وسط گرما یهو کولر خونه ات خاموش میشه معنیش اینه هنوز سایه آقات بالاسرته برو خداروشکر کن تنش سالمه. به سلامتی همه پدرها

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا نمیدونی ادم چه حالی میشه رفیقشو یه رستوران توپ دعوت میکنه اونم مث ...میخوره به حد مرگ موقع حساب کردنم مفقودالاثر میشه اخرش میگه حیف پول ووقتمون .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آب کافی _ خاک حاصلخیز_ آب و هوای مناسب لامصب جواب های نصف سوال های جغرافی این بود!!!!! اصن سه وضی!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گربه دستش به گوشت نمی رسه، بهش می گه:آبجی!!! بععععععله!!! دخترا پرچمو بگیرین بالا!!!لبخندم فراموش نشه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪﺭ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﭘﺪﺭ ﺯﻥ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﻨﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻘﺼﺮﯼ!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نميدونم چه رابطه ای بين با نمک بودن و سايز بينی وجود داره اصلا از قديم گفتن هر که نمکش بيشتر دماغش بزرگتر من که از همين جا اعتراف ميکنم خيلی بی مزه و لوسم شما چطور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خیلیـآ دوسـت دآرن برن رو مُخـه من ولی من بخــدامُخ ندآرم بـآورکُنیـد;D . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نبردهای زندگی همیشه به نفع قویترین ها پایان نمی پذیرد بلكه دیر یا زود برد با آن كسی است كه بردن را باور دارد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فقط یه ایرونی میتونی به موفقیت دیگرون بگه شانس!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه ضربه فنی شدی......دوباره شروع کن ضربه مغزی که نشدی!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو دانشگاه ما هر موقع چمنارو میزدن فرداش قرمه سبزی داشتیم!!%

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مدرسان شریف بالقمان قرارداد بسته ، دیگه نمیگه از بی ادبان فقط میگه مدرسان شریف

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﻴﮕﻦ ﺗﻮ ﺟﻬﻨﻢ 40 ﺗﺎ دختر ﻣﻴﭽﻴﻨﻦ ﺟﻠﻮﺕ. ﺍﺯﺕ ﻣﻴﺨﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺩﻭﻧﺸﻮﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﻳﺎﺩ ﺑﺪﻱ ! ﻣﻦ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻢ ...~ :-| کی میاد با من؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻧﯿﻤﻪ ﯼ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﯼ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﺯﺕ ﺍﻻﻥ ﭘﯿﺪﺍ بشی ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺎ ﺑﮕﻮ ﺍﮔﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺁﺩﻣﺎ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻧﺮﻡ !