بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم برا مهمونا هندونه آوروده منو صدا میکنه میگه:تو هم بیا پوسته های هندونه رو بخور حیفه؟!؟!؟!؟!؟! مامانم ما داریم!؟!؟!؟!؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دارم ال کلاسکو میبینم خواهرم اومده میگه طرفدار رئالی یا مادرید؟:| من:| رئال:| بارسا:| رافائل نادال;) انیشتن:o جداییر از نادر از سیمین:D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به دختر خالم میگم امتحان رانندگی قبول شدی ؟؟؟؟؟؟ میگه معلوم نیست ماشینو زدم تو دیوار ، سروان رفته تو کما منتظرم برگرده ببینم چی میشه ! خخخخ.....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به آبجی کوچیکم میگم ساعت چنده؟میگه یه ربع به کم به هفت‏!‏ منظورش یه ربع به هفت هس که با هفت ربع کم قاطیش کرده شده این!حالا شما ببینید هوش و نبوغ چه کرده با این بچه!‏

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رفتیم خونه عموم زن عمو با کلی کلاس میگه چایی میخواین یا کافی نت!!!‏‏(منظورش همون کافی میکس بود بنده خدا‏)واقعا فک و فامیله ما داریم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهرم بچش اندازه منه اونوقت از مامانم میپرسه اجرام آسمانی چیه؟!! مامانم بدتر از اون جواب میده چیزای بزرگی که از آسمان به زمین میوفتن!!!!! یه دیوار پیدا کنید من سرمو بکوبم توش:((((

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میخواستم بدونم قیمت دلار چند شده به بابام میگم دلار چند شده؟ میگه میخوای بفروشی یا بخری؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتیم صبحوته میخوردیم میگم مامان گردورم بیار پنیرخالی بخورم خنگ میشم برگشته میگه همینجوریش خنگ هستی رو تو اثر نداره بخور بابا... مادر مهربونیه من دارم...!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

صبح از خواب پاشدم دیدم بابام داره بستنی مو میخوره بهش میگم چرا دیاری بستنی مو میخوری میگه:اینجا جنگله بخور تا خورده نشی!بابای رپره من داره؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پسر دایم ترم 3 کامپیوتره،ازش می پرسم اسم رسیورتون چیه؟میگه:هاتبرد!!!!!عجب

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم شام چی داریم ؟میگه دیشب که خوردی. هرشب هرشبم شام میشه؟والاااااا من:-((((

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گوشي مامانم زنگ ميخوره،هر چي توكيفش ميگرده پيداش نميكنه! ميگه فك كنم جاش گذاشتمه:-(())

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهر زادم (پنج سالشه) بهم میگه : دلم برات تنگ شده … ازش می پرسم : دلت برای من تنگ شده یا موبایلم ؟ میگه : هم موبایلت هم کامپیوترت !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابام از سركاراومده ميگه امروزدخترهمكارموديدم شبيه مارمولك بود هيكلشم عين توبود..... يني اين مادرپدرا ادمونا اميد ميكنن باباي من دارم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پارسال میخواستم لپ تاپ بگیرم تو خونه بحثش بوذ یهو مامان بزرگم گفت وااااااا مادر مگه لبت چشه به این قشنگی میخوای تابش بدی؟؟ من::-o

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سشوار خراب شد، پدر محترم و برادر گرامی با اعتماد ب نفس 1000 نشستن تعمیرش کردن، دستشون درد نکنه، درست شد، فقط نمیدونم چرا ی مشما وسیله ی اضافه از توش در آوردن!!!!! :-o

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم برا مهمونا هندونه آوروده منو صدا میکنه میگه:تو هم بیا پوسته های هندونه رو بخور حیفه؟!؟!؟!؟!؟! مامانم ما داریم!؟!؟!؟!؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دارم ال کلاسکو میبینم خواهرم اومده میگه طرفدار رئالی یا مادرید؟:| من:| رئال:| بارسا:| رافائل نادال;) انیشتن:o جداییر از نادر از سیمین:D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به دختر خالم میگم امتحان رانندگی قبول شدی ؟؟؟؟؟؟ میگه معلوم نیست ماشینو زدم تو دیوار ، سروان رفته تو کما منتظرم برگرده ببینم چی میشه ! خخخخ.....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به آبجی کوچیکم میگم ساعت چنده؟میگه یه ربع به کم به هفت‏!‏ منظورش یه ربع به هفت هس که با هفت ربع کم قاطیش کرده شده این!حالا شما ببینید هوش و نبوغ چه کرده با این بچه!‏

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رفتیم خونه عموم زن عمو با کلی کلاس میگه چایی میخواین یا کافی نت!!!‏‏(منظورش همون کافی میکس بود بنده خدا‏)واقعا فک و فامیله ما داریم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهرم بچش اندازه منه اونوقت از مامانم میپرسه اجرام آسمانی چیه؟!! مامانم بدتر از اون جواب میده چیزای بزرگی که از آسمان به زمین میوفتن!!!!! یه دیوار پیدا کنید من سرمو بکوبم توش:((((

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میخواستم بدونم قیمت دلار چند شده به بابام میگم دلار چند شده؟ میگه میخوای بفروشی یا بخری؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتیم صبحوته میخوردیم میگم مامان گردورم بیار پنیرخالی بخورم خنگ میشم برگشته میگه همینجوریش خنگ هستی رو تو اثر نداره بخور بابا... مادر مهربونیه من دارم...!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

صبح از خواب پاشدم دیدم بابام داره بستنی مو میخوره بهش میگم چرا دیاری بستنی مو میخوری میگه:اینجا جنگله بخور تا خورده نشی!بابای رپره من داره؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پسر دایم ترم 3 کامپیوتره،ازش می پرسم اسم رسیورتون چیه؟میگه:هاتبرد!!!!!عجب

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم شام چی داریم ؟میگه دیشب که خوردی. هرشب هرشبم شام میشه؟والاااااا من:-((((

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گوشي مامانم زنگ ميخوره،هر چي توكيفش ميگرده پيداش نميكنه! ميگه فك كنم جاش گذاشتمه:-(())

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهر زادم (پنج سالشه) بهم میگه : دلم برات تنگ شده … ازش می پرسم : دلت برای من تنگ شده یا موبایلم ؟ میگه : هم موبایلت هم کامپیوترت !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابام از سركاراومده ميگه امروزدخترهمكارموديدم شبيه مارمولك بود هيكلشم عين توبود..... يني اين مادرپدرا ادمونا اميد ميكنن باباي من دارم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پارسال میخواستم لپ تاپ بگیرم تو خونه بحثش بوذ یهو مامان بزرگم گفت وااااااا مادر مگه لبت چشه به این قشنگی میخوای تابش بدی؟؟ من::-o

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سشوار خراب شد، پدر محترم و برادر گرامی با اعتماد ب نفس 1000 نشستن تعمیرش کردن، دستشون درد نکنه، درست شد، فقط نمیدونم چرا ی مشما وسیله ی اضافه از توش در آوردن!!!!! :-o