بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداشم میخواست بره مخابرات بهش گفتم فردا تعطیله باید یک شنبه بری برگشته میگه إإإإ شنبه جمعه اس!!!! آخه اینم داداشه باهوشه ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام سر صبح با چشمای خواب آلوده اومده پیش من ، بهش گفتم : سلام صبح بخیر چه خبر ؟ همچین عاقل اندر سفیه نگام کرد گفت: آخه سر صبی ، من هنوز چشمام باز نشده چه خبری دارم به تو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیدم پسر دایی 8سالم داره با هندزفری آهنگ گوش میده رفتم پیشش بهش میگم:داری چی گوش میدی؟میگه:واسه سنت مناسب نیست!الان من چی بگم واقعا؟؟تورو خدا فک و فامیله داریم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گواهی نامه گرفتن عمه ام حدود یک سال و نیم طول کشید قبول که شده بود افسره از عمم خوشحال تر بود!!! فکه فامیله ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر خالم اس داده : میای با هم بریم بیرون واسم یه دستبند بخری؟! اگه موافقی عدد 1 رو بفرست اگه مخالفی عدد 4922361370092174416372195 رو بفرست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر خالم سه سالشه وقتی کفری میشه  میگه خدایاااااااااا وندااااااااااااااا.......... روزگارو ببین صدای بچه رو هم در آورده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه خواهر زاده دارم خیلی بی شعوره......اصلا سوتی نمیده بیام اینجا بنویسم.....کصافططط.......به کی رفته نمیدونم.......دو تا سوتی از این فسقلی نمیتونم بگیرم..........آخه دایی هستم من

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خلاصه در یه جمله:بابام نشسته داره عمو پورنگ نیگا میکنه و اما ................... . . . مادرم داره خاله سارا و پنگول میبینه!؟!؟!؟!؟؟!؟!؟! اوضاع مارو میبینید؟!؟!؟!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهرزاده‌ام وقتی میگه: این چیه؟؟؟؟ یعنی اون چیز پنج دقیقه دیگه بیشتر سالم نیست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعد دو ماه فهميدم.... فهميدم.... . . . آره داداشه 5 سالم با مسواك من مسواك ميكرده.... من:(o O) بحران اقتصادي:$$$ شركت سنسوداين:( ) دوباره من در اين حالت:(^_^)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز گوشیم رو دادم بہ بچہ 6ماہ آھنگ بخونہ واسش.یھو مامانم اومدہ میگہ بگیر اون گوشی انعکاس دارہ واسہ بچہ مضرہ بعد دختر خالم اومدہ میگہ اشعہ دارہ خیلی خطرناکہ.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مــــامــــانم اوووومده میگه یه پست ســــــرکاری بذار تو 4 jOk  چهـــــارتافحش به عــــــمت بدن بخندیم  من ¯\_(ツ)_/¯ مامان خانوووم :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا من ماشینمو فروختم تا بدهی گوشیمو بدم.الان بدهی دادم وصلش کردن. اینم یه جورشه دیگه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داییم رفته مراسم ختم موقع برگشتن به بابای مرحوم میگه ببخشید که مرد  من=:| بابای مرحوم = :| خود مرحوم= :| ملت= :| خداییش فک فایله داریم؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو خونه ی شما هم سر ته دیگ دعواست یا فقط فک و فامیل ما اینجوری اند؟؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم ساندویچ میخوردم پسرخالم اومده میگه بقیه رو بده من گرسنمه میگم من سرما خوردم مریض میشی میگه نه نمیشم، داداشش گفت اون آنتی ویروس داره چیزیش نمیشه بده بخوره.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداشم میخواست بره مخابرات بهش گفتم فردا تعطیله باید یک شنبه بری برگشته میگه إإإإ شنبه جمعه اس!!!! آخه اینم داداشه باهوشه ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام سر صبح با چشمای خواب آلوده اومده پیش من ، بهش گفتم : سلام صبح بخیر چه خبر ؟ همچین عاقل اندر سفیه نگام کرد گفت: آخه سر صبی ، من هنوز چشمام باز نشده چه خبری دارم به تو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیدم پسر دایی 8سالم داره با هندزفری آهنگ گوش میده رفتم پیشش بهش میگم:داری چی گوش میدی؟میگه:واسه سنت مناسب نیست!الان من چی بگم واقعا؟؟تورو خدا فک و فامیله داریم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گواهی نامه گرفتن عمه ام حدود یک سال و نیم طول کشید قبول که شده بود افسره از عمم خوشحال تر بود!!! فکه فامیله ما داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر خالم اس داده : میای با هم بریم بیرون واسم یه دستبند بخری؟! اگه موافقی عدد 1 رو بفرست اگه مخالفی عدد 4922361370092174416372195 رو بفرست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر خالم سه سالشه وقتی کفری میشه  میگه خدایاااااااااا وندااااااااااااااا.......... روزگارو ببین صدای بچه رو هم در آورده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه خواهر زاده دارم خیلی بی شعوره......اصلا سوتی نمیده بیام اینجا بنویسم.....کصافططط.......به کی رفته نمیدونم.......دو تا سوتی از این فسقلی نمیتونم بگیرم..........آخه دایی هستم من

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خلاصه در یه جمله:بابام نشسته داره عمو پورنگ نیگا میکنه و اما ................... . . . مادرم داره خاله سارا و پنگول میبینه!؟!؟!؟!؟؟!؟!؟! اوضاع مارو میبینید؟!؟!؟!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهرزاده‌ام وقتی میگه: این چیه؟؟؟؟ یعنی اون چیز پنج دقیقه دیگه بیشتر سالم نیست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعد دو ماه فهميدم.... فهميدم.... . . . آره داداشه 5 سالم با مسواك من مسواك ميكرده.... من:(o O) بحران اقتصادي:$$$ شركت سنسوداين:( ) دوباره من در اين حالت:(^_^)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز گوشیم رو دادم بہ بچہ 6ماہ آھنگ بخونہ واسش.یھو مامانم اومدہ میگہ بگیر اون گوشی انعکاس دارہ واسہ بچہ مضرہ بعد دختر خالم اومدہ میگہ اشعہ دارہ خیلی خطرناکہ.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مــــامــــانم اوووومده میگه یه پست ســــــرکاری بذار تو 4 jOk  چهـــــارتافحش به عــــــمت بدن بخندیم  من ¯\_(ツ)_/¯ مامان خانوووم :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا من ماشینمو فروختم تا بدهی گوشیمو بدم.الان بدهی دادم وصلش کردن. اینم یه جورشه دیگه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داییم رفته مراسم ختم موقع برگشتن به بابای مرحوم میگه ببخشید که مرد  من=:| بابای مرحوم = :| خود مرحوم= :| ملت= :| خداییش فک فایله داریم؟؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو خونه ی شما هم سر ته دیگ دعواست یا فقط فک و فامیل ما اینجوری اند؟؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم ساندویچ میخوردم پسرخالم اومده میگه بقیه رو بده من گرسنمه میگم من سرما خوردم مریض میشی میگه نه نمیشم، داداشش گفت اون آنتی ویروس داره چیزیش نمیشه بده بخوره.