بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موقع پخش این جمله از تلویزیون همه منو چپ چپ نیگا میکنند : ( استفاده پیش از حد از اینترنت هم اعتیاد محسوب میشود )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادتونه قدیما وقتی یکی دوسر مدادش رو نوک میکرد بهش میگفتن بابات میمیره؟ من هم هر وقت بابام بهم گیر میداد میرفتم دوسر مدادم رو میتراشیدم الآن شصت سال داره میگذره همه مردن غیر از بابام!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از خلاقیتهای من توی بچگیم جویدن نوک مداد رنگی با آدامس بود که آدامسم رنگی میشد....همچین مبتکری بودم من

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ساعت ۶ صبح تو رادیو گفت با هرکی قهرین همین الان بiش زنگ بزنین و آشتی کنین ، والا با هرکی هم آشتی باشیم اون موقع صبح بهش زنگ بزنیم ۱۰سال باهامون حرف نمیزنه …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه زنه تو آشپزخونه مارمولک می بینه سریع حشره کشو ور میداره میزنه بهش مارمولکه میگه خاله خاله زیربغلمم بزن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یـــــــــــــــنی خدایی اینقــــدی ک مامان من زیر فرش پول جاســــازی میکنه،انبار بانک مرکــــــزی پول توش نیست والله بخــــــــدا!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا خودکار رودست میگیری می خوای دو کلمه درس بخونی می بینی، استعدادت کمتر از پیکاسو و استاد فرشچیان نیست.... موقع درس خوندن خیلی ازاستعدادا کشف میشن اینم یه مدلشه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه معضلی هست به نام نگاه کردن به گوشی بغل دستی ، اما یه مشکل عمده تر داریم به نام سرک کشیدن تو صف عابر بانک!! شخص که داره با دستگاه کار میکنه :| نفر پشت سری O_o

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از طرف یه جزوه خواستم...فرداش منو صدا کرده میگه چرا رک و راست حرف دلتو نمیزنی؟؟؟ من :-0 جزوه :-| ملت خعععععععععععععععععععلی خوشحال تشریف دارنا...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به اندازه یارانم دوست دارم....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز غضنفر می ره بیست سوالی ازش می پرسن تو جیب جا می شه؟ بعد از مدتی فکر می گه: جا می شه ولی اگه تو جیب بذاری جیبت ماستی میشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قبلنا پشه ها دست و گردن میخوردن حالا لب میخورن ... ! ترسم از آیندست ... ماهم که خوابمون سنـــــگیــــــــــن...!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارومیره دکترمیگه من شبا خواب میبینم باخرافوتبال بازی میکنم.دکتر میگه بیا این قرصاروبخور.میگه میشه از فردا بخورم آخه امشب فیناله

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم خواب میدیدم یهو موبایلم آلارم داد ! قطعش کردم باز خوابیدم، یارو تو خواب گفت کی بود؟ گفتم هیچکی بابا آلارم بود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موفق ترین تلفیق سنت و مدرنیته در ایران " توالت فرنگی شیلنگ دار " بوده :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بچه های مردم میرن المپیاد فیزیک و ریاضی مدال طلا میگیرن بعد من کله مو میکنم تو آستین موقع لباس پوشیدن

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موقع پخش این جمله از تلویزیون همه منو چپ چپ نیگا میکنند : ( استفاده پیش از حد از اینترنت هم اعتیاد محسوب میشود )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادتونه قدیما وقتی یکی دوسر مدادش رو نوک میکرد بهش میگفتن بابات میمیره؟ من هم هر وقت بابام بهم گیر میداد میرفتم دوسر مدادم رو میتراشیدم الآن شصت سال داره میگذره همه مردن غیر از بابام!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از خلاقیتهای من توی بچگیم جویدن نوک مداد رنگی با آدامس بود که آدامسم رنگی میشد....همچین مبتکری بودم من

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ساعت ۶ صبح تو رادیو گفت با هرکی قهرین همین الان بiش زنگ بزنین و آشتی کنین ، والا با هرکی هم آشتی باشیم اون موقع صبح بهش زنگ بزنیم ۱۰سال باهامون حرف نمیزنه …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه زنه تو آشپزخونه مارمولک می بینه سریع حشره کشو ور میداره میزنه بهش مارمولکه میگه خاله خاله زیربغلمم بزن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یـــــــــــــــنی خدایی اینقــــدی ک مامان من زیر فرش پول جاســــازی میکنه،انبار بانک مرکــــــزی پول توش نیست والله بخــــــــدا!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا خودکار رودست میگیری می خوای دو کلمه درس بخونی می بینی، استعدادت کمتر از پیکاسو و استاد فرشچیان نیست.... موقع درس خوندن خیلی ازاستعدادا کشف میشن اینم یه مدلشه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه معضلی هست به نام نگاه کردن به گوشی بغل دستی ، اما یه مشکل عمده تر داریم به نام سرک کشیدن تو صف عابر بانک!! شخص که داره با دستگاه کار میکنه :| نفر پشت سری O_o

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از طرف یه جزوه خواستم...فرداش منو صدا کرده میگه چرا رک و راست حرف دلتو نمیزنی؟؟؟ من :-0 جزوه :-| ملت خعععععععععععععععععععلی خوشحال تشریف دارنا...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به اندازه یارانم دوست دارم....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز غضنفر می ره بیست سوالی ازش می پرسن تو جیب جا می شه؟ بعد از مدتی فکر می گه: جا می شه ولی اگه تو جیب بذاری جیبت ماستی میشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قبلنا پشه ها دست و گردن میخوردن حالا لب میخورن ... ! ترسم از آیندست ... ماهم که خوابمون سنـــــگیــــــــــن...!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارومیره دکترمیگه من شبا خواب میبینم باخرافوتبال بازی میکنم.دکتر میگه بیا این قرصاروبخور.میگه میشه از فردا بخورم آخه امشب فیناله

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم خواب میدیدم یهو موبایلم آلارم داد ! قطعش کردم باز خوابیدم، یارو تو خواب گفت کی بود؟ گفتم هیچکی بابا آلارم بود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موفق ترین تلفیق سنت و مدرنیته در ایران " توالت فرنگی شیلنگ دار " بوده :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بچه های مردم میرن المپیاد فیزیک و ریاضی مدال طلا میگیرن بعد من کله مو میکنم تو آستین موقع لباس پوشیدن