بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برام اس ام اس اومده ... از اتاق دویدم سمت گوشیم بابام تا منو دیده میگه: اس ام اس اومده ، استخوون که نیست اینطوری به سمتش میدویی ! :|  باباعه ما داریم ؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم دیروز یه طرح داد خفن یعنی مصرف برق رو نصف می كنه. گفت صبح كه بلند می شی برو یه عكس از تو یخچال بگیر تا شب هر موقع خواستی بیای درش رو باز كنی ، به همون عكس نگاه كن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم به بچه ی خواهرم که پنج سالشه گفت: امیر علی بیا کشک بادمجون بخور اونم با اخم گفت: من کفش باباجون نمیخواام من :) مامانم :)) امیرعلی :( کشک بادمجون :0|(

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتم تهران سوار ماشین بابام شدهنور را نیافتاده بودم ماشین خراب شد بابام میگه خیلی دستت نحسه تا 5 مین پیش سالم بودا بهد از مامانم میپرسم میگه 1 ماه خرابه کلا میخواد سر من خالی کنه من :| بابام :->

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه خواهرزاده دارم 3سالشه کلمه سورپرایز روانقدقشنگ تلفظ میکنه اونوقت منم که 22سالمه قبل ازگفتنش بایدچندبارتوذهنم حلاجی کنم تاسوتی ندم.دهه هشتادیه دیگه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام خیلی شوخه یه بارتوجوونیاش یه راننده روانقدمسخره کرده بود که ازماشین انداخته بودنش بیرون.حالاهروقت شوخی میکنه مامانم میگه یادت رفته شوخی کردی ازماشین انداختنت بیرون.مامان ضدحال زنی داریما!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز خواهرم اومده دفترم نشسته یه ساعتی پای نت بعد که پا شده میگه رگم مغز به مغز شد............ من موندم الان رگش حالش خرابه مغزش داغون شده  اثر نته؟؟؟؟؟ خواهره ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داییم تو دعوا اومده فحش بده می خواسته بگه کره خر پدرسگ هول شده به یارو گفته کوخه پسگ آغا آشتی کردن الان خوب و خوش می خندن با هم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه بودم مدادم رو گذاشتم تو دهنم جلو بابام مثل سیگار کشیدن ادا در اوردم بابام گفت چه غلطی کردی؟ یکی خوابوند پس گردنم مداده تا ششم رفتو اومد :| خوب پدر من این چه طرز برخورده اخه ریه ام سولاخ شد :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم رفتـــه ختــم آخـــــــرش اومده ه ه تسلیت بگـه بجای غـم آخرتون باشه برگشته گفته: دفـــه آخرتون باشه مامانه عقل کل ٍ مـــارو باش ¯\_(ツ)_/¯

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهر زادم یه نقاشی‌ کشیده همه خانواده تو نقاشیش هستن جز من میگم دایی پس من کوشم ؟ میگه دایی خیلی‌ دور وایسادی تو این مقیاس معلوم نیستی‌ ! :| فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتیم آتلیه عکس گرفتیم مامانم میگه:من این ژیگول مو دوست ندارم؟!؟!؟!؟!؟!؟ آخه مامانه من بلد نیستی بگی فیگور مجبوری بگی؟؟ تلفظ اشو باید کرد تو حلق!!!!!!!!؟؟؟!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتیم خرید یارو شلوار آورده مامانم میگه نه اینو داشتم یارو میگه این مارکش ی چی دیگسا؟!؟!!مامانم میگه مگه آزارا(زارا) نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ی لحظه فک مردم اومدیم ماشین بخریم!؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر عمم 8 سالشه اومدن خونمون در رابطه با تهیه کننده مستندهای نشنال ژئوگرافیک صحبت میکرد.من تا 15 سالگی جلو پنکه صدای اورنگوتال در میاوردم اطرافیانم تشویقم میکردن.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قابل توجه باباهایی که فک میکنن شلوار لی هنوز 20 تومنه: الان دیگه به 20 تومن شورت لی هم نمیدن:دی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ی پسر عمو دارم 8 سالشه. اومدم ببینم تو مدرسه چی بهشون یاد دادن از پرسیدم ابوالفضل به بچه گاو چی میگن؟ برگشته میگه: گاو بچه...

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برام اس ام اس اومده ... از اتاق دویدم سمت گوشیم بابام تا منو دیده میگه: اس ام اس اومده ، استخوون که نیست اینطوری به سمتش میدویی ! :|  باباعه ما داریم ؟ :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم دیروز یه طرح داد خفن یعنی مصرف برق رو نصف می كنه. گفت صبح كه بلند می شی برو یه عكس از تو یخچال بگیر تا شب هر موقع خواستی بیای درش رو باز كنی ، به همون عكس نگاه كن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم به بچه ی خواهرم که پنج سالشه گفت: امیر علی بیا کشک بادمجون بخور اونم با اخم گفت: من کفش باباجون نمیخواام من :) مامانم :)) امیرعلی :( کشک بادمجون :0|(

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتم تهران سوار ماشین بابام شدهنور را نیافتاده بودم ماشین خراب شد بابام میگه خیلی دستت نحسه تا 5 مین پیش سالم بودا بهد از مامانم میپرسم میگه 1 ماه خرابه کلا میخواد سر من خالی کنه من :| بابام :->

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه خواهرزاده دارم 3سالشه کلمه سورپرایز روانقدقشنگ تلفظ میکنه اونوقت منم که 22سالمه قبل ازگفتنش بایدچندبارتوذهنم حلاجی کنم تاسوتی ندم.دهه هشتادیه دیگه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام خیلی شوخه یه بارتوجوونیاش یه راننده روانقدمسخره کرده بود که ازماشین انداخته بودنش بیرون.حالاهروقت شوخی میکنه مامانم میگه یادت رفته شوخی کردی ازماشین انداختنت بیرون.مامان ضدحال زنی داریما!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز خواهرم اومده دفترم نشسته یه ساعتی پای نت بعد که پا شده میگه رگم مغز به مغز شد............ من موندم الان رگش حالش خرابه مغزش داغون شده  اثر نته؟؟؟؟؟ خواهره ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داییم تو دعوا اومده فحش بده می خواسته بگه کره خر پدرسگ هول شده به یارو گفته کوخه پسگ آغا آشتی کردن الان خوب و خوش می خندن با هم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه بودم مدادم رو گذاشتم تو دهنم جلو بابام مثل سیگار کشیدن ادا در اوردم بابام گفت چه غلطی کردی؟ یکی خوابوند پس گردنم مداده تا ششم رفتو اومد :| خوب پدر من این چه طرز برخورده اخه ریه ام سولاخ شد :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم رفتـــه ختــم آخـــــــرش اومده ه ه تسلیت بگـه بجای غـم آخرتون باشه برگشته گفته: دفـــه آخرتون باشه مامانه عقل کل ٍ مـــارو باش ¯\_(ツ)_/¯

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهر زادم یه نقاشی‌ کشیده همه خانواده تو نقاشیش هستن جز من میگم دایی پس من کوشم ؟ میگه دایی خیلی‌ دور وایسادی تو این مقیاس معلوم نیستی‌ ! :| فک و فامیله داریم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتیم آتلیه عکس گرفتیم مامانم میگه:من این ژیگول مو دوست ندارم؟!؟!؟!؟!؟!؟ آخه مامانه من بلد نیستی بگی فیگور مجبوری بگی؟؟ تلفظ اشو باید کرد تو حلق!!!!!!!!؟؟؟!!!!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتیم خرید یارو شلوار آورده مامانم میگه نه اینو داشتم یارو میگه این مارکش ی چی دیگسا؟!؟!!مامانم میگه مگه آزارا(زارا) نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ی لحظه فک مردم اومدیم ماشین بخریم!؟!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر عمم 8 سالشه اومدن خونمون در رابطه با تهیه کننده مستندهای نشنال ژئوگرافیک صحبت میکرد.من تا 15 سالگی جلو پنکه صدای اورنگوتال در میاوردم اطرافیانم تشویقم میکردن.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قابل توجه باباهایی که فک میکنن شلوار لی هنوز 20 تومنه: الان دیگه به 20 تومن شورت لی هم نمیدن:دی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ی پسر عمو دارم 8 سالشه. اومدم ببینم تو مدرسه چی بهشون یاد دادن از پرسیدم ابوالفضل به بچه گاو چی میگن؟ برگشته میگه: گاو بچه...