بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گرم و نرم ترین آغوش و بغل دنیا . . . فقط کرسی خونه مامان بزرگم بود :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تازگیا آدم جرأت نمیکنه به یه نفر بگه یه جنسی گرون شده ، هنوز حرفت تموم نشده طرف میگه: چی گرون نشده !؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تاحالا به این دقت کرده بودید که دنده 1 و 2 و 3 رو میشه با انگشت جا گذاشت ولی دنده 4 و 5 رو عمراً ؟! دنده عقب رو که باید دو دستی جا بذاریم :D می بینید من به چه چیزایی دقت میکنم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این جور که پشه ها جا خوش کردن و نمیرن فک کنم امسال شب یلدا رو هم با همیم واسه مراسم شاهنامه خونی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خداوکلیلی امروز ی چیز دیدم مخم سوت کشید رو ماشین لباسشویی پاکشوما نوشته ساخته شده با قطعات ال جی اگه از کم شدن مخاطبین4jokنمی ترسیدم تاحالا خودکشی کرده بودم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کیا این کلاه نقابدار کامواییارو یادشونه؟؟؟ سرمون که میکردیم کپی کله قند میشدیم............... یادش بخیر....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه دونه آدامس اوربیت تو کمدم قایم کرده بودم برا روز مبادا حالا که رفتم سراغش دیدم مورچه زده!!! مورچه های خونه ما هوشمندن کصافطا...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از تفریحات ایرانی ها اینه که میرن یه جنس می خرن؛ بعد میرن توی تک تک مغازه ها همونو قیمت میکنن . . :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه یه دلیل برای مرد بودن باشه باید افتخار کنید اینکه هیچوقت نصف عمرتون رو منتظره یه نفر نمیشین بیاد خواستگاری تون پسرا دست جیغ هورا به افتخار خودتون

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همیشه یه احمقی پیدا میشه که ماشینشو جلوی پارکینگ خونه ت پارک کنه .. حتی اگه خونه نداشته باشی !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز دیدم پشت یه نیسان آبی نوشته : من و ماشینم ، شما همه !!! با توجه به شناختی که از نیسانای آبی دارم این حرفش کاملا منطقی بود …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اصن میدونید من کیم . . من ی پرندم ی لونه دارم ههههههه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عشق مثه گنجشک میمونه : اگه شل بگیریش میپره … اگه سفت بگیریش میمیره … باید یه جوری بگیریش که آروم ب.ر.ی.ن.ه کف دستت !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

+ اینقد خسته ام که نگو … - باشه نمیگم !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از هیجان انگیزترین کارهام اینه وقتی مامانم کنار نشسته جوری دست تو دماغم میکنم گی گیلی در میارم که نبینه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما یادتون نمیاد ، دبستان که بودیم وقتی معلممون میگفت “یه خودکار بدید به من” ؛ زیر دست و پا همدیگه رو له و لورده میکردیم تا زودتر برسیم و معلم خودکار ما رو بگیره …

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گرم و نرم ترین آغوش و بغل دنیا . . . فقط کرسی خونه مامان بزرگم بود :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تازگیا آدم جرأت نمیکنه به یه نفر بگه یه جنسی گرون شده ، هنوز حرفت تموم نشده طرف میگه: چی گرون نشده !؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تاحالا به این دقت کرده بودید که دنده 1 و 2 و 3 رو میشه با انگشت جا گذاشت ولی دنده 4 و 5 رو عمراً ؟! دنده عقب رو که باید دو دستی جا بذاریم :D می بینید من به چه چیزایی دقت میکنم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این جور که پشه ها جا خوش کردن و نمیرن فک کنم امسال شب یلدا رو هم با همیم واسه مراسم شاهنامه خونی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خداوکلیلی امروز ی چیز دیدم مخم سوت کشید رو ماشین لباسشویی پاکشوما نوشته ساخته شده با قطعات ال جی اگه از کم شدن مخاطبین4jokنمی ترسیدم تاحالا خودکشی کرده بودم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کیا این کلاه نقابدار کامواییارو یادشونه؟؟؟ سرمون که میکردیم کپی کله قند میشدیم............... یادش بخیر....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه دونه آدامس اوربیت تو کمدم قایم کرده بودم برا روز مبادا حالا که رفتم سراغش دیدم مورچه زده!!! مورچه های خونه ما هوشمندن کصافطا...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از تفریحات ایرانی ها اینه که میرن یه جنس می خرن؛ بعد میرن توی تک تک مغازه ها همونو قیمت میکنن . . :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه یه دلیل برای مرد بودن باشه باید افتخار کنید اینکه هیچوقت نصف عمرتون رو منتظره یه نفر نمیشین بیاد خواستگاری تون پسرا دست جیغ هورا به افتخار خودتون

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همیشه یه احمقی پیدا میشه که ماشینشو جلوی پارکینگ خونه ت پارک کنه .. حتی اگه خونه نداشته باشی !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز دیدم پشت یه نیسان آبی نوشته : من و ماشینم ، شما همه !!! با توجه به شناختی که از نیسانای آبی دارم این حرفش کاملا منطقی بود …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اصن میدونید من کیم . . من ی پرندم ی لونه دارم ههههههه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عشق مثه گنجشک میمونه : اگه شل بگیریش میپره … اگه سفت بگیریش میمیره … باید یه جوری بگیریش که آروم ب.ر.ی.ن.ه کف دستت !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

+ اینقد خسته ام که نگو … - باشه نمیگم !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از هیجان انگیزترین کارهام اینه وقتی مامانم کنار نشسته جوری دست تو دماغم میکنم گی گیلی در میارم که نبینه!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما یادتون نمیاد ، دبستان که بودیم وقتی معلممون میگفت “یه خودکار بدید به من” ؛ زیر دست و پا همدیگه رو له و لورده میکردیم تا زودتر برسیم و معلم خودکار ما رو بگیره …