بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از روش های آزار و اذیت ما در اون زمان این بود که یه سوزن لای انگشتمون جاساز میکردیم سعی میکردیم در نهایت ادب با دیگران دست بدیم ! :D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غضنفر تو اتوبوس هي ميره صندلي شماره 3 ، هي ميره شماره 18 بهش ميگن : چرا اينطوري مي كني ؟ ميگه : خير نبينه اونكه گفت دو تا صندلي بگير شب راحت بخوابي .....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به نظر شما شاعر این بیت شعر کیست؟ ز بز دزدی بزی دزدید دزدی/عجب دزدی ز بز دزد بز بدزدی الف:بز ب:دزد ج:بز دزد د:همه موارد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشب سوار پورشه ام شده بودم و توخیابون دور میزدم باهاش ، یهو یکی پرید جلو ماشین تا خواستم ترمز کنم پام گرفت به لحاف و پاره شد!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قبلا ها پسرا از پدرشون ياد ميگرفتن چطور بايد ريشاشونو بزنن الان از ماماناشون ياد ميگيرن چطور ابرو وردارن. به کجا داریم میریم چنان شتابان:)))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه سری از آدما مغزشون فقط مسئولیت کنترل اندامشونو را به عهده داره و فکر کردن براش تعریف نشده! والاه بخدا...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با یکی از دوستام داشتم بحث می کردم یهو امود ضرب المثل بیاد برگشت گف فلانی اگه بیل زن بود کلاه خودشو می دوخت. من :ا فلانی :ا ایران باستان :ا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما که به هر دری زدیم نتونستیم از طریق علم یا هنرپیشگی مشهور بشیم! من تصمیم گرفتم خلافکار بشم حداقل اسممو بزنن تو روزنامه ها و تو درشهر باهام مصاحبه کنن کلی کیف میده :D امکانات نبود اینجوری شدما...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیگه دارم به این نتیجه میرسم که گزارشگرهای ورزشی هر نتیجه ای که حدس میزنن همون میشه با ماورا ارتباط دارن حتما!!!@@!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر هم نشیم........درسته نشدیم برای این نعمت پسر بودن خدارو 10000000000 مرتبه شکر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نه به ما که بچه بودیم سر بیست پنج صدم نمره گرفتن از معلم خودکشی میکردیم، نه به این بچه های جدید که هیجده هم میگیرن بهشون عالی میدن. عاقا یکی بیاد حقوق ما رو از این معلما بگیره!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حیف نون زنگ می زنه به مخابرات می گه: آقا ببخشید سیم تلفن ما خیلی بلنده، اگه می شه لطف کنید از اون طرف یه کم بکشیدش!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگه لایک نزنی !! اگه لایک نزنی جوری چکت می زنم جوری چکت میزنم ناصر که دیگه نزدک 4jok هم نشی ناصر!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ویژدانن برید با یه چاقو ی ذره بدنه پراید رو خش بندازید آره درست حدس زدید نوشته روغن لادن سایپا مطمئن ب این میگن دیگه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گوره بـــــــابـــــــای اونی که رفته.خیلی شیک و مجلسی میریم استقبال اونی که میخواد بیاد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زندگی مجردی یعنی: با مایع ظرفشوئی هم دست و صورتت رو بشوری،هم لباساتو گاهی هم ظرف ها رو ! دندون رو هنوز امتحان نکردم!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از روش های آزار و اذیت ما در اون زمان این بود که یه سوزن لای انگشتمون جاساز میکردیم سعی میکردیم در نهایت ادب با دیگران دست بدیم ! :D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غضنفر تو اتوبوس هي ميره صندلي شماره 3 ، هي ميره شماره 18 بهش ميگن : چرا اينطوري مي كني ؟ ميگه : خير نبينه اونكه گفت دو تا صندلي بگير شب راحت بخوابي .....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به نظر شما شاعر این بیت شعر کیست؟ ز بز دزدی بزی دزدید دزدی/عجب دزدی ز بز دزد بز بدزدی الف:بز ب:دزد ج:بز دزد د:همه موارد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشب سوار پورشه ام شده بودم و توخیابون دور میزدم باهاش ، یهو یکی پرید جلو ماشین تا خواستم ترمز کنم پام گرفت به لحاف و پاره شد!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قبلا ها پسرا از پدرشون ياد ميگرفتن چطور بايد ريشاشونو بزنن الان از ماماناشون ياد ميگيرن چطور ابرو وردارن. به کجا داریم میریم چنان شتابان:)))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه سری از آدما مغزشون فقط مسئولیت کنترل اندامشونو را به عهده داره و فکر کردن براش تعریف نشده! والاه بخدا...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با یکی از دوستام داشتم بحث می کردم یهو امود ضرب المثل بیاد برگشت گف فلانی اگه بیل زن بود کلاه خودشو می دوخت. من :ا فلانی :ا ایران باستان :ا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما که به هر دری زدیم نتونستیم از طریق علم یا هنرپیشگی مشهور بشیم! من تصمیم گرفتم خلافکار بشم حداقل اسممو بزنن تو روزنامه ها و تو درشهر باهام مصاحبه کنن کلی کیف میده :D امکانات نبود اینجوری شدما...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیگه دارم به این نتیجه میرسم که گزارشگرهای ورزشی هر نتیجه ای که حدس میزنن همون میشه با ماورا ارتباط دارن حتما!!!@@!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر هم نشیم........درسته نشدیم برای این نعمت پسر بودن خدارو 10000000000 مرتبه شکر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نه به ما که بچه بودیم سر بیست پنج صدم نمره گرفتن از معلم خودکشی میکردیم، نه به این بچه های جدید که هیجده هم میگیرن بهشون عالی میدن. عاقا یکی بیاد حقوق ما رو از این معلما بگیره!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حیف نون زنگ می زنه به مخابرات می گه: آقا ببخشید سیم تلفن ما خیلی بلنده، اگه می شه لطف کنید از اون طرف یه کم بکشیدش!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگه لایک نزنی !! اگه لایک نزنی جوری چکت می زنم جوری چکت میزنم ناصر که دیگه نزدک 4jok هم نشی ناصر!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ویژدانن برید با یه چاقو ی ذره بدنه پراید رو خش بندازید آره درست حدس زدید نوشته روغن لادن سایپا مطمئن ب این میگن دیگه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گوره بـــــــابـــــــای اونی که رفته.خیلی شیک و مجلسی میریم استقبال اونی که میخواد بیاد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زندگی مجردی یعنی: با مایع ظرفشوئی هم دست و صورتت رو بشوری،هم لباساتو گاهی هم ظرف ها رو ! دندون رو هنوز امتحان نکردم!